Captura de pantalla 2022 10 21 a las 3.16.00 p.m.

HISTÒRIA DE LA ISO

 • PRINCIPI DE PARETO

  PRINCIPI DE PARETO
  El principi de Pareto,​ també conegut com la regla del 80-20 i llei dels pocs vitals,​ descriu el fenomen estadístic pel qual en qualsevol població que contribueix a un efecte comú, és una proporció petita la que contribueix a la major part de l'efecte. Rep un dels seus noms en honor a Vilfredo Pareto, que ho va enunciar per primera vegada en el seu Cours d’économie politique (Curs d'economia política) de 1896.
 • CEI (Comissió Electrotècnica Internacional

  CEI (Comissió Electrotècnica Internacional
  És una organització de normalització als camps: elèctric, electrònic i tecnologies relacionades.
 • NORMA ISA

  NORMA ISA
  (Societat d'instrumentistes d'Amèrica), el propòsit d'aquesta norma és establir un mitjà uniforme de designació d'instruments i els sistemes d'instrumentació usats per al mesurament i el control.
 • 1939-1945: 2ª Guerra Mundial i suspensió ISA

  1939-1945: 2ª Guerra Mundial i suspensió ISA
  A l' any inici de la 2GM es va intentar que l'lSA continués la seva activitat, però aquesta es va suspendre quan la comunicació a nivell internacional va ser nul·la
 • CONTROL ESTADÍSTIC DE WALTER STEWART

  CONTROL ESTADÍSTIC DE WALTER STEWART
  Walter Stewart va iniciar el Control Estadístic de la Qualitat (SQC per les seves sigles en anglès), és l'aplicació de mètodes estadístics per a controlar la qualitat.
 • UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee)

  UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee)
  Quan acabava l'any 1944, sorgeix a Londres la UNSCC.
  La gestió de la UNSCC es va dur a terme des de les mateixes oficines de l'ICE, organisme esmentat amb anterioritat, el qual ja disposava d'una bona reputació a nivell internacional.
 • Charles Le Maistre: Pare de la Normalització

  Charles Le Maistre: Pare de la Normalització
  Charles va ser secretari a la UNSCC i es va involucrar en moltes organitzacions relacionades amb la normalització. A més, com a secretari de la UNSCC va ser la figura que després de la Segona Guerra Mundial va propiciar la fundació de l'organisme de normalització que avui coneixem com a ISO.
 • Reunió d'ISA i UNSCC

  Reunió d'ISA i UNSCC
  No va ser fins al juliol del 1946, quan a París, ISA i UNSCC van decidir fer una nova reunió a l'octubre d'aquell mateix any. La reunió va tenir lloc a Londres, concretament, a l'Institut d'Enginyers Civils. En aquesta reunió van participar-hi els delegats dels diferents països integrants tant de la ISA com de la UNSCC, un total de 65 delegats provinents de 25 països.
 • INICI DE NORMA ISO

  INICI DE NORMA ISO
  El 27 de febrer de l'any 1947 ISO, amb seu a Ginebra (Suïssa), comença oficialment amb el desenvolupament de la seva activitat. Dos terços dels 67 comitès que conformen ISO, es van basar en els que van existir a la desapareguda ISA.
 • Primera Norma ISO

  Primera Norma ISO
  L'any 1951 va ser publicada la primera norma ISO que en aquell moment es va cridar simplement com "recomanació". Aquesta primera norma envarcava la temperatura estandard de referència per mesurar la longitud industrial.
 • QPR: Quality Program Requirements

  QPR: Quality Program Requirements
  A finals dels anys cinquanta, es mantè l'enfoc d'ispecció i assegurament de qualitat i per ell, es desenvolupa en Estats Unitsun esquema de requeriments anomenat Quality Program Requirements, aplicat al sector militar
 • Evolució dels sistemes d'inspecció a la NASA

  Evolució dels sistemes d'inspecció a la NASA
  La NASA va promoure dita evolució enfocat a sistemes d'assegurament de qualitat i va ser a l'any 1962 quan es van poguer establir els criteris que l'asseguraven de cara als proveïdors de dita entitat. Van passar dels reptes al sector militar, fins a un enfocament en sectors com l'energètic.
 • BS 5750

  BS 5750
  En distints països començen a treballar per millorar la seva qualitat i així es com començen els debats per poguer donar resposta a les demandes d'inspecció, verificació, assegurament de la qualitat, etc. Es crea el BS 5750, mètode enfocat al control de resultats durant el procès de realització dels productes.
 • ISO 9000

  ISO 9000
  A l'any 1987 es quan la BS5750 es converteix en ISO 9000, amb la finalitat bàsica de facilitar el comerç global. Per arribar al consens sobre aquesta normativa, es va requerir el recolçament del 75% del països que la composaven. Dos pilars en aquesta normativa: millora i acompliment
 • NOVA VERSIO ISO 9001

  NOVA VERSIO ISO 9001
  Va ser a partir de l'any 1994 quan va sortir la versió millorada, la ISO 9001, més interessant de cara a les empreses. La versió actual de la norma es segueix utilitzant des de l'any 2008. Per poguer fer vàlida aquesta certificacií és necessaria una auditpria d'implantació i aplicació de la oirma, que en cas de ser positiva, emiteix un certificat de conformitat.
 • ISO 14001

  ISO 14001
  La norma ISO 14001 exigeix a l'empresa crear un plà de control ambiental que inclogui: objectius i polítiques medioambientals
 • OHSAS 18000

  OHSAS 18000
  OHSAS 18000 és un conjunt de normes internacions que tenen com a objectiu garantir la salut i la seguretat ocupacional dels empleatsd'una organització i també està orientada a la protecció del medi ambient
 • REVISIÓ DE LA NORMA ISO

  REVISIÓ DE LA NORMA ISO
  A la revisió de l'any 2000 es va simplificar la norma i es va començar a ser aplicable a tot tipus d'empreses, inclús de serveis o a l'Administració Pública.
 • ISO 27001

  ISO 27001
  En el cas de la ISO 27001, s'implementa per la certificació dels sistemes de gestió de seguretat de la informació en les organitzacions empresarials
 • ISO 9004

  ISO 9004
  ISO 9004, coneguda tambè com Norma de Gestió Avançada, es tracta d'una norma internacional que tè per objectiu ajudar a les empreses en la consecució d'èxit sostingut en la gestió de la qualitat, independentment de quines siguin les característiques de l'organització.
 • ISO 50001

  ISO 50001
  La norma ISO 50001 és una norma internacional voluntària. S'aplica a organitzacions de qualsevol tamany i proporciona requisits per establir, gestionar i millorar el consum i eficiència energètics