Eix Cronològic de la Història

 • 1000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  És una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada.
 • 5 BCE

  Neolític

  Neolític
  En aquest període va tenir lloc Innovacions d'una gran transcendència, on als éssers humans van descobrir l'agricultura i la ramaderia, i és convertir els Sedentaris, un procés conegut com la revolució neolítica.
 • 5 BCE

  Neolític

  Neolític
  És un període de la prehistòria. En aquest perióde va tenir lloc innovacions d'una gran transcendència, on els éssers humans van descobrir l'agricultura i la ramaderia, i es van convertir als sedentaris,. un procés conegut com la revolució neolítica.
 • 475

  Caiguda de l'imperi Romà

  Caiguda de l'imperi Romà
  Successor de la República Romana, va controlar el món mediterrani i bona part de l'Europa occidental a partir d'al segle I.
 • 753

  Romà

  Romà
  Roma és la capital i la ciutat més gran i més poblada d'Itàlia, de la va regir els de el Laci i de la ciutat metropolitana homònima. El 2020 tenia 2.790.712 habitants.
 • 776

  Grecia

  Grecia
  Grècia és el període de la història de Grècia que té gairebé un mil·lenni, fins a la mort d'Alexandre el Gran, també conegut com a Alexandre Magne, esdeveniment que marcaria el començament del període hel·lenístic subsegüent.
 • Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  Mesopotàmia és l'antiga denominació de la regió situada entre l'Eufrates i el Tigris, que era dividida en dues parts: la Baixa Mesopotàmia, entre el golf Pèrsic i el punt on els dos rius s'acostaven a la mínima distància.
 • Egipte

  Egipte
  Egipte fou una civilització del nord-est d'Àfrica que es desenvolupà al voltant del curs mitjà i inferior del riu Nil, en el territori que avui en dia correspon a Egipte i el nord del Sudan. Segueix el període prehistòric a Egipte i sorgí cap al 3100 aC.
 • Escriptura Jeroglífica

  Escriptura Jeroglífica
  Els jeroglífics van ser un sistema d'escriptura inventat i utilitzat pels antics egipcis per a comunicar-se per escrit. Des de l'època de l'Imperi Antic.
 • Escriptura Cuneïforme

  Escriptura Cuneïforme
  La escritura cuneiforme es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Fue creado por los sumerios hacia el 3150 aC.
 • Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica que ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.