eix filo

 • Period: 6000 BCE to

  filosofia antiga

 • Period: 6000 BCE to 500 BCE

  Presocràtics

 • Period: 625 BCE to 545 BCE

  Tales de Milet

  Se suposa que va néixer cap a l'any 625 aC a Milet. I va morir aproximadament al 548 aC o al 545 aC (amb 79/89 anys) a Milet.
  Deia que l'aigua és el principi de totes les coses que existeixen. L'aigua és l'origen que va donar començ a l'univers.
 • Period: 569 BCE to 475 BCE

  Pitàgores

  Va nèixer entre el 586 aC i el 569 aC a Samos (Grècia), i va morir a la dècada del 490 aC a Metapont (Itàlia).
  Creía que totes les relacions podien ser reduides a relacions numériques. Els pitagórics, havent sigut educats en l'estudi de les matemàtiques, creien que les coses són números i que tot el cosmos és una gama i un número
 • Period: 535 BCE to 470 BCE

  Heràclit

  Va nèixer al 535 aC a Efes (Antiga Grècia) i va morir a la dècada del 470 aC a Efes.
  Aquest pensador creia que el món experienta un procés de continu neixement i destrucció del que res escapa. Dintre del canvi incesant de les coses, Heràclit diu que existeix una unitat o principi etern encarnat pel fog
 • Period: 515 BCE to 470 BCE

  Parmènides

  Va néixer cap a l'any 515 o 510 aC a Elea. Va morir a la dècada del 470 aC.
  Diu que el ser no pot originar-se del no ser i que el ser no surgeix ni desapareix
 • Period: 500 BCE to 399 BCE

  Socrates, Sofistes

 • Period: 485 BCE to 411 BCE

  Protàgores

  Va neixer al 485 a.C. a Abdera i va morir al 411 a.C.
  Va defendre un relativisme del coneixement i dels valors, va negar que existisin valors i veritats universals per a tots els homes. No hi ha veritats objectives, absoluties ni universals, sinó que les coses són tal i com són percebudes per cadascun de nosaltres.
 • Period: 470 BCE to 399 BCE

  Sòcrates

  Va néixer al 470 a.C. a Atenes i va morir al 399 a.C.
  Sgons Sòcrates, no feia falta més que el coneixement de lo just per obrar correctament. Per lo tant, l'intelectualisme socràtic és una teoria moral per la qual la conducta moral només és possible si es basa en el coneixement de la justicia i del bé.
 • Period: 427 BCE to 347 BCE

  Plató

  Va néixer al 427 a.C. a Atenes i va morir al 347 a.C.
  L'objectiu de Plató oposa el el món inestable de les coses naturals al món de les esséncies inteligibles, de les idees, del "ser vertader", etern i inmutable, el món de baix, el món del més enllà,...
 • Period: 400 BCE to 399

  Plató, Aristòtil i Hel·lenisme

 • Period: 384 BCE to 322 BCE

  Aristòtil

  Va neixer al 384 a.C. a Estagira i va morir al 322 a.C. a Calcis.
  La base del seu sistema era trobar una explicació racional i certa del món que ens rodeja.
 • Period: 341 BCE to 271 BCE

  Epicur

  Va neixer al 341 a.C. a Samos i va morar al 271 a.C. a Atenes.
  El seu pensament girava entorn a una idea: no hi ha res més allà de la realitat i el món sensible, per el qual, negava l'inmortalitat de l'alma. De fet, promovia que l'alma, al igual que el reste d'elements, estava constituida per àtoms.
 • Period: 354 to 430

  Agustí d'Hipona

  Va neixer al 354 a Tagaste i va morir al 430 a Hipona.
  La filosofia va ser l'amor i l'esforç de l'alma sencera cap a la sabiduria i cap a la veritat. La veritat era l'ideal suprem al que es va entregar amb pasió. Aquesta veritat és la que fa referència a l'alma i a Déu, els dos objectes de la seva preocupació filosófica.
 • Period: 400 to 1499

  filosofia medieval

 • Period: 1224 to 1274

  Tomàs d'Aquino

  Va neixer a Roccasecca al 1224 i va morir a Abadia de Fossanova al 1274.
  Tomàs d'Aquino concibeix l'ètica com la ciència que considera l'ordre que la raó humana introdueix als actes de voluntat. Aquest ordre s'estableix amb les vistes a l'últim fi de la vida humana; ve expressat per llei moral, i es realitza a través de les vituts morals.
 • Period: 1285 to 1347

