Atom 68866 960 720 600x400

Eix Cronològic dels models atòmics.

 • Descobriment de l'electró

  Descobriment de l'electró
  L'electró va ser descobert per Joseph John Thomson l'any 1897. El va descobrir realitzant una serie d'experiments amb camps elèctrics i magnètigs, això li va permetre trobar la relació entre la càrrega i la massa de l'electró.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  El model atòmic de Thomson és un model d'àtom que va proposar l'any 1904 per descriure l'estructura dels àtoms arrel del seu descobriment de l'electró. Thomson suposà que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva, la qual tenia al seu interior electrons els quals pensava que es distribuïen uniformement al voltant de l'àtom.
  Thomosn va investigar si podrien estar separades les càrreges negatives dels rajos catòdics utilitzant camps magnètics.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  L'any 1911 Rutherford va publicar un model atòmic. Explicava que a l'àtom, la càrrega positiva es concentra en un nucli al voltant del qual orbiten els electrons, de càrrega negativa. Consistia en bombardejar una làmina d'or amb partícules alfa (positives). Va observar que la major part de les partícules travessen la làmina d'or sense desviar-se, però n'hi ha d'altres que sí. Això indicava que els àtoms eren pràcticament buits, i que només tenien un nucli carregat positivament.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  Niels Bohr, l’any 1913, va proposar un nou model atòmic. Segon Bohr, els electrons giren al voltant del nucli en unes òrbites concretes que corresponen a un determinat nivell energètic. Aquest va ser una versió millorada del model de Rutherford, ja que Rutherford no va aconseguir explicar els espectres d’absorció i emissió dels àtoms. D’acord amb el model atòmic de Bohr, un electró només pot canviar d’òrbita si absorbeix o emet energia.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  En física, el terme relativitat s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència. La teoria de la relativitat es refereix a les teories que Albert Einstein va publicar entre 1905 (teoria de la relativitat especial) i 1916 (teoria de la relativitat general), que tenen en comú el principi de relativitat, que afirma que les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  El protó va ser descobert per Rutherford l'any 1919. La història del seu descobriment es remunta a l'any 1886, quan Eugen Goldstein va descobrir els raigs anòdics i va demostrar que eren partícules amb càrrega positiva (ions) produïts a partir dels gasos.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  L'existència del positró va ser proposada per Paul Dirac el 1928.
  El positró és l'antipartícula de l'electró: és una partícula amb la mateixa massa que l'electró, però amb càrrega elèctrica oposada (positiva en comptes de negativa).
  Sí un positró es troba amb un electró, tots dos s'aniquilen emetent fotons ultra energètics (raigs gamma). Els positrons es poden generar per determinats processos radioactius o per la interacció de raigs gamma amb la matèria.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  El va descobrir James Chadwik l'any 1932 , quan estava a la Universitat de Cambridge. Va veure que la teoria prèvia era insostenible i va fer la hipòtesi de que el que hi havia era una radiació de partícules sense càrrega. Amb una massa semblant a la del protó i va fer una sèrie d'experiments per verificar la seva proposta. Va resultar ser certa.
 • Formació del CERN fundat

  Formació del CERN fundat
  El CERN (Organització Europea per a la Recerca Nuclear) es va formar el 1954. És una institució de recerca internacional en física de partícules, especialment dedicada al treball amb acceleradors de partícules. El CERN és avui en dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants del món.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  L'any 1956, Clyde Colewan i Frederick Reines van descobrir el neutrí. Durant molts anys els neutrins havien estat considerats com a partícules sense massa, però finalment es va demostrar mitjançant diversos experiments que la seva massa no és nul·la (però sí molt petita).
  Això va ser degut a que el neutrí oscil·la i això significava que el neutrí tenia massa.
 • Descobriment dels quarks

  Descobriment dels quarks
  Durant moltes dècades es va suposar que els protons, neutrons i electrons eren partícules fonamentals de la matèria.
  Però al 1964, Murray Gell-Mann i George Zweig van proposar forma independent el model dels quarks. Aquests científics van observar la necessitat que els quarks existissin per la naturalesa entre partícules del nucli atòmic.
  Aquesta hipòtesi es va comprovar a SLAC. Però els experiments van demostrar que no eren 3 sinó 6 les partícules que podien compondre els protons i neutrons.
 • Posada en funcionament de l’LHC

  Posada en funcionament de l’LHC
  L'LHC (Gran Col·lisionador d'Hadrons) es va posar en marxa al 2008. Està situat entre les fronteres de França i Suïssa, al nord-oest de la ciutat de Ginebra. L'LHC és l'accelerador de partícules més gran i de major energia que existeix. Va ser construït en col·laboració amb més de 10 000 científics i centenars d'universitats i laboratoris. Es troba en un túnel de 27 quilòmetres de circumferència i a una profunditat de 175 metres sota terra.
 • Fonts de les imatges

  Descobriment de l'electró: El corrent elèctric
  Descobriment del protó: es.dreamstime.com
  Descobriment del neutró:nucleovisual.com
  Descobriments dels quarks: cumbrepuebloscop20.org
  Descobriment del neutrí: Viquipèdia
  Descobriment del positró: commons.wikimedia.org
  Model atòmic de Thomson: energianuclear.net
  Model atòmic de Rutherford: Wikipedia
  Model atòmic de Bohr: Wikipedia
  Publicació de la teoria de la relativitat:org.sv
  Formació del CERN: rpp.pe
  Posada en funcionament de l’LHC: Viquipèdia