GÀL·LIA

 • 600 BCE

  LA HISTORIA A GÀL·LIA

  LA HISTORIA A GÀL·LIA
  La historia comença amb l'establiment dels foceus a massalia en territoris del ligurs.Allí van aprendre a cultivar la vinya, i van ensenyar als gals l'ús de l'alfabet. En aquest temps una part dels gals estava emigrant o havia emigrat a la península Itàlica i Germània. Més tard una altra emigració a l'orient va originar la Galàcia, després d'envair els Balcans.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia#
 • 69 BCE

  LA REBEL·LIO DE CLAUDIS CIVILS

  Durant la lluita entre Vitel·li i Vespasià es va produir una rebel·lió a la Gàl·lia, iniciada a Holanda, sota la direcció d'un noble batavi, Claudi Civilis, que havia servit a l'exèrcit romà i era ciutadà romà.
  Paulus Civilis havia estat assassinat per ordre del governador de Germània Inferior, Fonteius Capito, i el mateix Claudi fou empresonat, encara en temps de Neró, però fou alliberat per Galba. https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
 • 43 BCE

  OCUPACC

  OCUPACC
  Marc Emili Lèpid va governar com una sola província la Hispània Citerior i la Provinciamentre Hirtius governava Bèlgica i Luci Munaci Planc la Cèltica. Lèpid encara governava les dues províncies. L. Munatius Plancus va fundar la colònia d'Augusta Rauracorum (Augst), a Suïssa, i Lugdunnm (Lió), però la primera no va ser completada fins més tard, en temps d'August.L'establiment final dels romans a la Gàl·lia fou obra d'Octavi August
  https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
 • 16 BCE

  ROMANITZACIO

  ROMANITZACIO
  En una època indeterminada en temps d'August la frontera entre la Gàl·lia Belga i la Lugdunense fou canviada i els territoris dels leucs, lingons, sèquans i helvecis foren units a Bèlgica i separats de la Lugdunense https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
 • 10 BCE

  LLENGUES A GÀL·LIA

  Els gals parlaven differents llengues. A la zona d'Aquitania parlaven llengües basques.
  Les llengües anatòliques formen una branca de les llengües indoeuropees. https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia#
 • 6 BCE

  GÀL·LIA

  GÀL·LIA
  La Gàl·lia o va ser una regio d'Europa occidental actualment ocupada per Franca, Belgica, l'Oest de Suïssa i les zones de paisos baixos i alemaña de l'oest de rin. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Civilitzacions_Antigues
 • 5 BCE

  LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES A GÀL·LIA

  Les divisions administratives quasi no van canviar durant l'Imperi. La Lugdunense es va dividir al segle III.
  Aquitània es va dividir en Prima, Secunda i Novempopulània; i Narbonense en Prima, Secunda i la Diòcesi de les set províncies. https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
 • 57

  COMPANYA CONTRA ELS VELGUES

  La guerra amb els belgues va esclatar el 57 aC; els primers a sotmetre's foren els rems i van seguir els suessions, bel·lòvacs i ambians; els nervis i altres aliats foren derrotats a la Batalla del Sabis vora del Sabis (Sambre) i la fortalesa dels atuàtucs (descendents de cimbres i teutons) fou conquerida, i els sobrevivents venuts com esclaus https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia
 • 59

  LA GERRA DE GÀL·LIA

  LA GERRA DE GÀL·LIA
  Després de derrotar els helvecis i fer-los tornar als seus assentaments va declarar la guerra a Ariovist avançant cap a Vesontio (Besançon) capital dels sèquans, i d'allí va arribar a una plana on va derrotar a Ariovist suposadament a uns 10 km del Rin (altres diuen 100) que se suposa és algun lloc al nord de Basilea. Aquesta derrota va impedir que altres pobles germànics creuessin el riu Rin. https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0l%C2%B7lia#
 • 121

  GEOGRAFIA (GÀL·LIA)

  La part sud est de la regio,que Cesar anomena Provincia, va ser inicialment anomenada Braccata, perquè era habitada pels braccae, però més tard va ser coneguda per Narbonense. https://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Civilitzacions_Antigues