Blu planet earth2

10 moste importent

By annixa
 • Period: to

  jordens uppkomst

 • atmosfären

  atmosfären
  Bildande av jordens atmosfär skedde stegvis. I början var koldioxidhalten mycket, mycket högre än vad den är idag och det hjälpte till att värma upp jorden. Atmosfären bildades dels genom att gaser läckte ut från jordens inre och dels genom vulkanutbrott som förde med sig gaser. Atmosfären skyddar oss från UV-strålning och från yttre kosmisk strålning.
 • första organismerna

  Första organismerna bildades. Dessa saknade cellvägg och fick energi på kemisk väg genom skl kemosyntes.
 • Syret bildas

  Syret bildas
  cyanbakterierna bildas och kan producera syre genom fotsyntes. Det vill säga dom kan ta hand om energin från solljus och lagrar den i kemiska bindningar.
 • kambriska explotionen

  kambriska explotionen
  under en relativt kort period, geologiskt sett, ökade bildandet av flercelliga mer komplexa djur explotionsartat. Förmågan att bilda skal och skellet uppstod också under den här tidsperioden, men även bättre fungerande ögon och en mer effektiv rörelseförmåga.
 • Ordovicium

  Ordovicium
  under den här tidsperioden fanns det fortfarande bara liv i vattnet, land gick det fortfarande inte att leva på. Det som hände under Ordovicium mer än att haven började dra sig undan och ger mer plats åt landytor var att dom första fiskarna bildades.
 • silur

  silur
  Tredje istiden inleds. Jordens hav blir till is och inga växter kan bildas. I slutet av Silur börjar isen smälte och väldiga floder skapas, samtidigt som några av dom tidigare fiskarterna utveckla sötvatten fiskar som kunde leva närmare land. Nu när mer av landytorna fanns tillgängliga började även en del växter utvecklas. En av dom första var en kaktusliknande växt som hette Cooksonia.
 • devon

  devon
  Ormbunkarna och kräldjurens tid. Under devon tog livet på jorden fart.
  Dom första växterna var blad och rotlösa men kom senare att utvecklas till ormbunkar och lummer som var dom dominerande växten under den här tidsperioden. Omrbunkarna och lummern bildade sedan de första skogarna.
  Även i havet tog livet fart. Fiskarna fick käkar och de första hajarna föddes, en del fiskar bildade ben och landanpassad andning men var fortfarande mycket beroende av havet och åt mest alger.
 • Devon2

  Dessa kallades amfibier. Dom första koralreven började även bildas under Devon och det jättelika havet mellan nordamerika och europa började försvinna och kontinenterna flöt ihop och påbörjade bildandet av jättekontinenten Pangea.
 • karbon

  karbon
  Fjärde istiden inleds och södra jordhalvan är nästan helt täckt av is medans i dom norra delarna var det mer behagligt klimat som resulterade i höjda ahvsnivåer vilket gjorde de möjligt för sumpmarker att bildas längst kusterna. Dessa sumpmarker kolloniserades senare av dom tropiska skogarna som nu verkligen börjat ta över. I dom bildades de första insekterna och amfibierna började övergå till kräldjur.
 • karbon2

  karbon2
  När dom tropiska skogarna tog över sumpmarkerna bildades sumpmarkerna till torv som begravdes under skogarna och senare blev till kol. Det är fortfarande den kol vi idag använder.
 • perm

  perm
  Perm.
  Under perm hade nästan alla kontinter anslutit sig pangea och denna jättelika landmassa tryckte ner de mittoceaniska ryggarna samtidigt som jordskorpan tryckte på underifrån.
  Tryckte underifrån skapade landhöjningar som delvis berodde på att oceanryggarna trycktes ner och vattennivåerna sjönk. Detta ledde till att många organismer som levde i dom grunda haven dog ut. Men skogarna utvecklades med väldig fart och dom första barrträden bildades under perm.
 • perm2

  I slutet av perm bildades däggdjursreptiler som blev dominanta över de tidigare reptilerna och amfibierna. I slutet av perm dog nästan 30% av alla djur och växtarter dog ut, särskilt hårt drabbades dom vattenlevande pga höjdskillnaderna.
 • teritär

  teritär
  Teritär Ett stort hopp på några miljoner år och vi hamnar i teritär då människoaporna kom till.
  Dinosaurierna har dött ut och däggdjuren tar över. Elefanter, gnagare, hjortdjur kommer till och en del tidigare däggdjur dör ut. I slutet av Teritär kommer även dom först kattliknande djuren, svin och hästar att framträda. Djur som betytt mycket för människan både som föda, bruksdjur och religiösa symboler.