Autors pedagògics

 • COMENIUS

  COMENIUS
  Juan Amós Comenius anomenat Comenius,fou un filòsof,gramàtic i pedagog txec. va ser un home cosmopolita i universal,convençut de l'important paper de l'educació en el desenvolupament de l'home.L'obra que li va donar fama per tot Europa i és considerada com la seva més important "Didàctica Magna".Va ser el primer en parlar de la “primera escola” o “escola materna” consisteix en l’aprenentatge en la família, a casa,la primer mestra és la mare.A més podem trobar diferents mètodes..
 • ROUSSEAU

  ROUSSEAU
  Jean Jacques Rousseau va percebre la necessitat de respectar el desenvolupament individual utilitzant una tècnica no directiva,és a dir basant-se en l'experimentació.Ens interessa més com un filòsof de l'eduació,que com a educador o pedagog,ofereix una nova visió de les teories de l'educació.El mètode tindrà lloc en la naturalesa no cal que l'educador intervinga,és a dir,presenta una concepció autoformativa,activisme, confiança natural en l'interés i experiència de l'infant.Obra:l'Emili
 • PESTALOZZI

  PESTALOZZI
  Johann Heinrich Pestalozzi,va lluitar tota la seva vida per reformar la pedagogia tradicional i portar-la cap a una educació popular, és a dir, va ser un dels primers modernitzadors que va portar a la pedagogia actual. Va ser seguidor de Johann Bernhard Basedow i Jean-Jacques Rousseau i va portar a la pràctica les seves idees en diversos centres educatius.Principis de la seva obra l'educació elemental, la natural, el desenvolupament harmònic,l'ensenyament basat en l'evolució del xiquet/a..
 • FROEBEL

  FROEBEL
  Friedrich Froebel va ser un pedagog alemany.La fe cristiana va ser el pilar de l'educació de Froebel en Oberweissbach, un lloc molt foscós de Turingia que va aficionar en el contacte amb la naturalesa.En 1805 va ser quan va descubrir la seva vocació per el magisteri. I el 1840 va acabar el jardí d'infància (Kindergarten) en el qual va desenvolupar tota la seua teoria sobre el puerocentrismo que va fer canviar el mètodes d'aprenentatge.
 • ROSA AGAZZI

  ROSA AGAZZI
  Rosa i Carolina Agazzi, van nàixer i van viure a Itàlia, es van fer mestres i van utilitzar el mètode de Froebel.Parteixen de les activitats de la vida quotidiana:llavar-se,vestir-se,cuidar-se,etc.I els materials que utilitzen són els que obtenen de l'entorn de l'escola i és material reciclat.Busquen la llibertat de l'infant,el treball independent,vida en comú,l'infant considerat com un germen vital,horari,activitats i el material,eren el mitjà per aconseguir la motivació en diferents aprentatg
 • CAROLINA AGAZZI

  CAROLINA AGAZZI
  Rosa i Carolina Agazzi, van nàixer i van viure a Itàlia, es van fer mestres i van utilitzar el mètode de Froebel.Parteixen de les activitats de la vida quotidiana:llavar-se,vestir-se,cuidar-se,etc.I els materials que utilitzen són els que obtenen de l'entorn de l'escola i és material reciclat.Busquen la llibertat de l'infant,el treball independent,vida en comú,l'infant considerat com un germen vital,horari,activitats i el material,eren el mitjà per aconseguir la motivació en diferents aprentatg
 • MONTESSORI

  MONTESSORI
  María Montessori va ser la primera metgessa a Itàlia,i la seua formació i pràctica van ser decisives en la configuració del seu mètode pedagògic.Les idees pedagògiques montessorianes es basen en el puerocentrisme,llibertat-repressió,el paper de l'educadora o l'educador,defectes de l'educador/a,la ment absorbent,el desenvolupament infantil és el caràcter global de la seua percepció de la realitat.Els interessos de la infància,el professor ha de buscar les necessitats de l'alumne.Mètode ideovisual
 • DECROLY

  DECROLY
  Ovide Decroly va ser un metge i psicopedagog belga, pioner de la pedagogia biològica i psicològica moderna.Va fundar l'escola de l'Hermitage a Brussel·lles, amb l'objectiu d'aconseguir en els/les xiquets/es un correcte desenvolupament biològic i d'higiene. En 1907 plasma la creació de l'escola per a la vida i per la vida i en 1914 funda la Llar d'orfres de Guerra, aquest va refusar els mètodes de l'escola tradicional.
 • FREINET

  FREINET
  Célestin Freinet va ser un pedagog francès,involucrat en el moviment de l'Escola Nova i creador d'un mètode pedagògic propi.Va idear i desenvolupar,conjuntament amb la seva companya Élise Freinet,una pedagogia rigorosa basada en tècniques innovadores:pla de treball,producció de textos lliures,ús de la impremta escolar,individualització de la feina,enquestes i conferències,tallers d'expressió-creació,correspondència entre escoles,educació corporal,reunions cooperatives..Era mestre rural a França