Jordens historia

By rawa
 • Prekambrium

  Jorden och de andra planeterna bilads genom de materia som blev över efter solens tillkomst. Jorden bildas genom att Tejan som var jordens tivilling koliderade med jorden där efter bildas jorden som blev större än de två andra ursuprunliga.
 • Period: to

  Jordenbildas

  4495 miljoner år sedan genom att två sjärnor krocker med varandra (Jorden och dess tviling Teja) då bildas jorden.
 • Liv uppstår

  Arkiebakterier bildas. Dessa bakterier är encelliga och behöver inte syre för att utvinna energi. De har bakterierna levde i skyddade miljöger som vatten och spricksystemet i berggrunden eftersom på land var den ultravioletta strålningen dödligt för allt tänkbart liv.
 • Syret bilads

  Syret bilads
  Det första syret bildas genom fotosyntes. Bilden visar Cyanobakterier vilka bildade syret på jorden för första gången.
 • Kambrium

  Den kambriska explotionen. I den her tides perioden många nya djurgrupper utvecklades, bland annat utvecklade djuren hårda skal och öga.
 • Ordovicum

  Fiskerna uppträdde. Vattnet minskade under den har tiden på det sättet bildades mer land än det var i början av den har perioden. Ryggradslösa djur var fortfarande det djur som fanns.
 • Devon

  Första leddjuren på land.Fyrfotiga djur uppkom efersom det var en nödvändigthet att kunna kräla undan uttorkning och hitta nya vatten område.
 • Karbon

 • Karbon, 2

  Karbon, 2
  Första barrträden och första Kräldjuren. Under den har tiden har det funnits mycket syre därför båda djuren och växternas varit mycket stora. Det bildades mycket stora skogar som i stort del bestod av ormbunker(bilden),fräkn, och lummerväxter i form av gigantiska träd. Många av dagens stenkol och olja kommer från karbon tiden.
 • Silur

  Kontinenterna låg i den södra halvan av jordklotet (Gondwana).Inlandsiserna minskade och gorde att havs nivåerna steg och täckte över vissa delar av kontinenten och vilken i sin tur ledde till en varm och gynsamm klimat. Korllrev bredde ut sig i haven och de modarnare benfiskarna dök upp.
 • Krita

  Krita
  Utdöende av dinosaurien.Man tror att dinosauriens utdöende berodde på att en jätte metrorit slog ner mot jorden och nästan allt liv på jorden upphörde. Bilden är den kött ätande dinosaurien Tyranosaurus Rex.
 • Kvartär

  Kvartär
  Homo sapines, som var lik dagens människa. Eftersom i tides linjen är en dag motsvarande 12 miljoner år så har dessa människor funnits den sista 6 delen av 31/ 12 och framåt.Bild på Ardi en för människa.