Dragørs politiske begivenheder

 • Period: to

  Konservtiv borgmester, Asger Larsen

 • Dragør kommune under observation

  Dragør kommune under observation
  Nyhed
  Den tidligere borgmester har efterladt Dragør i endnu værre forfatning, end nogen havde forestillet sig.
 • Genopretningsplan vedtaget

  Genopretningsplan vedtaget
  Link til nyhedKommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. marts d.å. planen for genopretning af kommunens økonomi.
 • Afsløring af mindesten for jødetransporter

  Afsløring af mindesten for jødetransporter
  Billeder og tekst
  Fotoserie i forbindelse med afsløring af mindesten rejst i anledning af 60 året for jødetransporter under 2. verdenskrig
 • Kystvej genåbner efter 63 år

  Kystvej genåbner efter 63 år
  Tekst og billeder
  For første gang i 63 år bliver det nu igen muligt at køre hele vejen rundt om Københavns Lufthavn. Vejen, der forbinder Amager øst om lufthavnen, blev lukket kort efter besættelsen
 • Indenrigs - og Sundhedsministeriet udtrykker tilfredshed med Dragør Kommune

  Indenrigs - og Sundhedsministeriet udtrykker tilfredshed med Dragør Kommune
  Pressemeddelelse
  Dragør Kommune har den 05. februar 2004 modtaget brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet hvori det meddeles, at Dragør Kommune opfylder kravene til ministeriets såkaldte "kassekreditregel"...
 • Succesfuld Kålmarken salgsstart

  Succesfuld Kålmarken salgsstart
  Tekst og billeder fra begivenheden, da borgmester Asger Larsen klipper snoren.
  Torsdag den 15. september afholdt Bülow & Nielsen salgsstart i forbindelse med byggeriet af de første 59 boliger i Kålmarken i Dragør. Omring et hundrede interesserede borgere mødte op for at se på mulighederne, og hele 55 ud af de 59 boliger blev reserveret. Bo
 • Period: to

  Socialdemokrat Borgmester, Allan Holst

 • AVCO forlig om udbud af Dragør og Vierdiget skole

  AVCO forlig om udbud af Dragør og Vierdiget skole
  Juni 2010 blev den konservative gruppe enige med Socialdemokraterne, Venstre og DF om, at sætte Dragør Skole og skolen ved Vierdiget i udbud med det formål, at få et realistisk billede af, hvad skolerne kunne indbringe ved salg. Planen var, at når man kendte salgspriserne kunne vi tage endelig stilling til en ny skolestruktur, med et håb om, at salget kunne finansiere 2 nyrenoverede skoler i Dragør. Der var også enighed om, at der ikke skulle foretages yderligere og at evt. fremtidige SFO vil fo
 • AVTOF forlig med drastiske skole besparelser

 • AVO forligsbrud med lukning af institutioner

  Af uransagelig grunde valgte de 3 partier, A, V og DF, at bryde aftalen ved efterårets budgetforhandlinger 2010 og vedtog en institutionsstruktur der ændrede på hele institutionsområdet, lukning af fritidshjem, flytning af børn mv. En beslutning der blev truffet uagtet at de 3 partier ikke vidste hvordan en fremtidig skolestruktur skal se ud. Den konservative gruppe meddelte, at vi agtede at stemme for beslutninger der holdt fast i den oprindelige langsigtede plan, men at vi ikke ønskede at lave
 • 2. skoleplan. Skolerne fusioneres to og to

 • Dragør og Vierdiget skole sættes i udbud

 • Salget af skolerne og flertallets 3. skoleplan

  Vierdiget sættes i fornyet udbud. Ved behandling af købstilbudene på skolerne besluttede det samme flertal, nu med støtte af SF, at sende Vierdiget skole i udbud på ny og samtidig bede forvaltningen om, at fremlægge et nyt beslutningsforslag gående på, at St. Magleby skole ændres til en 3 sporet skole, Nordstrandskolen (nu Dragør skole) ændres til 3 spor og Dragør skole (Vestgrønningen) forbliver 2 sporet. Prisen for dette var 80 millioner kr.
 • SFO - vedtaget af AVO

 • Køber springer fra Vierdiget grunden