Tellus

FRÅN INGET TILL ALLT

 • JORDEN SKAPAS

  JORDEN SKAPAS
  Det talas om att det fanns två planeter från början; Gaia och Tellus. Tvillingplaneterna! Tellus och Gaia drogs ur sina respektive omloppsbanor och kolliderade. Den enorma explosionen fick Gaia att spridas för universum i bitar och skapa vårt solsystem medan Tellus stöttes in ett perfekt läge av lutning där han stod i perfekt förhållande till solens värmande strålar. Tellus var lyckligast i hela universum, det var han som kom att bli våran jord som vi känner den idag.
 • Period: to

  FRÅN DÅ TILL NU

 • MÅNEN SKAPAS

  MÅNEN SKAPAS
  Då kollisionen mellan Teja och Tellus ägde rum kom många rester och rymdbråte att samlas och till slut bilda en ny himlakropp; vår Måne. Gravitationen vi får från månen är vitala för liv på jorden då utan månens dragningskraft så skulle klimatet på vår jord skifta från mördande kyla under de långa nätterna till skollande hetta under den ca. 6 timmar långa dagen.
 • CYANOBAKTERIER OCH FOTOSYNTES-PREKAMBRIUM

  CYANOBAKTERIER OCH FOTOSYNTES-PREKAMBRIUM
  Då de eviga regnen och vulkanutbrotten som hindrat solens strålar att nå vår jord äntligen tog lugnade ned sig så kunde mikroorganismer i haven som tidigare levt på mineraler nu använda sig av fotosyntesen och bilda syre våra hav och därmed skapa oss en syrerik atmosfär med bra förutsättningar för att skapa ett evolution av liv.
 • OZONSKIKTET SKAPAS

  OZONSKIKTET SKAPAS
  Tack vare fotosyntesen och syretillförseln i luften så skapas ett skyddande hölje av Ozon som kallas för ozonskiktet. Det skyddar oss mot solens skadliga strålar och agerar som ett slags solglasögon för allt levande på jorden. Utan det skyddande hölje av Ozon skulle liv inte kunna förekomma på jorden.
 • KAMBRISKA EXPLOSIONEN

  KAMBRISKA EXPLOSIONEN
  Den kambriska explosionen, då liv på jorden fick ett rejältv uppsving-evolutionärt sett. Väldigt många nya organismer av flercelligt, komplext liv kom till under den här perioden och i de hav som förut dominerats av bakterier, alger och andra encelliga organismer uppkom nu djur med skelett och skal, samt många större arter som härskade i haven under lång tid.
 • LIV PÅ LAND-SILUR

  LIV PÅ LAND-SILUR
  Under Silur-perioden så tar sig liv upp på land, ryggradslösa djur kravlar sig upp ur vattnet efter lång tids övning och anpassning till att andas med lungor samt utvecklandet av muskler och rörlighet för ett liv på land. Då väsxter har funnits övanför ytan sedan länge och livnärt sig på den höga koldioxidhalt som fanns i luften då så var luften tillräckligt syresatt för små djur att kunna andas och leva på det syret som växtligheten skapat på jorden.
 • DINAOUSAURIERNAS TID

  DINAOUSAURIERNAS TID
  Dinousaurier härskade på jorden under 160 miljoner år (Trias, Krita och Djura) för att sedan bli utrotade av en enorm meteorit som satte jordytan i brand och förgiftade atmosfären till den grad att den största delen av allt liv kom till ett slut. Men slutet på dinousauriernas herravälde banade väg för vår arts uppkomst.
 • DÄGGDJURENS TID

  DÄGGDJURENS TID
  Däggdjur har funnits sedan länge och levt paralellt med dinousaurierna men har inte förrän nu varit dominerande. Efter att en meteorit slagit ned på jorden och utrotat nästan allt levande och gjort jorden till ett ogästvänligt ställe med askregn, förkolnad yta och giftig luft fanns inte många varelser kvar, endast dem som av evolutionen gynnats med förmågan att anoassa sig efter olika klimat med hjälp av päls och svett körtlar. Däggdjurens mest typiska attribut var mjölkkörtlarna.
 • DE UTVECKLADE TUMMARNAS TID

  DE UTVECKLADE TUMMARNAS TID
  Aporna dök upp någon gång för ca. 50 miljoner år sedan, med färgseende och utvecklade tummar. 25 miljoner år senare uppkom det lite större arter som var trädlevande och bladätande. Det var de första människoaporna, förfäder till de större människoapor vi känner till idag samt, icke att förglömma; oss själva!
 • HOMO ERECTUS

  HOMO ERECTUS
  För ca. 2 miljoner år sedan dök arten Homo Erectus upp och på en miljon år fördubblades storleken på hjärnan. Vi lärde oss att kommunicera, smida planer, vara snälla, vara elaka, göra rätt och göra fel(!) för att inte tala om att gå upprätt. Hjärnans storlek ökade troligtvis tack vare att vi hade börjat språka med varandra. För ca. 200´000 år sedan uppkom den rasen vi tillhör; Homo Sapiens och det är den enda människoras som finns kvar idag.