la evolució de la fotografia

 • 500 BCE

  comportament de la llum

  comportament de la llum
  Mo tzu decriu que la llum projecta imatges invertidessobre un paret en passar per un forat.
 • Period: 500 BCE to

  LA CAMBRA OBSCURA

 • 400 BCE

  preocupació dels rajos de llum

  preocupació dels rajos de llum
  El filòsof grec Aristòtil, va construir la primera cambra obscura.
 • 800

  referències de la cambra obscura

  referències de la cambra obscura
  Entre l'any 1300 i 1400, es troben referències de la cambra obscura en escrits de científics àrabs. Alahazeni va demostrar través dels seus experiments i d’un estudi i descripció
  detallada dels ulls, que els rajos lluminosos no són emesos
  pels ulls tal com deia Aristòtil.
 • 1200

  La existència de la cambra obscura.

  La existència de la cambra obscura.
  El filòsof i científic anglès, Roger Bacon, ja coneixia l’existència de
  la cambra obscura i en recomanava l’ús per a la visualització dels eclipsis.
 • 1400

  observacions astronòmiques

  observacions astronòmiques
  El filòsof, matemàtic, físic i astrònom jueu Levi ben Gershon va
  realitzar observacions astronòmiques utilitzant la cambra obscura, i va
  descriure mètodes per a mesurar els diàmetres angulars del Sol, la Lluna i
  els planetes Venus i Júpiter.
 • 1500

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.

  La cambra obscura com un instrument per a copiar o calcar imatges.
  la càmera fosca va començar a utilitzar‐se com un instrument auxiliar per a la representació de la realitat. Es troba als manuscrits de Leonardo da Vinci.
 • 1547

  La cambra obscura portàtil

  La cambra obscura portàtil
  Més endavant, al s. XVI, Giovanni Battista della Porta va afegir una lent a l’orifici per tal de millorar la
  qualitat de la imatge projectada.
  L’interès per les cambres obscures va ser tan gran que es van acabar construint en fusta, com si fossin
  armaris.
 • avenç molt important.

  avenç molt important.
  Fou al s. XVII, quan es va produir un avenç molt important.
  Gràcies als estudis que un monjo alemany anomenat
  Johann Zahn havia fet 150 anys abans, la cambra obscura
  va evolucionar cap a una cambra portàtil, més petita, que
  incorporava un mirall a 45o i una pantalla de paper,
 • fotogrames

  fotogrames
  Entre 1780 i 1810 els anglesos Thomas Wedgwood i Humphry Davy van aconseguir els primers resultats
  anomenats fotogrames, eren impressions en paper de fulles de plantes.
 • Period: to

  camera analògica

 • primera imatge permanent

  primera imatge permanent
  Les primeres imatges fotogràfiques permanents que es van obtenir daten de 1826 (s. XIX) i van ser obra
  del científic francès Nicéphore Niepce.
 • Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició

  Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició
  Cap al 1835 Daguerre va substituir la planxa de
  peltre per una planxa recoberta d’una capa de
  iodur de plata sensible a la llum, sobre la que es
  produïen impressions en blanc i negre. Reduint el temps
  d’exposició a uns 30 minuts.
 • Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició

  Millorant la qualitat i reduint el temps d’exposició
  l’inventor britànic William Henry Fox Talbot ja havia descobert com crear imatges amb
  un sistema de positiu‐negatiu que va anomenar calotip i que permetia obtenir diverses còpies. El 1835 va
  aconseguir fer el pas definitiu en el fixat de les imatges, que requerien en principi de 30 segons
  d’exposició. En pocs anys el temps d’exposició es va reduir a pocs segons.
 • Fer els invent públics

  Fer els invent públics
  L’any 1839 Daguerre i Talbot van fer públics els seus invents, John Wiliam Herschel va donar el nom de
  fotografies a les imatges obtingues, i el govern francès va considerar la fotografia un invent d’interès
  nacional.
 • Les plaques seques i les còpies

  Les plaques seques i les còpies
  Cap al 1850 Gustave Le Gray va inventar el sistema del col∙lodió humit, que s’aplicava sobre una placa de
  vidre neta i polida.
 • fotografies en color.

  fotografies en color.
  Durant el s. XIX també es va intentar obtenir fotografies en
  color. La primera és obra de James Clerk Maxwell i data de
  1861.
 • Les plaques seques

  Les plaques seques
  Richard Leach Maddox i Charles H. Bennet van introduir
  les plaques seques, aquesta nova tècnica
  permetia utilitzar materials secs i reduir el temps d’exposició a un quart de segon. Alguns els més
  importants fabricants d’aquest tipus de càmeres foren els germans
  Lumière, Guilleminot i Agfa.
 • El rodet i la fotografia a color.

