Historia dels models atomics

 • 400 BCE

  Demòcrit

  Demòcrit
  A l'Antiga Grècia, el filòsof Demòcrit (al voltant de l'any 400 aC) va ser el primer a proposar la teoria atomista, segons la qual la matèria estava formada per partícules molt petites e indivisibles anomenades àtoms.
 • Dalton

  Dalton
  La teoria atòmica de John Dalton (1808) resumeix en:
  -Totes les substàncies estan fetes d'àtoms.
  -Els àtoms d'un element són idèntics.
  -En les reaccions químiques, els àtoms es ordenen, però no es creen ni es destrueixen.
 • Thomson

  Thomson
  El 1904, J.J. Thomson va identificar els electrons en experiments amb tubs de rajos catòdics. Va proposar que els àtoms tenen una gran massa carregada positivament, amb els electrons distribuïts dins com galetes.
 • Rutherford

  Rutherford
  El 1911, Rutherford, després del descobriment dels protons, va millorar el model atòmic amb un experiment de làmina d'or. Va postular que la càrrega positiva es concentrava en un petit nucli, amb gairebé tota la massa, mentre els electrons es trobaven a l'escorça.
 • Bohr

  Bohr
  Niels Bohr, inspirat per Max Planck, va proposar el model atòmic el 1913. Segons aquest model, els electrons giren al voltant del nucli en òrbites, representant diferents capes amb nivells energètics. Va descobrir que l'energia de les capes estava quantitzada, amb electrons guanyant o perdent quantitats específiques d'energia en canviar de capa. Aquest model va contribuir a la comprensió de l'estructura atòmica i els canvis energètics dels electrons.
 • Mecanicoquàntic

  Mecanicoquàntic
  Erwin Schrödinger, en 1926, proposa el model mecànic quàntic de l'àtom, destacant la introducció dels orbitals que descriuen regions on és més probable trobar electrons, rebutjant la precisió total de la posició. Recull les idees de científics com Planck, Einstein i Heisenberg, integrant-les per desenvolupar un model fonamental per comprendre el comportament de les partícules subatòmiques.
 • Subatòmica

  Subatòmica
  James Chadwick va descobrir el neutró l'any 1932, una partícula neutra amb massa similar als protons, mitjançant experiments amb beril·li i liti. Aquesta descoberta va enriqueixre la comprensió de les partícules subatòmiques, complementant els protons i electrons.