Filooo

Eix cronològic filosofia

 • Period: 600 BCE to 500 BCE

  Filosofia presocràtica

  La filosofia presocràtica estudiava l'origen de la realitat i l'element principal que la constituia (arjé).
  Els filòsofs creien que l'arjé eren materials diferents;
  -Segons Tales era l'aigua
  -Segons Anaxímedes era l'aire
  -Segons Empèdocles eren els 4 elements (terra, foc, aie, aigua)
  -Finalment, segons demòcrit, eren els àtoms.
 • Period: 600 BCE to 500

  Filosofia Antiga

 • Period: 500 BCE to 400 BCE

  Filosofia Clàssica

  Aquesta tractaba problemes dirigits als humans, el tema era més antropològic.
  Hi havien diferents punts de vista:
  -Sòcrates i els Sofistes creien que no hi havíen veritats universals.
  -Plató deia que hi ha dues relitats, una veritable, yi una materiall.
  -Aristòtil creu que domes hi ha una realitat, i aquesta és material.
 • Period: 300 BCE to 500

  Filosofia Hel·lenística

  La filosofia Hel·lenística estudia l'individu i com pot arribar a la seva felicitat.
  Cada corrent filosòfica té una teoria de com es pot conseguir:
  -L'Aristotelisme creu que amg la rao i escolllint termes mitjans.
  -El Cinisme diu que amb una vida simple a la naturalesa.
  -L'Epicureisme ensenya que amb una gestió intel·ligent dels plaers.
  -L'Estoicisme cercant una vida sense passions.
  -L'Escepticisme renunciant a adquirir coneixement.
 • Period: 400 to 500

  Filosofia Patrística

  Es basa en unificar la religió amb la raó. L'obra més influgent és la de Agustí d'Hipona amb la adaptació de la teoria platònica al cristianisme
 • Period: 500 to

  Filosofia Medieval

 • Period: 900 to 1400

  Filosofia Escolàstica

  Intenta explicar i justificar veritats religioses del cristianisme.
  Els autors més destacats són Anselm de Canterbury i Ramon Lull
 • Period: 1500 to

  Renaixament i Revolució científica

  Filosofia i ciència s'allunyen i la ciència comença a posar les bases de la ciència moderna.
  Els principals autors són Copèrnic i Galileu.
 • Period: to

  Filosofia Moderna

  La problemàtica d'aquest segle és eñ coneixement humà.
  Descartes defensa el racionalisme, que es basa en que el coneixements s'assoleix gràcies a la raó. En cani Locke defensa l'empirisme en el que el coneixement a través dels sentits.
 • Period: to

  Filosofia Contemporània

  Hegel és el darrer filòsof que preten explicar tota la realitat.
  -Marx defensa el marerialisme històric.
  -Nietzche defensa el vitalisme.
  -Positivisme.
  Altres corrents:
  -Existencialisme.
  -Escola de Fracfort.
  -Neopositivisme.