Filòsofs a la història_Sofía Hierro

 • 399 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
  Sòcrates va ser un filòsof clàssic grec considerat el fundador de la filosofia occidental. Va néixer l'any 469 aC i va morir el 15 de febrer de 399 aC a Atenes (Grècia). Pel que fa al seu pensament filosòfic, Sòcrates va destacar per centrar la seva atenció en el terreny de la moral i l'ètica. Considerava que l'ésser humà tendeix al bé i que qualsevol vici és producte de la ignorància. Creia que el bé, l'amor, la bondat i l'ètica partien de definicions universals. "Només sé que no sé res"
 • 347 BCE

  Plató

  Plató
  Plató va ser un dels filòsofs més influents de l'antiga Grècia. Va néixer el 7 de maig de 427 aC i va morir al 347 aC (79/80 anys) a l'Antiga Atenes ( Lliga de Delos ). Va desenvolupar un sistema filosòfic, el Platonisme a més d'un centre de formació, l 'Academia; convertintse així en el filòsof més influent de tota l'història. Plató va basarse en el corrent filosòfic de l'idealisme. "El coneixement és l'opinió certa"
 • 322 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
  Aristòtil va ser un filòsof de l'Antiga Grècia, actualment és un dels grans pensadors de la humanitat. Va néixer a 384 aC i va morir a 322 aC a Estagira (Macedonia). Aristòtil va dominar el coneixement de la seva època, des de la filosofia a la biologia, des de les matemàtiques fins a la psicologia. La filosofia d'Aristòtil es caracteritza pel seu realisme, en contraposició del pensament del mestre basat més en l'idealisme del món. Dins els diferents àmbits té diversitat de teories.
 • 270 BCE

  Epicur

  Epicur
  Epicur va ser un filòsof grec. Va néixer a 342 aC a Samos (Grècia) i va morir a 270 aC a Atenes (Grècia). Epicur va ser fundador del corrent filosòfic que porta el seu nom, l'epicureisme, la principal característica del qual va ser la identificació de la felicitat amb el plaer. Els aspectes més destacats de la seva doctrina són l'hedonisme racional i l'atomisme. "El fruit més gran de l'autosuficiència és la llibertat."
 • 415

  Hipatia de Alejandria

  Hipatia de Alejandria
  Hipàtia va ser una filòsofa i mestra neoplatònica grega, que va destacar als camps de les matemàtiques i l'astronomia. Va néixer al 370 aC i va morir al març de 415 aC a Alexandria (Egipte). Va pertànyer a l'escola neoplatònica, un corrent filosòfic de la seva època que prenia, entre d'altres, idees dels pitagòrics, successors de Pitàgores, que pensaven que l'essència del món són els números. De fet, es coneix que Hipàtia va ser una de les primeres dones que va estudiar i ensenyar matemàtiques.
 • René Descartes

  René Descartes
  Descartes va ser un important filòsof racionalista francès del segle XVIII, també conegut per les seves obres de matemàtiques i de diferents branques de la ciència. Va néixer el 31 de març de 1596 a Descartes (Regne de França) i va morir l'11 de febrer de 1650 a Estocolm (Suècia). El racionalisme va ser el corrent filosòfic que promulgava. «Penso, després existeixo» –cogito ergo sum–, era el seu principi filosòfic fonamental. “Penso i dubto, després existeixo”.
 • George Berkeley

  George Berkeley
  Berkeley va ser un filòsof Irlandès de pares anglesos. Va néixer el 12 de març de 1685 a Irlanda, i va morir el 14 de gener de 1753 a Regne Unit. Berkeley va proposar una teoria filosòfica que va ser denominada per l'"immaterialisme" i que va rebre més tard el nom d'idealisme; terme que Berkeley aplica a la seva teoria del coneixement, segons la qual la matèria no té més realitat que la de ser percebuda, i que només existeix la ment i les seves idees.
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  Immanuel Kant va ser un destacat filòsof prussià. Va néixer el 22 d'abril de 1724 i va morir el 12 de febrer de 1804 a Königsberg (Prússia). Immanuel Kant va buscar, ensenyar l'ésser humà a pensar per si mateix i a rebutjar els dogmes, que destrueixen la raó i sotmeten el lliure pensament a idees fixes. Kant va proposar l'idealisme transcendental, el qual estableix que tot coneixement exigeix l'existència de dos elements: el primer, extern al subjecte, és a dir, un objecte de coneixement.
 • Thomas Nagel

  Thomas Nagel
  Thomas Nagel és un filòsof nord-americà, que és professor de Filosofia i Dret a la Universitat de Nova York. Va néixer el 4 de juliol de 1937 a Sèrbia i actualment té 85 anys. Els seus treballs han estat centrats en filosofia de la ment, filosofia política i ètica. Nagel defensa el realisme, postura filosòfica que manifesta que els objectes tenen una existència independent del subjecte que ho observa."Com és ser un ratpenat? Com és que un ratpenat sigui un ratpenat?"
 • José Antonio Marina

