Folkeskolens historie

 • Jan 1, 1537

  Reformationen: latinskoler indføres

 • Undervisningspligt på landet

 • Første skolekommision dannes

 • Stiftelse af grundloven

 • Almueskolevæsnet kommer

 • Private børneskoler kan nu laves

 • Danmarks lærerforening stiftes

 • Præliminæreksamen dannes

 • skrottelse af latinskolen

 • skolekommision #2 dannes

 • forældreråd kan nu lavis i folkeskolen

 • kropslig afstraffelse bliver forbudt

 • femdagsuge indføres (var det seksdags før?)

 • ny folkeskolelov (8-10. erstatter realen)

 • slutmål indføres

 • frit skolevalg i hele landet

 • gruppeprøver afskaffes og den nye karakterskala indføres

 • afskaffelse af "egnethed til gymnasiet"