Baixa (3)

Eix Cronològic dels models atòmics

 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Ho va descobrir Ernest Rutherford (1871-1937). Després d'experimentar amb gas nitrogen i detectar signes del que semblaven ser nuclis d'hidrogen, va concloure que probablement aquests nuclis es tractessin de partícules elementals.
 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  Va ser la primera partícula elemental descoberta. El 1895 Jean Perrin, analitzant la càrrega elèctrica dels raigs catòdics, va demostrar que transportaven càrrega negativa.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  És un model d'àtom que va proposar el físic anglès Joseph J. Thomson per descriure l'estructura dels àtoms. Thomson va suposar que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva (+), la qual tenia al seu interior corpuscles amb càrrega negativa (–) disposats en intervals regulars sobre un cercle amb el mateix centre que l'àtom, i en moviment.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  En física, el terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència. La teoria de la relativitat es refereix a les teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 i 1916.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Ernest Rutherford va publicar un model atòmic, ja que l'evidència demostrava que el model atòmic de Thomson no podia explicar els resultats que havia trobat en el seu famós experiment.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  És una teoria sobre la constitució dels àtoms, proposada pel físic Niels Bohr. El model de Bohr considera que l'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom. Al seu voltant giren, en diferents òrbites estacionàries, els electrons.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  El positró és l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa). L'existència d'aquest va ser postulada per Paul Dirac el 1928.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  El neutrí és una partícula elemental sense càrrega elèctrica ni color. Durant anys, tots els experiments duts a terme han confirmat aquest dèficit. Aquest fet va ser anomenat com "les anomalies de neutrins".
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El neutró va ser descobert per J. Chadwick el 1932. El neutró ha estat la clau per a la producció d'energia nuclear. Després que es descobrís, el 1933 es va pensar que podria intervenir en una reacció nuclear en cadena. En la dècada de 1930, els neutrons s'utilitzaven per produir molts tipus diferents de transmutacions nuclears.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  L'Organització Europea per a la Recerca Nuclear és una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules.
 • Descobriments dels quarks

  Descobriments dels quarks
  El model de quarks va ser proposat de forma independent pels físics Murray Gell-Mann i George Zweig el 1964. Són partícules elementals i components fonamentals de la matèria. Es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables dels quals són els protons i els neutrons, els components dels nuclis atòmics.
 • Posada en funcionament de l’LHC

  Posada en funcionament de l’LHC
  El Gran Col·lisionador d'Hadrons, és un accelerador de partícules que fa col·lidir feixos d'hadrons. És un túnel de 27 km de circumferència soterrat a 50-175 m sota terra. Està situat entre les fronteres de França i Suïssa.