Història de la música

Timeline created by VictorDHistòria
In Music
  • 4,000 BCE

    Civilitzacions antigues

    Mozart va nèixer a l'Egipte
  • -50 BCE

    Prehistòria