  El rodet i la fotografia a color.
  L’any 1884 als Estats Units l’inventor George Eastman va
  patentar una pel∙lícula que consistia en una tira llarga, que
  primer era de paper i més endavant es va fabricar amb material
  transparent i flexible, recoberta amb una emulsió sensible. Així
  va nàixer la pel∙lícula de rodet.
 • Primera placa fotogràfica a color.

  Primera placa fotogràfica a color.
  Al 1903, els germans Lumière van patentar la primera placa fotogràfica a color. Es va donar a conèixer amb el nom d’Autochrome, però no es va comercialitzar fins al 1907. Oferia diapositives a color sobre una làmina de
  vidre.
 • comercialitzar una càmera lleugera

  comercialitzar una càmera lleugera
  El 1925 l’empresa alemanya Leica va comercialitzar una
  càmera molt lleugera, petita i amanosa que tenia molt bona
  òptica i mecanismes de control, i que possibilitava fer
  fotografies de molt bona qualitat amb un aparell que es
  podia portar a sobre còmodament.
 • la primera pel∙lícula de color anomenada

   la primera pel∙lícula de color anomenada
  Deu anys més tard, el 1935 Kodak va llançar la primera
  pel∙lícula de color anomenada Kodachrome, que es va
  seguir utilitzant fins a l’any 2009. Agfa ho va fer un any més
  tard. Tot i això, les fotografies a color en paper no es van
  iniciar fins al 1941 amb la pel∙lícula Kodacolor.
 • La fotografia instantània

  La fotografia instantània
  La fotografia instantània és aquella que permet la impressió de la foto que s’acaba de fer. Aquesta va
  néixer l’any 1938 i va ser obra de Edwin Land, un científic que prèviament havia inventat el filtre
  polaritzador. Aquesta càmera va ser comercialitzada per l’empresa Polaroid i va ser llançada al mercat 10
  anys després de ser inventada.
 • els primers VTR

  els primers VTR
  El 1960 els primers VTR Video Tape Recorder ja eren capaços de capturar imatges, convertir‐les en senyals
  elèctriques i guardar‐les en suport magnètic.
  L’invent que revolucionaria el camp de la fotografia es va produir l’any
  1969 i va ser el desenvolupament de l’estructura bàsica del CCD (Dipositiu
  de Càrrega Acoblada).
 • Period: to

  LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA. LA FOTOGRAFIA DIGITAL

 • El primer prototip

  El primer prototip
  El 1975 Kodak va encarregar a l’enginyer Sasson la construcció de la primera càmera digital de la que es té constància.
  Pesava 3,60 kg i només feia fotos en blanc i negre, tenia una resolució de 0,01 megapíxels i va tardar 23 segons en processar la captura de la primera imatge.
 • La primera càmera digital a la venda

  La primera càmera digital a la venda
  El primer model de càmera digital es va comercialitzar l’any 1990, era la
  Dycam model 1. Disposava d’un cable per a descarregar les imatges a un
  ordinador.
 • La càmera compacta

  La càmera compacta
  Al 1997 es va comercialitzar la primera càmera compacta, la
  DC210 de Kodak, que era senzilla d’utilitzar, tenia un disseny
  ergonòmic i disposava d’una pantalla LCD en color.
  L’emmagatzematge es feia en una targeta de memòria.
 • L’smartphone

  L’smartphone
  El darrer avenç que s’ha produït en el camp de la fotografia va
  lligat a l’aparició dels smartphones. L’any 2005 la telefonia
  mòbil va llançar els smartphones o telèfons intel∙ligents.
  Aquests nous telèfons mòbils porten incorporada la càmera fotogràfica digital, i això permet que actualment la fotografia estigui a la mà de tothom i disponible en qualsevol moment i a qualsevol lloc.