Europa

Communicatie Europa portefeuille Ralph de Vries 2011

 • Europa: Start Pools Voorzitterschap EU

  Start Pools Voorzitterschap EU
 • Werkbezoek Katowice, Polen (als voorzitter van de EU)

  Op donderdag 15 en vrijdag 16 september vindt er in Katowice, Polen (als voorzitter van de EU) een conferentie plaats van de 13 transnationale programma’s die lopen in het kader van de Europese Territoriale Samenwerking. Het programma waar wij in participeren is Interreg 4B.
 • Bestuurlijk Overleg P4 Europa (BO P4 EU)

 • Presentatie voorstellen (concept-verordeningen) Europese Commissie voor het Europese cohesiebeleid (structuurfondsen) 2014-2020 (onder voorbehoud; binnen de Commissie is nog veel debat hierover waardoor presentatie met vier tot zes weken kan worden uitges

 • Open Days 2011 in Brussel

  Presentatie voorstellen (concept-verordeningen) Europese Commissie voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (incl. tweede pijler/plattelandsontwikkeling) 2014-2020
 • Period: to

  Presentatie concept-verordeningen Horizon 2020 door Europese Commissie (Kaderprogramma R&D en innovatie, EIT/KIC)Presentatie Mededeling over Gemeenschappelijk Strategisch Kader Cohesie (CSF) 2014-2020 door Europese Commissie (het CSF vormt het kader voor

 • Open Days 2011 in Brussel

  Presentatie voorstellen (concept-verordeningen) Europese Commissie voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (incl. tweede pijler/plattelandsontwikkeling) 2014-2020
 • Comité van de Regio's: plenaire vergadering

 • Open Days 2011 in Brussel

  Presentatie voorstellen (concept-verordeningen) Europese Commissie voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (incl. tweede pijler/plattelandsontwikkeling) 2014-2020
 • commissie COTER (= Cohesion territoriale)

 • Period: to

  Bestuurlijk Overleg P4 Europa (BO P4 EU)

 • Period: to

  Bezoek GS Utrecht aan Brussel (o.v.)

 • Bestuurlijk Overleg toekomst cohesiebeleid met stas. Bleker in Den Haag (min. EL&I)

 • commissie COTER

 • Bezoek P4-Statenleden aan Brussel (o.v.)

 • Bezoek GS Utrecht aan Brussel (o.v.)

 • Presentatie concept-verordeningen Horizon 2020 door Europese Commissie (Kaderprogramma R&D en innovatie, EIT/KIC)Presentatie Mededeling over Gemeenschappelijk Strategisch Kader Cohesie (CSF) 2014-2020 door Europese Commissie (het CSF vormt het kader voor

 • plenaire vergadering

 • plenaire vergadering

 • Start Deens Voorzitterschap EU

 • Presentatie concept-Gemeenschappelijk Strategisch Kader Cohesie (CSF) 2014-2020 door Europese Commissie

 • Europese Raad

  voorzien als vergadering waarin lidstaten tot een besluit over EU-Budget 2014-2020 (MFF) komen
 • 1 Start Cypriotisch Voorzitterschap EU

 • Europese Raad/EP

  definitief besluit van Raad en Parlement over EU-Budget 2014-2020 (MFF)
 • Start Iers Voorzitterschap EU

  Definitieve besluiten over verordeningen Cohesiebeleid en Plattelandsontwikkeling (= start opstellen van en onderhandelingen over Partnerschapscontract Commissie-lidstaten over inzet EU-fondsen (o.a. EFRO en ELFPO/POP) en Op
 • Period: to

  1 Start Iers Voorzitterschap EUDefinitieve besluiten over verordeningen Cohesiebeleid en Plattelandsontwikkeling (= start opstellen van en onderhandelingen over Partnerschapscontract Commissie-lidstaten over inzet EU-fondsen (o.a. EFRO en ELFPO/POP) en Op

 • Start Litouwens Voorzitterschap EU

 • Definitief besluit over Nederlandse kandidaten Culturele Hoofdstad 2018

 • Period: to

  Goedkeuring Partnerschapscontract en Operationele programma's (EFRO, EFLPO/POP) met aansluitend lancering EU-programma's 2014-2020 (Kansen voor West II, POP III?)