Jorden3

Jordens tidslinje

By loko
 • Prekambrium

  Prekambrium
  Jorden bildas (4,500)
 • Prekamkbrium

  Prekamkbrium
  Liv uppstår/arkebakterier
 • Kambrium

  Kambrium
  Kambriska explosionen. Trilobit och lanset fisk
 • Ordovicium

  Ordovicium
  stor nedisning på Gondwana, den sk Hirnantiska istiden
 • Karbon

  Karbon
  första barrträden. groddjuren genomgick en rejäl utveckling. första reptilerna
 • Silur

  Silur
  havsnivåerna steg, bildades superkontinenten Euroamerica. första kärlväxterna
 • Devon

  Devon
  utvecklades de första landdjuren
 • Perm

  Perm
  största massutdöendena i jordens historia, när 90 % av allt liv dör ut
 • Trias/Jura

  Trias/Jura
  första förekomsten av konodontarten, utvecklades de första dinosaurierna. första däggdjuren
 • 150 000 000

  150 000 000
  Första homo sapiens