Historia de la programació

 • Jacquard

  Jacquard
  El teler de Jacquard és un teler mecànic inventat per Joseph Marie Jacquard el 1801. L'artefacte utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons
 • Màquina calculadora

  Màquina calculadora
  Ada Lovelace és la primera programadora en la història dels ordinadors. Va col·laborar amb Charles Babbage en el disseny d'una màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials.
 • Fortran

  Fortran
  Fortran és el primer llenguatge de programació d'alt nivell, desenvolupat a la dècada dels 50 i que encara s'usa actualment.
 • Cobol

  Cobol
  COBOL és un llenguatge de programació que va ser creat l'any 1960 amb l'objectiu que es pogués usar a qualsevol ordinador,
 • Basic

  Basic
  BASIC és una família de llenguatges de programació d'alt nivell. Concebut, en principi, com un llenguatge fàcil d'usar, es va implantar al sector dels ordinadors personals en els anys 80 i roman avui en dia amb variants bastant evolucionades.
 • Pascal

  Pascal
  Pascal és un llenguatge de programació desenvolupat pel professor Niklaus Wirth a finals dels anys 60. El seu objectiu era crear un llenguatge que facilités l'aprenentatge de la programació als seus alumnes.
 • C

  C
  El llenguatge de programació C, llenguatge C o llenguatge de programació de sistemes, va ser creat per Dennis Ritchie i Ken Thompson als Laboratoris Bell d'AT&T, a principis de la dècada dels 70.
 • c++

  c++
  C++ és un llenguatge de programació que fou creat, com el seu predecessor C, als laboratoris Bell de AT&T. El seu autor principal va ser Bjarne Stroustrup. L'any 1980 es van afegir noves característiques al llenguatge C, entre les principals la integració de les classes, idea que va ser presa de Simula67.
 • Perl

  Perl
  Perl és un llenguatge de programació d'alt nivell, estable, interpretat i multiplataforma dissenyat per Larry Wall. Els programes escrits en Perl s'anomenen scripts de Perl. El llenguatge de programació Perl fou alliberat al 18 de desembre de 1987 per Larry Wall.
 • Python, Visualbasic