Del llatí al català. Accés del català a l'escriptura

 • 219 BCE

  Influències de substrat

  Influències de substrat
  Inflùencies que tenen lloc quan la llegua encara no s'ha format. Les llengües que es parlaven a la Península abans de l'arribada dels romans van deixar la seva empremta en el llatí vulgar.
  Quatre substrats: iberobasc, celta, grec i fenici
 • 218 BCE

  Els romans arriben a Empúries

  Els romans arriben a Empúries
  Varen dur el llatí vulgar, llengua parlada per les classes ppulars romanes, soldats i mercaders.
 • Period: 218 BCE to 476

  ROMANITZACIÓ

  Periode de set segles en el que el lltaí vulgar va ser assimilat per la població. A més, també traslladares el sistema d'organització, l'administració i el govern propi, els costums i la cultura.
  La intensitat de la romanització no va ser la mateixa en tots el territoris
 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident
  Cau l'imperi degut al seu afebliment i a les invasions del pobles germànics.
  La pèrdua de la unitat lingüística i del contacte amb Roma fa que cada vegada el latí vulgar sigui més diferent del llatí clàssic. Va començar l'evolució cap al romanç.
 • 476

  Influències de superstrat

  Influències de superstrat
  Amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, van arribar les invasions dels poles germànics i més tard dels àrabs. No es va substituir el llatí, però si que van deixar la seva influècia.
  Tipus de superstrat: germànic i àrab.
 • Period: 600 to 799

  Canvis profunds en la llengua VII-VIII

  La llengua parlada pels habitants de Catalunya Vella en el IX era el català. Ho demostra la "Renovatio carolíngia", una mesura presa per Carlemany a finals del VIII que consistia en recuperar el llatí clàssic a l'administració. Això crea un abisme comunicatiu ja que la majoria de la població no entenia el llatí.
 • 711

  Influències de superstrat

  Influències de superstrat
  Amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, van arribar les invasions dels poles germànics i més tard dels àrabs. No es va substituir el llatí, però si que van deixar la seva influècia.
  Tipus de superstrat: germànic i àrab.
 • 813

  Concili de Tours

  Concili de Tours
  Es recomanava predicar en "rusticam romanam liguam", és a dir, en la llengua romana rústica, la del poble.
 • 839

  Primeres paraules en català

  Primeres paraules en català
  Les primeres paraules escrites en català són alguns topònims que apareixen en un text en llatí en el 839. el "Capbreu" de "Acta de consagracó i dotació de la catedral d'Urgell"
  També les trobam a glosses i juraments feudals
 • 897

  El títol de comte passa a ser hereditari

  El títol de comte passa a ser hereditari
  A finals del segle VIII, la conquesta per part dels francs i la incorporació a l'Imperi Carolingi va ser decisiva. Els francs van organitzar els territoris conquistats en comtats (unitat administrativa i militar liderada per un comte nomenat pel rei.
  Amb la mort de Guifré el Pelós (897) el títol passà a ser hereditari. Va néixer la dinastia del casal de Barcelona.
 • 992

  Naixement de Catalunya

  Naixement de Catalunya
  L'any 992, Borrell II es negà a jurar a fidelitat als frams amb l'argument de que no havia rebut l¡ajuda necessària en la seva lluita contra els àrabs. Es va iniciar la independència de Catalunya dels frans i en conseqüència el seu naixement.
 • 1150

  Llibre Jutge

  Llibre Jutge
  Versió catalana d'un codi de lleis visigòtic. És una traducció i text jurídic.
 • 1200

  Influències d'adstrat

  Influències d'adstrat
  Aportacions que arriben de llengües consolidades una vegada que la llengua ja està formada-
  Trobam occitanismes, castellanismes, italianisme.
  També trobam catalanismes en el castellà, sard o francès.
 • 1200

  Aparició del terme "catalanesc"

 • 1204

  Homilies d'Organyà

  Homilies d'Organyà
  És el text literari escrit en català més antic. són sis sermons amb comentaris de diversos evangelis i epístoles que van ser predicades al poble d'Organyà el 1204. Es va escriure en català degut a que es va manar als clergues predicar en la llengua que parlaven i entenien els feligresos.
  El manuscrit es conserva a la Biblioteca de Catalunya.
 • 1230

  Llibre del Repartiment de Mallorca

  Llibre del Repartiment de Mallorca
  Es detalla com es va repartir l'illa de Mallorca despres de la conquesta de Jaume I el 1229. Es considera l'acte fundacional del Regne de Mallorca.
 • 1300

  Expressió "llengua catalana"