Historia d'Espanya del segle XX

 • Revolució

  Es produeix una revolució en la qual sorgeixen el anarquistes.
 • La Primera República

  És proclama la primera república.
 • Cop d'estat

  Es produeix un cop d'estat pel general Pavía.
  Que dissol les corts.
 • Restauració de la monarquia

  es produeix un segon cop d'estat que restaura la monarquia.
  Es nombra rei a AlfonsXII pel general Martínez campos.
 • COnstitució de 1876

  Fan una nova constitució, de caràcter integrador.
 • Fundació del PSOE

  Pablo Iglesias el lider socialista funda el PSOE ( Partido socialista Español)
 • Moviment independentista a Cuba

  Esclata un nou moviment independentista a Cuba.
 • Crisis del 98

  Es produeix una crisis per:
  - La inestabilitat política.
  -Les guerres colonials.
  -Les perdues de les últimes colonies.
  -Els conflictes socials.
 • Declaració de guerra dels Estats Units a Espanya.

  Els Estats Units van declarar la guerra a Espanya després de l'enfonsament del cuirassat Maine a l'Havana.
 • Fundació de la lliga Regionalista a Catalunya

  Es funda la lliga Regionalista dirigida per Enric Prat de la Riba.
 • Regnat d'Alfons XIII

  Alfons XIII accedeix al tron.
  La constitució del 1876 continua vigent i es manté el torn pacífic.
 • Marxa un sector de la lliga Regionalista

  Marxa un sector liberal i republicà de la Lliga Regionalista.
 • És funda el Centre Nacionalista Catala

  És funda el Centre Nacionalista Catala pels liberals i republicans
 • La nacionalitat Catalana

  Esprodueix una obra teòrica de la nacionalitat.
 • Creació de l'institut d'estudis catalans.

  Per la diputació de Barcelona i la Mancomunitat.
  Inicia el noucentisme.
 • Crisis de la Restauració

  El sistema de la Restauració experimenta un seguit de crisis, que comporten la desaparició.
 • Setmana Tràgica

  És produeix una insurrecció popular a Barcelona.
 • Crisis a Catalunya

  És produeix dedprés de la setmana Tràgica.
 • És funda la Unió Federal Nacionalista Republicana

  També va ser fundat pels liberals i republicans
 • Çonstitució de la Mancomunitat de Catalunya.

  La constitució de la Mancomunitat de Catalunya, va ser un èxit pel catalanisme.
 • Crisis del 1917

  Es produeix una protesta militar i política.
 • Mor Prat de la Riba

 • Esclata la violència social

  Es produeix per l'empitjorament de les condicions de vida i per la influencia de la revolució Russa.
 • Derrota d'Annual

  Té lloc la derrota d'Annual en la guerra del Marroc.
 • Cop d'estat

  EL general Primo de Rivera fa un cop d'estat amb el suport del rei.
 • Supressió de la Mancomunitat

  Pel general Primo de Rivera.
 • Intent d'aixecament armat

  És produeix contra la dictadura a Prats de Molló.
  Resulta un fracas.
 • És comença a criticar el règim autoritari

  És comença a criticar el règim autoritari per intel·lectuals, estudiants, col·lectius obrers i grups nacionalistes.
 • El rei retira el suport

  El rei li retira el suport a Primo de Rivera per l'oposició.
 • És manté la dictadura

  És manté la dictadura gràcies a la prosperitat econòmica.
 • Dimisió de Primo de Rivera

  Primo de Rivera dimiteix per la retirada del suport del rei i per l'oposició.
 • Pacte de Sant Sebastià

  Els partits polítics signen el pacte de Sant Sebastià per instaurar la república.
 • És convoquen eleccions a Espanya.

 • Proclamació de la segona república

  s'exilia Alfons XIII
 • Constitució de 1931

  Les corts elaboren una nova constitució.
 • Reformes de la República

  Azaña posa en marxa les reformes més importants de la república.
 • Proclamació de la República Catalana

  Redacten l'estatut d'autonomia per donar-lo d'un marc legal.
 • Intent de cop d'estat

  És produeix un intent de cop d'estat pel General Sanjurjo a Sevilla.
 • Eleccions de 1932 a Catalunya

  Les guanya Esquerra Republicana.
 • Alçament camperol

  És produeix un alçament camperol en la localitat de Casas Viejas.
 • Eleccions

  Les guanyen Centredreta.
 • Dimissió de Azaña

  Com a resultat de la crisi econòmica i de la creixent impopularitat.
 • Entrada de ministres de la CEDA al govern

  provoque que els partits d'esquerra decideixin prendre el poder i te com a resultat la revolució d'octubre.
 • Revolució

  -A Asturiés es aixafada pel general Franaco.
  -A Catalunya es proclama la República Catalana.
 • Proclamció de l'estat Català

  Lluis Companys proclama l'estat Català.
 • Eleccions

  Les guanyen els partits d'esquerra que s'uneixen en el Front Popular.
 • Eleccions de Catalunya del 1936

