Fra Norrønt til Opplysningstiden

Timeline created by ole jørg1
In History
 • Period: 800 to 1350

  Norrønt

  Språk som ble brukt fram til 1350
 • Period: 1350 to

  Svensk, Dansk og Tysk i språket

  Etter svartedauen var det bare overklassen som var skrivekyndige, men det var de som behandlet de syke, og de fleste døde under pesten. Dermed ble svenske, danske og tyske adelsmenn inngiftet i disse familiene, og skriften deres ble innblandet i skriftspråket.
 • Period: 1350 to 1380

  Innføring av ord, forstavelser og prefikser.

  Ord som skredder, kasse, skjenke, klok, og ærlig ble nye ord vi fikk fra Tysk.
  Tyskerne ga oss også frostavelser som an, be het og else.
 • Period: 1500 to 1537

  Dansk skriftspråk i Kirken

  Litt etter 1500 tallet gikk kirken i Norge over til å bruke dansk og dansk innflytelse på språket i Norge ble gradvis sterkere.