  Guillem d'Ockham

  Va neixer al 1285 i va morir al 1347.
  Nega que res universal existeix fora de la ment. El seu punt de vista es denomina com a conceptualisme, en els universals no són entitats lingüístiques sinó conceptes generals que veiem en les coses i després formem els conceptes generals per un procés d'abstracció.
 • Period: 1500 to

  filosofia moderna

 • Period: to

  Descartes

  Va neixer a França al 1596 i va morir a Suècia al 1650.
  La filosofia de Descartes es basa en l'acceptació de certes veritats escencials, no derivades de la experiència, i en la recerca d'un sistema de pensament filosófic basat en aquestes veritats a priori i elaborat amb ajuda del mètode de raonament que Descartes denominaba "duda metódica".
 • Period: to

  Locke

  Va neixer a Regne Unit al 1632 i va morir al Regne Unit al 1704.
  Defén el coneixement humà part de l'experiència. "Cap humà pot anar més enllà de la seva experiència".
 • Period: to

  Hume

  Va néixer al 1711 i va morir al 1776.
  Hume és un idealista subjectiu. Segons ell, la qüestió de saber si la realitat objectiva existeix o no és insoluble. Afirma que no només no sabem com són les coses, sinó que no sabem ni tan sols si existeixen realment.
 • Period: to

  Kant

  Va néixer al 1724 i va morir al 1804.
  La filosofia de Kant no nega l’existència de Déu, ni un ordre moral, ni la realitat pensable d’un món físic. Nega que la raó humana pugui transcendir i arribar a aquests ens en si mateixos: siguin el «món», «Déu» o «l'ànima».
 • Period: to

  Hermenèutica

 • Period: to

  filosofia contemporània

 • Period: to

  Existencialisme

 • Period: to

  Marx

  Va néixer al 1818 i va morir al 1883.
  La teoria marxista proposa, a més d'eliminar les classes socials, que el proletariat s'encarregui de governar sota un sistema socialista amb l'objectiu de fer canvis socioeconòmics capaços de comportar el comunisme i una societat més igualitària.
 • Period: to

  Freud

  Va néixer a 1856 i va morir al 1939.
  Freud es va oposar a la posició filosòfica segons la qual s'identificava allò psíquic amb allò conscient. L'inconscient per a Freud només té sentit davant la concepció del psiquisme conscient, al qual no qüestiona i sí que considera com a digne d'estudi científic.
 • Period: to

  Nietzsche

  Va néixer al 1844 i va morir al 1900.
  La filosofia de Nietzsche és el voluntarisme: contraposa a la raó la voluntat. Considera que la força motriu universal de desenvolupament és la “lluita per l'existència”, que es converteix en “voluntat de poder”.
 • Period: to

  Heidegger

  Va néixer al 1889 i va morir al 1976.
  Heidegger sosté que l'humà manté una rotunda relació de co-pertinença amb el seu ésser; alhora que coexisteix en l'estat de “ser-hi”, “ser al món” o “estar al món”, la qual cosa consisteix a desenvolupar-se en connexió i equilibri amb l'entorn en un nivell eteri i sublim, guiat pels preceptes.
 • Period: to

  Gadamer

  Va néixer al 1900 i va morir al 2002.
  Gadamer ha desenvolupat una teoria en la qual la història i la tradició tenen un paper clau per captar el veritable sentit de la comprensió. La interpretació d'una tradició és part d'aquesta tradició, i això vol dir que una tradició només es pot interpretar des d'ella mateixa.
 • Period: to

  Sartre

  Va néixer al 1905 i va morir al 1980.
  Sartre afirmava que l'home està habitat des del principi pel no-res, de manera que la condició humana està composta alhora de ser i, sobretot, de no-ésser. Deia que aquest és el principi de l'existencialisme i que l'home és l'ésser pel qual no arriba res al món
 • Period: to

  Escola de Frankfurt

 • Period: to

  Habermas

  Va néixer al 1929 i està viu avui dia (92 anys).
  Segons aquest pensador alemany, l'ésser humà inicia el seu coneixement a partir de certs interessos arrelats a la seva pròpia naturalesa. Els interessos constitueixen orientacions bàsiques que resulten inherents a determinades condicions de reproducció i autoconstitució de l'espècie humana.