  José Antonio Marina
  José Antonio Marina, és un filòsof, assagista i pedagog espanyol. Va néixer l'1 de juliol de 1939 a Toledo (Espanya). La seva tasca investigadora s'ha centrat en l'estudi de la intel·ligència i especialment dels mecanismes de la creativitat artística (a l'àrea del llenguatge sobretot), científica, tecnològica i econòmica. Se'l pot considerar un exponent de la fenomenologia espanyola. Ha elaborat una teoria de la intel·ligència que comença a la neurologia i conclou a l'ètica.
 • Xavier Rubert de Ventós

  Xavier Rubert de Ventós
  Xavier Rubert de Ventós és un filòsof i professor universitari, catedràtic emèrit d'Estètica a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), escriptor i polític català. Va néixer l'1 de setembre de 1939 a Barcelona i actualment té 83 anys. Autor d'una extensa producció assagística i filosòfica d'estètica, teoria de la cultura, filosofia pràctica (ètica i filosofia política) i de filosofia en general. "Fer filosofia és acceptar que no hi veiem clar"
 • Fernando Savater

  Fernando Savater
  Fernando Savater és un filòsof, professor de Filosofia i escriptor espanyol. Va néixer el 21 de juny de 1947 a San Sebastià, i actualment té 75 anys. Savater considera la filosofia com una activitat de crítica permanent, d'expressió de la subjectivitat i fins i tot de provocació, cosa que trasllada a les seves obres mitjançant un estil audaç i expressiu.Seguint Spinoza, propugna una ètica del voler en contraposició a una ètica del deure. "Progressar és tant innovar com conservar allò aconseguit"
 • Ludwig Wittgenstein

  Ludwig Wittgenstein
  Ludwig Wittgenstein va ser un filòsof, matemàtic, lingüista i lògic austríac, posteriorment nacionalitzat britànic. Va néixer el 26 d'abril de 1889 a Viena, i va morir el 29 d'abril de 1951 a Cambridge. Wittgenstein entra a la història del pensament a través del que, en sentit molt ampli, s'anomena filosofia analítica. Segons Wittgenstein, el mètode correcte de fer filosofia és limitant-se a dir més només el que es pot dir. Per ell, els límits del nostre llenguatge són els límits del nostre món.
 • Fina Birulés i Bertran

  Fina Birulés i Bertran
  Fina Birulés i Bertran és professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona. Va néixer el 29 de març de 1956 a Girona i actualment té 66 anys. La seva tasca de recerca s'ha articulat al voltant de dos nuclis: subjectivitat política, història i acció; i qüestions de teoria feminista i estudi de la producció filosòfica femenina, amb especial atenció a l'obra de Hannah Arendt. "Cultura és el desig d'afegir alguna cosa pròpia al món"
 • Karl Jaspers

  Karl Jaspers
  Karl Jaspers va ser un psiquiatre i filòsof alemany i suís que va tenir una forta influència en la teologia, la psiquiatria i la filosofia moderna. Va néixer el 23 de febrer de 1883 a Alemanya, i va morir el 26 de febrer de 1969 a Suïssa. La majoria associen a Jaspers amb la filosofia de l'existencialisme, corrent filosòfic que centra la seva anàlisi en la condició humana, la responsabilitat individual, la llibertat o el significat de la vida.
 • Bertrand Rusell

  Bertrand Rusell
  Bertrand Rusell va ser un filòsof, matemàtic, lògic i escritor britànic més influents del segle XX guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1950. Va néixer el 18 de maig de 1872 i va morir el 2 de febrer de 1970 a Gal.les. Russell és fundador del neorealisme i el neopositivisme anglesos. A la solució del problema fonamental de la filosofia, les concepcions de Russell van evolucionar de l'idealisme objectiu al subjectiu. Segons Russell, l'home tracta amb dades sensorials.
 • Hannah Arendt

  Hannah Arendt
  Hannah Arendt va ser una politòloga alemanya d'origen jueu. Va ser una pensadora que va escriure sobre activitat política, el totalitarisme i la modernitat. Va néixer el 14 d'octubre de 1906 a Hannover; i va morir el 4 de desembre de 1975 a Nova York. Arendt defensava un concepte de «pluralisme» a nivell polític: gràcies al pluralisme, es generaria el potencial d'una llibertat i igualtat polítiques entre les persones. Era considerada filòsofa però ella sempre va rebutjar aquesta denominació.
 • Simone de Beauvoir

  Simone de Beauvoir
  Simone de Beauvoir va ser una filòsofa, professora, escriptora i activista feminista francesa, autora de novel·les, assajos, biografies i monografies sobre temes polítics, socials i filosòfics. Va néixer el 9 de gener de 1908, i va morir el 14 d'abril de 1986 a França. El seu pensament s'emmarca en el corrent filosòfic de l'existencialisme, pensament que centra la seva anàlisi en la condició humana, la responsabilitat individual, la llibertat o el significat de la vida.