Evolució dels ÀTOMS

Timeline created by El desinteresao
In History
 • Period:
  3,150 BCE
  to

  Alquimia

  És l'estudi de les substàncies, en el temps on no existia la física i química, el primer objectiu era l'estudi de com convertir qualsevol metall en or.
  Els alquimistes pensaven que tot lo que hi ha en el món és: Aigua, terra, aire i foc. Però poc a poc van anar descobrint que no ho era, era molt més complicat de lo que pensaven
 • Model àtomic de Dalton

  Model àtomic de Dalton
  És el primer model que postula que la matèria està constituïda per ÀTOMS.
  No es poden dividir, tots els àtoms de la mateixa matèria són iguals, per exemple, els àtoms d'aigua són tots iguals
 • Teorització del electró

  Teorització del electró
  La teorització va ser explicat per el filòsof britànic Richard Laming.
  L'electró és una partícula subatòmica amb càrrega negatica, és una partícula que orbita el nucli d'un àtom.
 • descobriment del protó

  descobriment del protó
  el protó és una particula amb càrrega positiva de valor igual a la de l'electró, però amb una massa gairebé 2000 vegades més gran, Goldstein va utilitzar un aparell semblant al de Thomson, però amb el càtode (el ponl negatiu) perforat.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  L'àtom és divisible, està format per altres partícules petites, tenen càrrega elèctrica, els ELECTRONS són partícules de càrrega negativa, els PROTONS tenen càrrega positiva.
  Va imaginar el àtom com una petita esfera amb càrrega positiva, amb electrons molt petits, que envoltaven l'esfera, tenia una forma característica que semblava a un púding de panses
 • Radioactivitat de Marie Curie

  Radioactivitat de Marie Curie
  Marie Curie mesurava la radioactivitat de tots els minerals als quals tenia accés i va observar que aquells que contener urani presentaven radioactivitat
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  És un Model atòmic nuclear, tenia un com un nucli que concentra la major part de l’àtom
  Radiació a
  Té particules de càrrega positiva i massa gran
  Radiació ß
  Partícules de càrrega negativa, gairebé sense massa
  Radiació y
  Es tracta d’una radiació semblant a la llum, invisible, faria falta un bloc de formigó gruixut per aturar-la
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  Suposa que els àtoms estan formats per un nucli compacte que tenen càrrega positiva, els protons, i al voltant del nucli, els electrons, orbita el nucli, i tenen càrrega negativa
 • Model atòmic de Shrödinger

  Model atòmic de Shrödinger
  Abandona la idea de les òrbites dels electrons i la substitueix pel concepte d'orbitals, és a dir, que un electró teu pot estar a qualsevol lloc, podria estar a 400 metres, o fins i tot quilòmetres.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El fisic britànic James Chadwick va conseguir identificar el neutró, una particula sense càrrega elèctrica i de massa semblant a la del protó.