Context històric segle XIX

 • El segle XIX

  El segle XIX
  Període de grans canvis, oposició a la il·lustració fent així que les diferents arts presentin canvis notoris. Època de revolucions socials creixement de les ciutats a causa de la revolució social, efectes de la revolució industrial, expandiment territorial amb colònies de països europeus per beneficis propis...
 • Revolució del 1820

  Revolució del 1820
  Sèrie d'alçaments liberals, molts d'aquests sufocats per l'exèrcit de la Santa Aliança, també s'aconsegueix la independència de Grècia.
 • Pintura romanticisme francès

  Pintura romanticisme francès
  Principal precursor del moviment, entre els principals artistes: Theodore Géricault, exponia escenes de la vida quotidiana, viatja a Roma, on adquireix i s'inspira en la tècnica d'altres pintors passats (Rai de la medusa). Eugènce Delacroix, s'influencia molt de les tècniques artístiques durant el seu viatge a Roma. Representava la figura del dandi i el compromís per la pàtria (La llibertat guiant del poble)
 • Pintura romanticisme anglès

  Pintura romanticisme anglès
  Entre els principals artistes: John Constable, la seva obra es basa en el tractament del paisatge, en la importància de la lluminositat i la naturalitat de l'escena, en captar-la tal com és, també utilització de la tècnica skying pels núvols, representa l'Anglaterra rural. Un altre artista molt reconegut fou William Turner, en la seva obra representava paisatges amb un clar predomini del color i amb un caràcter depressiu i emocional, i el concepte del "Sublim".
 • Pintura romanticisme alemany

  Pintura romanticisme alemany
  Un clar representant fou Caspar David Friedrich, pintava paisatges per a representar o reflectir la petitesa de l'ésser humà davant de la creació. No representa la natura exacta i pintava arquitectura gòtica i altres.
 • Pintura romanticisme espanyol

  Pintura romanticisme espanyol
  El principal representant fou Goya, representava l'alta societat madrilenya i funció de capturar retrats, també fets històrics com a denúncia. Hi ha un predomini de la taca, un color molt expressiu i en casos també cossos deformats.
 • Revolució del 1830

  Revolució del 1830
  Sentiments de revolució a França, s'enderroca la monarquia absoluta de Carles X i es proclama una monarquia parlamentària amb el rei Lluís Felip d'Orleans (les tres jornades glorioses).
 • Revolució del 1848

  Revolució del 1848
  Es posa fi a la monarquia de Lluís Felip d'Orleans i es proclama una República de França amb sufragi universal masculí.
 • Segona meitat del segle XIX

  Segona meitat del segle XIX
  Països europeus expandeixen territori (colònies) a altres continents a la recerca de mà d'obra barata i matèria primera. També hi ha una gran expansió de les ciutats a causa de la revolució social i industrial, igual que el sorgiment de noves classes socials com la burgesia, propietària de les fàbriques. Sèrie d'artistes que en un principi són refusats per canviar la manera d'interpretar l'art, trencant així les normes preestablertes.
 • Realisme

  Realisme
  Moviment que trenca amb la idealització romàntica, es mostra la realitat tal com és sense modificar-la, utilització del gran format per protagonistes normals, gent corrent, alguns dels pintors realistes estaven implicats amb el moviment obrer, la política...
  Artistes destacats: Courbet, sentiment provocador, crea el saló dels refusats per reunir altres pintors rebutjats que seguien el moviment.
  Entre altres pintors també Millet, Daumier...
 • Impressionisme

  Impressionisme
  Moviment artístic on hi ha una representació subjectiva de la realitat, sorgeix amb el Saló dels refusats de principis de la dècada dels 60. És l'inici de l'art modern, de tendències al marge de l'academicisme. Entre els principals representants: Claude Debussy, Édouard Manet, Claude Monet, Renoir...
 • Neoimpressionisme

  Neoimpressionisme
  Artistes que venien de l'impressionisme decideixen aplicar acuradament els descobriments sobre la llum i color de l'època.
  El puntillisme, aplicació del color amb petits punts de colors perquè en observar-los de lluny es barregin a la retina, a causa d'això es perd un dels propòsits principals de l'impressionisme, l'espontaneïtat. Entre els principals intèrprets, destaca Georges Seurat