• Period: to

  Härifrån och vidare...

  Framtiden - med hjälp av mycket omfattande datorsimuleringar har VFR, VärldsFramtidsRådet eller UNFC (United Nations Future Council) tagit fram en modell som med stor sannolikhet förutsäger framtida katastrofer. Simuleringarna är baserad på geologiska data, biologiska förändringar, meteorologiska variationer, psykologiska och beteendeteoretiska fakta. Forskarna bedömer att de är 90 % sannolikhet att effekter och tidpunkter för kommande händelser kommer att stämma.
 • Fossila bränslen för personbilar förbjuds!

  Fossila bränslen för personbilar förbjuds!
  Läs OPEC:s uttalandeEfter många och mycket hetsiga diskussioner beslutade EU och senare FN att fossila bränslen inte längre får användas som drivmedel för personbilar. Mycket starka lobby-grupper i arabvärlden kämpade in i det längsta för att förhindra eller fördröja beslutet. Efter löfte om återinvesteringar på 6 biljarder USD per år godkände de förslaget. Beslutet hänger ihop med förslaget att stoppa all världens flyg inom de kommande 5 åren.
 • USA har beslutat sig för att dela upp sig i 7 nya nationer

  USA har beslutat sig för att dela upp sig i 7 nya nationer
  Efter över hundra år av konflikter rörande inrikespolitiken har USA bestämt sig för att dela nationen i 7 nya nationer. Uppdelningen har gjorts utifrån såväl soci- ekonomisk bakgrund som tillgång till naturresurser och befolkningsmäng. Samtliga delstater har gett förslag på hur en indelning i 7 nya nationer kan se ut. President Marion Granlon har tidigt uttalat ett intresse för att processen skulle ske demokratiskt. Delstaternas förslag har i allt väsentligt överensstämt med senatens.
 • Globalt oväder

  Globalt oväder
  Under tre veckors tid har jordens samtliga kontinenter samtidigt drabbats av ovädret som går under namnet Black Thunder. Vindar med orkanstyrka, häftiga skyfall och hagel har tillsammans med åska förstört och översvämmat oöverskådliga landområden. Över 200 städer har evakuerats, däribland Amsterdam, stora delar av Stockholm, London och Melbourne. Uppskattningsvis 400-800 miljoner människor har förlorat sina hem, återuppbyggnaden beräknas ta minst 25 år och kosta $ 1 000 biljarder.
 • Australien utan liv

  Australien utan liv
  En fruktleverans till Australien som innehöll malariamyggor ledde till en epidemi av malaria. Då myggorna saknade naturliga fiender spreds sjukdomen lavinartat till 18% av befolkningen. När malaria muterade blev den luftburen och inom 6 månader var 65% av befolkningen smittat och antalet nya fall var fler än 10 000 per dag. FN, WHO och EU har tillsammans beslutat att Australien isoleras. Inga svar via telefon och mejl tyder på att mänskligt liv inte längre existerar på kontinenten.
 • Golfstrrömmen avstannar dramatiskt!

  Golfstrrömmen avstannar dramatiskt!
  Golfströmmen som normalt flyttar ofattbara 30 miljoner kubikmeter per sekund har minskat dramatiskt. På 7 års tid har den minskat till mindre än 1/10. Redan runt milleniumskiftet höjdes det röster som varnade för detta scenario på grund av växthuseffektens påverkan på Grönlands och Nordpolens ismassor. Uppskattningsvis 30-40% av jordens befolkning kommer inte överleva om Golfströmmen helt stannar.
 • Krigsliknande situation på WSS (World Space Station)

  Krigsliknande situation på WSS (World Space Station)
  Efter över 100 år av motsättningar har en krigsliknande situation uppstått på World Space Station. 70 000 av 200 000 i besättningen har bestämt sig för att lämna solsystemet och göra en PONOR (Point of no return) för att hitta ett nytt solsystem. Våldsamma strider där över 20 kvadratkilometer av stationen har tvingats att evakueras har lett till hungersnöd, epidemier och massdöd. Vid senaste kontakten för 4 månader sedan hade WSS uppnått 99,9% av ljushastigheten på väg ut ur solsystemet.
 • Månens omloppsbana oregelbunden

  Månens omloppsbana oregelbunden
  Månens varierande omloppsbana orsakar monstervågor som är upp till 50 m höga. Den oregelbundna omloppsbana stör jordens gravitation och ger upphov till enorma flodvågor som dränker stora delar av jordens tidigare bebodda områden. Över 50% av den yta som tidigare beboddes kan inte längre användas då de översvämmas av supervågorna. Storbritannien är numera helt obefolkat och de flesta huvudstäderna har evakuerats då de dränks under vattenmassorna.
 • Jordens magnetfält vrids

  Jordens magnetfält vrids
  Jordens magnetfält har vridits 90 grader. Forskare tror att det beror på att jordens yttre kärna som består av flytande material ändrat riktning på strömmarna. Som en effekt av detta har den afrikanska kontinentalplattan slitits itu och delats i en nordlig och en sydlig platta. Plattorna har glidit isär 50 m på ett år vilket är 1 000 gånger mer än vanligt och orsakat så kallade tsunamivulkaner. En kedja av vulkaner som är 2 000 km bred och som släppt ut 3 000 biljoner ton lava.
 • Jorden går under

  En komet träffar jorden så att allt liv utplånas.