Portada

Història de l'àtom

 • 400 BCE

  Demòcrit

  Demòcrit
  Segons ell, la matèria estava composta per àtoms, partícules minúscules e indivisibles.
 • Dalton

  Dalton
  Tota la matèria està feta de coses anomenades àtoms. Aquests àtoms són com les peces més petites de què està fet tot. També va dir que els àtoms d’un mateix tipus són iguals i que els compostos químics es formen quan els àtoms de diferents tipus es barregen.
 • Thomson

  Thomson
  Va fer experiments amb uns tubs especials anomenats tubs de rajos catòdics i va trobar una partícula anomenada electró. Va pensar que els àtoms havien de ser com una gran massa positiva, i dins d’aquesta massa, hi havia els electrons.
 • Rutherford

  Rutherford
  Va fer un experiment amb una làmina d’or. Va disparar partícules alfa contra la làmina i va observar com es comportaven. l'àtom tenia nucli (on concentra gairebé tota la massa de l’àtom) i a l'escorça hi ha els electrons.
 • Bohr

  Bohr
  Va dir que els electrons giren al voltant del nucli en òrbites circulars. Els òrbites formen diferents capes a l’escorça. Cada capa té un nivell energètic específic. Quan un electró canvia de capa, guanya o perd una quantitat específica d’energia (quantum)
 • mecanicoquàntic

  mecanicoquàntic
  Va proposar un model per explicar com funcionen els àtoms. Els electrons es troben en regions de l’espai anomenades orbitals.
  Per Erwin Schrödinger
 • tercera partícula subatòmica

  tercera partícula subatòmica
  Va descobrir que els àtoms tenen una partícula sense càrrega elèctrica anomenada neutró. Aquesta partícula té una massa semblant als protons, però no té cap càrrega elèctrica. James Chadwick