descobriments dels segles XV i XVI

Timeline created by Nerea Zanuy Puie
In History
 • 1447

  Impremta de tipus movibles

  Impremta de tipus movibles
  Va inventar l'Impremta de tipus movibles Johannes Gutenberg.
 • 1502

  Rellotge de butxaca

  Rellotge de butxaca
  Va inventar el Rellotge de butxaca Peter Heinlein.
 • 1543

  Teoria heliocèntrica de sistema solar

  Teoria heliocèntrica de sistema solar
  Va inventar la Teoria heliocèntrica de sistema solar Nicolás Copérnico.
 • 1546

  Pols magnètics de la Terra

  Pols magnètics de la Terra
  Va inventar les Pols magnètics de la Terra Gerardus Mercator a Flandes
 • 1553

  Circulació de la sang

  Circulació de la sang
  Va descobrir la circulació de la sang Miguel Servet va ser descoberta a espanya.
 • Principis de la Hidrostàtica

  Principis de la Hidrostàtica
  Va descobrir la Hidrostàtica Simon Stevin.
 • Pèndol

  Pèndol
  Va inventar el pèndol Galileu a Itàlia. Algunes aplicacions del pèndol són la mesura del temps, el metrònom i la plomada.
 • fraccions decimals

  fraccions decimals
  Va inventar les fraccions decimals Simon Stevin.
 • Llei de la caiguda dels cossos

  Llei de la caiguda dels cossos
  Va descobrir la Llei de la caiguda dels cossos Galileo glilei.
 • Microscopi òptic

  Microscopi òptic
  Va inventar el microscopi òptic Zacharias Janssen i Hans
  Janssen. Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques
 • Termòmetre

   Termòmetre
  Va inventar el termòmetre Galileo Galilei. El termòmetre és un instrument de mesura de la temperatura, o dels canvis de temperatura. Els termòmetres mesuren la variació d'alguna propietat macroscòpica i la relacionen amb la temperatura del sistema considerat.
 • Valor de pi

  Valor de pi
  Va descobrir el nombre pi Ludolf van Ceulen
 • Electricitat

  Electricitat
  Va inventar l'electricitat William Gilbert