  Les gunya el front d'esquerres.
 • Assassinat del Tinent Castillo

  Per uns pistolers de la dreta.
 • Assissinat de Calvo Sotelo

  Produit pels companys del Tinen Castillo.
 • Alçament de Franco

  Es produeix l'alçament de les tropes espanyoles dirigides pel general Franco.
 • Cop militar

  Espanya es divideix en dues zones la dels nacionals i la dels republicans.
 • Comença la Campanya al voltant de Madrid

  Les tropes del nacionals es dirigeixen a Madrid.
 • Comença l'ofensiva sobre Madrid

 • Batalla del Jarama

  És produeix una derrota de les tropes franquistes.
 • Batalla de Guadalajara

  És produeix una derrota de les tropes franquistes.
 • Comença el front del Nord

  Per part dels Nacionals per pendre les zones industrials.
 • Bombardeig de Guernica

  Afavoreix la caiguda del País Basc en mans dels nacionals.
 • Enfrontament polític a Catalunya

  Entre els partidaris de la revolució i els partidaris de l'ordre republicà.
 • Caiguda de Santander i Astúries

  En mans dels nacionals.
 • Contraatac dels republicans

  Prenen als nacionals Brunete i Belchite.
 • Perdua del Nord

  Els republicans perden el nord en mans dels nacionals.
 • Final de la guerra

  Els nacionals aïllen Catalunya.
 • Batalla de l'Ebre

  L'exercit republica queda practicament destruit.
 • Derrota de la República

 • Els nacionals prenen Barcelona

 • Entren els nacionals a Madrid

  La guerra es dona per acabada.
 • Inici del Franquisme

  Franco tenia el suport de:
  -Lèxercit
  -L'èsglesia
  -Els terratinents i els grans empresaris.
 • El final de la guerra a Catalunya

  pateix mesures represives.
 • Suport a Hitler

  Franco envia la division Azul per donar suport a Hitler.
 • Franco es declara neutral

  per les victories Aliades.
 • Franco retira el suport a Hitler

  Retira la Division Azul
 • Acaba la segona guerra Mundial

  Els Guanyadors sotmeten a la dictadura a l'aïllament internacional.
 • Es signa El concordat amb la Santa Seu

 • Es signa El tractat Hispanonord-americà

 • Espanya és admesa a l'ONU

 • Política de reconciliació nacional

  La llança el PCE.
 • Pla d'estabilització

  Els nous dirigents promouen el pla d'estabilització econòmica.
 • Creixement econòmic

  Es produeix un creixement econòmic a Espanya per la industria i el turisme.
 • Reuniò a Munic

  És reuneixen representant d'organitzacions no comunistes.
 • Esclata la crisis Econòmica al Regim

  Incrementa el descontentament social.
 • Esclata la crisis del petroli

 • Inici de la Transició

  Amb la coronaciò de Joan Carles I.
 • Incorporació progressiva de la dona al mercat laboral

  del 28%- al 46%
 • Mor Franco

  Acaba la dictadura.
 • Adolfo Suárez es nomenat cap de govern.

  Aprova la llei per la reforma política.
 • Crida de la mobilització per l'Assemblea de Catalunya

 • Es convoquen elecions

  El govern d'Adolfo Suárez convoca eleccions.
 • Victoria en les eleccions de la Unión de Centro Democrática.

  És el partit de Adolfo Suárez
 • s'estanca el procés d'incorporació d'Espanya a Europa.

 • Es signen els pactes de la Moncloa

 • Eleccions a Catalunya

  La gunya el partit d'esquerres
 • Manisfestació a Catalunya per a l'autonomia.

 • Torna Josep Tarradelles de l'exili

 • Aprovació de la Constitució democràtica.

  És aprovada per la població.
 • Igualtat legal de les dones

 • Es convoquen eleccions

  Les guanya UCD.
 • Es redacta l'estatut a Catalunya

 • Eleccions

  Les guanyen Esquerra.
 • Es convoquen les primeres elccions municipals a Catalunya

  Les gunya Convergència i Unió. Eran presidits per Jordi Pujol
 • Inten colpista

 • Es vota el succesor de Suárez

  És elegit Leopoldo Calvo Sotelo.
 • Dimissió de Suárez

  per la crisis econòmica i la divisió interna.
 • És pren la decisió de l'ingres a l'OTAN

 • Es consolida la Democràcia

 • Felipe González presideix als socialistes.

 • inici de l'ingres d'Espanya a l'OTAN.

 • Eleccions

  Les guanya el PSOE.
 • Es signa el tractat d'adhesió a Europa.

 • Espanya es converteix en membre de l'Europa dels Dotze

 • Els socialistes perden la majoria absoluta

  pels escandols.
 • Els socialistes perden les eleccions.

  Les guanya el Partit Popular.
 • Govern del partit popular

 • Canvi el panorama polític a Catalunya

  per la coalicó.
 • Tornada socialista al poder

 • Entra en vigor l'Estatut de Catalunya

 • Es produeix una crisis econòmica.

 • Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 • Torna el PP al poder

  Empitjoren la situació i s'agreuja la crisis econòmica.