L'educació en l'edat medieval

 • 550

  San Isidoro de Sevilla

  San Isidoro de Sevilla
  Obras:
  - Etimologias
  - Gran erudio y compllador encicloperidta al estilo de plino
  - Alegorias
  - Diferencias
  - Libro de Espiritualidad
 • Period: 550 to Feb 10, 636

  San Isidoro de Sevilla

  • Va ser cuidat pels seus germans i va ser educat en l'escola que va fundar un dells.
  • Vocació educativa: millorar la formació dels clèrics i escoles monacals.
  • Copia i recopilació de textos i códices d'autors clàssics i cristians.
  • S'encarrega d'organitzar l'educació i els plans d'estudi de l'escola monacal. A més, escriu alguns llibres de texts per als alumnes.
  • CHRONICON servia de referència per als alumnes d'aquestes escoles.
 • Mar 15, 1033

  Anselmo de Canterbury

  Anselmo de Canterbury
  Obras:
  - El deseo de contemplar a Dios
  - Que te conozca y que te ame, para que encuentre en ti mi alegría
  - Oh virgen, por tu bendición queda bendita toda criatura.
 • Period: Mar 15, 1033 to Mar 15, 1109

  Anselmo de Canterbury

  • No és conegut pels seus mètodes pedagògics, sinó pel famós argument anoment desde KANT "antològic"
  • Va donar molta importància a la preparació culta e intel·lectual dels seus alumnes.
  • Va ser nombrat prior, devia preocupar-se de l’educació intel•lectual dels monges.
  • Un xiquet fràgil és incapaç de diferenciar el bé del mal, ni entendrà a qui li ho explica.
 • Feb 25, 1206

  Alberto el Magno

  Alberto el Magno
  Obres:
  - La unidad de la inteligencia, contra Averroes”
  - “Quince problemas a propósito de los averroístas”
  - “El paraíso del alma”
  - “La Unión con Dios”
  - “Las alabanzas de la Santísima Virgen” (l2 libros)
  - “Biblia Mariana”
 • Period: May 25, 1206 to May 25, 1280

  Alberto el Magno

  • Pare de les ciències exactes és un exemple del vincle religió-educació que va prendre força en l’edat mitjana amb el naixement de les universitats en Paris.
  • Fou el fil conductor del principal model d’educació que és la diversitat.
  • Alberto representa la perseverança, la dedicació i el desenvolupament del talent.
  • El seu major suport fou un aprenentatge que tenia en comú la ciència amb la religió.
  • La seua gran ferramenta són els llibres.
 • Apr 20, 1225

  Santo Tomas D'aquino

  Santo Tomas D'aquino
  Obres:
  - Llibre de las sentencias
  - El ser y la esencia
  - La summa contra gentiles i la summa theológica
 • Period: Apr 20, 1225 to Apr 20, 1274

  Tomas D'aquino

  • Obté el títol de licenciatura Teologa a Paris i exerceix de docent
  • Va ensenyar a França i Itàlia
  • La seua contribució pedagògica consisteix en: la noció d'educació; el contingut de la formació moral; la concepció de l'aprenentatge i de la formació intel·lectual.
 • Oct 28, 1466

  Erasmo de Rótterdam

  Erasmo de Rótterdam
  Obres:
  - Elogio de la locura
  - Traducción al griego del Nuevo Testamento Cita:
  "Ya no hay espacio para la libertad de pensamiento, para la comprensión y la tolerancia, es decir, ya no hay espacio para Erasmo"
 • Period: Oct 30, 1466 to Oct 30, 1536

  Erasmo de Rótterdam

  • L’aportació a l’educació fou capaç d’albirar el vertader problema que tenien els nens al aprendre: la por als càstigs tant físics com psicològics.
  • Va reflexionar sobre la importància de l’educació per perfilar un ensenyament basat en l’amor i la puresa de les costums.
  • Rebutjava l’aprenentatge mecànic
  • Propugnava el joc com mètode per fer més suportable el llarg i esforç camí de l’aprenentatge i combatia la violència educativa d’aquelles mestres.
 • May 25, 1478

  Tomás Moro

  Tomás Moro
  Obres:
  - Utopia
  - Life of Pico della Mirandola
  - Historia Richardi Tertii
  - Responsio ad Lutherum
 • Period: May 25, 1478 to May 25, 1535

  Tomas Moro

  • Va ser un pensador teòleg, polític, humanista i escriptor anglès, a més de poeta.
  • Professor de lleis, jutge de negocis civils i advocat.
  • Va plantejar la idea de la unió del treball amb l’aprenentatge teòric reflectit en la seua obra Utopia.
  • Els utopians no li dedicaven més de 6 hores al treball, ja que la resta del temps l’ocupaven allò que ells volien, destacant l’estudi de les lletres.
 • Jan Amós Comenius

  Jan Amós Comenius
  Obres:
  - Orbis Pictum: mostra un mon visible en dibuixos, un llibre per aprendre llatí els més menuts.
  - Didactica Magna: importància al estudi de les llengües. Distingeix 4 escoles: la maternal, l'elemental, la llatina i l'acadèmia.
 • Period: to

  Jan Amós Comenius

  • Es considerat pare de la pedagogia. Fou teòleg, filòsof i pedagog.
  • La seua força està en el convenciment de que l’educació té un important paper en el desenvolupament de les persones.
  • Va idear les bases per a la cooperació intel•lectual i política entre els estats.
  • Criticava el mètode memorístic.
  • El seu sistema es basava en tres passos: comprendre, retenir i practicar.
  • Va proposar noves idees en la forma d’ensenyar.
 • Jen-Jacques Rousseau

  Jen-Jacques Rousseau
  Obres:
  - El Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres
  - El Contrato Social
  - Emilio
 • Period: to

  Jean-Jacques Rousseau

  • Va participar en el moviment renovador de la Il•lustració
  • Una de les seues aportacions és que el nen es “un ser substancialment distint a l’adult i subjecte a les seues pròpies lleis i evolucions"
  • L’educació deu adequar-se a cada una de les etapes del desenvolupament del nen; els continguts i objectius deuen partir dels interessos i motivacions dels nens.
  • L’educació és com el camí idoni per formar ciutadans lliures conscients dels seus drets i deures.
  • Pensaments filosòfics sobre l'ed.