Economie Tijdlijn Gebeurtenissen

By senneee
 • Interbellum

  periode tussen de twee wereldoorlogen (1919-1939)
 • Bretton Woods

  invoering vaste wisselkoers voor de Amerikaanse dollar. De dollar kon worden ingewisseld tegen een vaste hoeveelheid goud. Akkoord werd gevormd in 1944 in New Hampshire.
 • IMF (Internationaal Monetair Fonds)

  Opgericht in 1944. Het was opgericht in functie van het akkoord van Bretton woods. Het IMF werd hierna opgericht. Internationaal Monetair Fonds = afkorting. Voor eerste keer in werking in 1995. Het is een VN-organisatie.
 • Goud(wissel)standaard

  muntstelsel waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is
 • EMS (Europees Monetair Stelsel

  valuta binnen de vaste bandbreedte laten fluctueren
 • ECU (European Currency Unit

  voorloper van de euro, munten van verschillende Europese staten samen genomen, waarbij het aandeel van elke munt bepaald werd door de economische sterkte van de staat
 • Plaza-akkoord

  1985: Waarde van de Amerikaanse dollar laten depreciëren (laten dalen) = doel.
 • Louvre-akkoord

  Verbond tussen landen om het handelstekort van de Verenigde Staten te reduceren. Verbond werd gesloten in 1987.
 • Crisis EMS 1992

  Door een zwak geloof in het Europees Monetair Systeem viel het uiteen
 • Verdrag van Maastricht

  door ondertekening gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees parlement wetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd
 • ESCB (Europees Stelsel van Centrale Banken)

  Doel: Zorgen voor prijsstabiliteit. Opgericht in 1998.
 • Eurozone

  Landen die liggen in een denkbeeldige zone waar de Euro als betaalmiddel wordt voorzien. De eurozone is gevestigd in 1999.
 • Invoering van de euro

  De euro is ingevoerd als nieuwe betaaleenheid in Europa.
 • EMS-2 (Europees Monetair Stelsel 2)

  systeem van stabiele wisselkoersen van valuta van EU-landen die (nog) geen lid zijn van de Europese Monetaire Unie