educació ambiental

 • Es declara el dia de la educació ambiental.

  Es declara el dia de la educació ambiental.
 • Conferència internacional de l'educació ambiental.

  Conferència internacional de l'educació ambiental.
  S'introdueix l'educació ambiental de forma unanime en tot el món.
 • Estratègia mundial per la conservació de la natura.

  Estratègia mundial per la conservació de la natura.
  Proposa la gestió dels recursos naturals en benefici humà i de protecció dels espais naturals.
 • S'utilitza per primera vegada el terme "educació ambiental"

  S'utilitza per primera vegada el terme "educació ambiental"
  A partir d'aquesta data es va decidir que era necessaria l'educació ambiental.
 • Surt a la llum el llibre blanc de l'educació ambiental.

  Surt a la llum el llibre blanc de l'educació ambiental.
  Al 1992 el llibre estava acabat però fins al 1999 no es va publicar
 • Creació de la ECEA (Estratègia catalana de l'educació ambiental)

  Creació de la ECEA (Estratègia catalana de l'educació ambiental)
  Procés obert a la participació de tota la societat que té un objectiu extraordinariament ambiciós.
 • Dècada de l'educació ambiental promoguda per la ONU.

  Dècada de l'educació ambiental promoguda per la ONU.
  La ONU promou la sostenibilitat de l'educació ambiental.
 • Aprovació de la nova agenda.

  Aprovació de la nova agenda.
  Aquesta nova agenda consta de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que es roman aquesta idea fins al dia d'avui. Aprovada per la ONU.