EIX CRONOLÒGIC DELS MODELS ATÒMICS

 • Period: to

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  El físic i químic britànic Ernest Rutherford va descobrir el protó entre el 1871 i el 1937.
  Va fer aquest descobriment després d'experimentar amb gas de nitrogen i detectar el que semblaven ser nuclis d'hidrogen. Un protó és una partícula subatòmica de càrrega positiva, que té una massa gairebé dues mil vegades més gran que un electró.
 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  L'electró va ser descobert el 1897 per Joseph John Thomson, un professor universitari que el 1906 va guanyar el Premi Nobel de Física.
  Joseph va fer aquest descobriment mentre duia a terme una sèrie d'experiments amb tubs de raigs catòdics. L'electró és una partícula subatòmica amb una càrrega elèctrica elemental negativa. Imatge: google sites, tecnologia 2n ESO
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  El model atòmic de Thomson va ser proposat a principis del s.XX; i va ser creat per descriure l'estructura de l'àtom.
  J. J. Thomson tenia la teoria que l'àtom era una esfera de material amb càrrega positiva, però que en el seu interior hi havia partícules de càrrega negativa dipositades aleatòriament; més tard aquestes partícules amb càrrega negativa van ser anomenades electrons. Thomson diu que l'àtom és neutre. Imatge: energia nuclear (web)
 • TEORIA DE LA RELATIVITAT

  TEORIA DE LA RELATIVITAT
  El 1905 Einstein va formular la teoria de la relativitat espacial; teoria que va donar lloc al terme espai-temps de quatre dimensions. Més tard va trobar una teoria de la interacció gravitacional que era compatible amb la seva teoria de la relativitat especial donant lloc al resultat final d'aquesta teoria (1916). En física, el terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic, que presentava les següents teories: l'àtom està constituït per un nucli, que té concentrada la càrrega positiva i la major part de la massa de l'àtom, al voltant del nucli giren els electrons a grans distàncies i velocitats, els àtoms del mateix element, tenen el mateix nombre atòmic (z), però poden tenir massa diferent (isòtop) i hi ha d'haver el mateix nombre de càrregues positives que d'electrons, ja que si no l'àtom no serà neutre.
 • MODEL ATÒMIC DE BOHR

  MODEL ATÒMIC DE BOHR
  El model atòmic de Bohr (1913) representa de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica.
  Bohr tenia aquestes teories: l'electró es mou al voltant del nucli en òrbites circulars i sense emetre energia, dins l'àtom l'electró només pot ocupar unes òrbites concretes i amb uns determinats valors energètics. Quan un electró passa d'una òrbita a una altra, emet energia en forma de radiació electromagnètica.
  En un principi aquesta teoria va ser creada per descriure l'àtom d'hidrogen.
 • EL DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  EL DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  El neutró és la tercera partícula fonamental de l'àtom, i va ser descoberta per en James Chadwick quan en bombardejar una làmina de beril·li (Be) amb partícules alfa, va observar una emissió per part del metall d'una radiació de molt alta energia, semblant a la del raig gamma. Imatge: significados (web)
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  El 1928 Paul Dirac va fer una teoria sobre els positrons, però fins al 1932 aquesta teoria no va ser demostrada.
  Carl D. Anderson va ser el descobridor del positró (1932).
  El positró és l'antipartícula de l'electró, és a dir; és una partícula amb igual massa i espín que l'electró, però amb la càrrega elèctrica contrària (positiva). Imatge: viquipèdia
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  El 1930 W. Pauli va proposar l'existència d'una partícula neutra, que el 1933 va ser batejada com a neutrí; tot i que no va ser fins al 1953 quan F. Reines i C. L. Cowan van descobrir el neutrí mentre analitzaven l'emissió de partícules en el reactor nuclear de Savannah River.
  El 1962 es va demostrar l'existència de diferents tipus de neutrins.
  Avui en dia es coneixen tres tipus de neutrins lleugers que estan associats respectivament a l'electró, el muó i el leptó. Imatge: recerca en accio
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui dia el laboratori d'investigació bàsica més important del món. Actualment compta amb 22 estats membres, els quals comparteixen el finançament i la presa de decisions en l'organització. Està situat a la regió Franco-suïssa pròxima a Ginebra, i consisteix en un conjunt interconnectat d'acceleradors de partícules. La imatge que pots veure en aquest apartat és de l'experiment Atles, el qual s'està fent actualment en el CERN. Imatge: explora.cl
 • DESCOBRIMENT DELS QUARKS

  DESCOBRIMENT DELS QUARKS
  El model de quarks va ser proposat l'any 1964 pels físics Murray Gell-Mann i George Zweig, però no va ser fins el 1968 que aquest model va tenir proves que confirmessin la seva existència. El model de quarks és un sistema de classificació dels hardons. Imatge: viquipèdia
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L’LHC
  LHC és un experiment de física de partícules en operació a l'accelerador de partícules LHC. Es va posar en funcionament el 10 de setembre del 2008, però el 19 de setembre d'aquell mateix any va ser aturat; finalment al 21 d'octubre de 2008 l'LHC va ser inaugurat. Imatge: recursos de física