Tellus

Jordens utveckling

 • Jorden skapas

  Jorden skapas
  Teja och Tellus kolliderar och ur denna kollision klarar sig jorden. Massor från Teja slogs i hop med Tellus och gjorde att jorden fick mer gravitationskraft. Vår måne skapades av stoft från Teja.
 • Period: to

  Jordens utveckling sett under ett år

  T
 • Liv uppstår!

  Liv uppstår!
  Det första liv som uppstod på jorden var encelliga blågröna bakterier som levde i havet. De blågröna bakterierna bildade stromatoliter genom att bottenslam fastnade på bakteriernas yta. När ett lager av bakterier blivit täckt, kryper de genom slammet. Där bildar bakterierna ett nytt lager.
 • Syre!

  Syre!
  Syre tillförs atmosfären genom att de blågröna algerna skapar syre genom fotosyntesen. I början var förmodligen syret giftigt.
 • Kambriska explotionen!

  Kambriska explotionen!
  Kambriska explosionen innebar en explotion av nya djur bildades. Framför allt i haven. Fiskar, groddjur och insekter skapas i mångfald. De var växtätare men levde ochså av bottenslam. Första växtlivet på land! Mossor( skapades under Ordovicium perioden)
 • Karbonperioden

  Karbonperioden
  Under denna period fanns det väldigt höga halter av syre i atmosfären vilket resulterade i att leddjuren och växterna var extremt storvuxna. De första barrträden och kräldjuren kom till.
 • Dinosaurier!

  Dinosaurier!
  Den första dinosaurien kom och även det första tidiga däggdjuret kom under Triasperioden
 • Blommor!

  Blommor!
  Under krita perioden kom den första blomväxten.
 • Död!

  Död!
  En stor meteorit, Chicxulub, kraschade i Mexikanska golfen och tros ha orsakat att dinosaurierna dog ut. Eld härjade jorden därefter skymde rök och aska solljuset i många år och därefter följde en rad kalla år som gjorde att de djur som klarat katastrofen svalt och frös ihjäl.
 • Människor!

  Människor!
  Den första förmänniskan på två ben. Ardipithecus (apmänniskor) var föregångare till gruppen Homo (människan). De kunde både klättra i träd och förflytta sig på två ben.
 • Homo sapiens

  Homo sapiens
  Vår art homo sapiens kom till. Vår människoart uppstod förmodligen i Östafrika (Etiopien, Kenya, Tanzania) för 200 000 år sedan. Ordet Homo sapiens kommer från latinets homo som betyder människa och sapiens som betyder intelligent. Vi är närmast släkt med schimpansen. Våra gener skiljer sig bara 4% åt!