Images

Historia del paper

 • 400 BCE

  Papir

  Papir
  Els egipcis van optar per el paper vegetal
 • 200 BCE

  Pergamí

  Pergamí
  Es va crea a Pergam (Àsia menor) es feia amb pells d’ovella, cabra o béns curtida amb cal.
 • 105 BCE

  Com es va crear?

  Com es va crear?
  Es va descobrir arran del experiments per roba de abric
 • 105 BCE

  Qui el va inventar?

  Qui el va inventar?
  El seu inventor va ser Cai Lun,
  ministre d'agricultura, que proposà la utilització de fibres de lli, cànem i rami com a matèries
  primeres.
 • 100 BCE

  Neix a la Xina

  Neix a la Xina
  Va néixer a la Xina al segle II d.c
 • 751

  Primera fabrica de paper

  Primera fabrica de paper
  Baix el poder dels Abasidas es obte el secret de la fabricació del paper a partir de la confesio de dos presos xinesos capturats en la batalla del Talas en el any 751, aixo va provocar la creació de la primera fabrica de paper.
 • 800

  El paper a Espanya

  El paper a Espanya
  El paper va arribar a Europa a partir de al segle XI, amb les invasions àrabs a Sicília i Espanya. No obstant això, de seguida es va considerar un material de pitjor qualitat que el pergamí no va ser molt utilitzat.
 • 900

  El paper a Espanya

  El paper a Espanya
  El segle X van considera utilitzar més el paper perquè el pergamí era molt car
  i gairebé no es fabricaven papirs. Així que el paper descobert a la Xina va ser
  la gran solució.
 • 1036

  El primer taller a Espanya

  El primer taller a Espanya
  El primer taller a Espanya va ser a Cordoba
 • 1040

  El paper a mes antic (conservat) a Espanya

  El paper a mes antic (conservat) a Espanya
  El paper més antic és Misal mozarabe que es conserva a en el monestir de Silos
 • 1144

  El segon taller a Espanya

  El segon taller a Espanya
  El segon taller va ser a Xátiva (Játiva)
 • 1450

  Creació de l'imprenta

  Creació de l'imprenta
  El creador de l'imprenta va ser Guntenberg
 • 1507

  El paper Mexicà

  El paper Mexicà
  El paper maxicà el van incentar els maies.
  Es produïen de l'esforça de figueres silvestres i altres plantes
 • Pila Holandesa

  Pila Holandesa
  La primera maquina va ser la pila holandesa
 • Caolí

  Caolí
  Es un producte en pols que contribueixen a donar-li cos a el paper, a més de contribuir substancialment a aconseguir altres característiques com disminuir la brillantor, augmentar la resistència mecànica