Historia de la música

 • Period: 50,000 BCE to 5000 BCE

  Prehistoria

 • 36,000 BCE

  Primera flauta d'òs

  Primera flauta d'òs
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  Mesopotàmia

 • Period: 3100 BCE to 30 BCE

  Egipte dels Faraons

 • 2000 BCE

  Primera Partitura

  Primera Partitura
  La primera va ser trobada a Nippur, Iraq actualment.
 • Period: 510 BCE to 476

  L'imperi Romà

 • Period: 500 BCE to 338 BCE

  Antiga Grecia

 • Period: 400 to 1400

  Edat Mitjana

 • 800

  Musica Profana

  Musica Profana
  En èpoques com l'Edat Mitjana la religió era el més important per tenir més poders i la dona Mercè va fer les activitats artístiques i de la música en acadèmic.ho
 • 850

  Primers signes per representar notes.

  Primers signes per representar notes.
  Segons moltes fonts aquest tipus va ser el primer per representar notes.
 • 1050

  Donen nom a les notes musicals

  Donen nom a les notes musicals
  Guido de Arrezo va crear el tetragrama. El tetragrama era un conjunt de quatre línies horitzontals paral·leles i equidistants sobre el qual s'escriuen les notes musicals i els signes del cant gregorià.
 • 1200

  Dies Irae

  Dies Irae
  És de les primeres músiques del primer dies irae.
  Vídeo Dies Irae
 • 1277

  Cantiga de Santa Maria

  Cantiga de Santa Maria
  La primera es va escriure en galaicoportuguès,és de les més importants de la història és un homenatge a la Verge Maria.