Cientifics

 • 287 BCE

  Arquímedes de Siracusa

  Arquímedes de Siracusa
  Va estudiar física va crear el Cargol d'Arquimedes.
  Va morir el 212ac
 • 370

  Hipàtia d'Alexandria

  Hipàtia d'Alexandria
  Va estudiar Matemàtiques i va crear l'Areòmetre.
  Va morir el 415.
 • 1452

  Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci
  Pintor, físic, músic... Va crear el Paracaugudes, l'Ornitòper, l'Escafandre entre altres més.
  Va morir el 1519
 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Va ser un astrònom i va descobrir Satèl·lits, va Millorar el telescopi.
  Va morir 1642,
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Va ser un Científic I va descobrir La Gravetat, (mètode de Newton).
  Va morir el 1742
 • Caroline Herschel

  Caroline Herschel
  Va descobrir 8 cometes.
  Va morir el 1848.
 • Antoni Martí Franquès

  Antoni Martí Franquès
  Va ser un químic i físic que va descobrir la Sexualitat de les plantes. Estudi de la composició de l'aire.
  Va morir 1852
 • John Dalton

  John Dalton
  Va ser un físic, matemàtic, meteorològic i químic, va descobrir la Llei de les proporcions múltiples.
  Va morir 1844
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Va ser una Astrònoma i Matemàtica, va treballar en Assajos sobre la refracció dels raigs solars.
  Va morir 1872.
 • Chien-Shiung Wu

  Chien-Shiung Wu
  Va ser física i va descobrir la Violació de la radioactivitat.
  Va morir el 1997
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Va deduir la capacitat dels ordinadors per anar més enllà dels simples càlculs de números.
  Va morir el 1852
 • Dmitry Mendeleyev

  Dmitry Mendeleyev
  V estudiar química i va millorar la Tabla paròdica Va morir el 1907
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va ser un inventor, matemàtic i físic. Va inventar el fonògraf i va perfeccionar la bombeta.
  Va morir el 1931
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Va estudiar Electrotècnia i enginyeria mecànica, va descobrir la teoria del corrent altern en electricitat
  Va morir el 1943
 • Max planck

  Max planck
  Va ser un físic que va descobrir la teoria quàntica Va morir el 1947
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Va ser una química i física que va descobrir 2 elements químics (Radi i Poloni)
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Va ser un Físic i químic, va inventar la radioactivitat i la Magnitud va morir el 1937
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Va ser químic i físic, va descobrir l'efecte Auger.
  Va morir el 1968
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Va ser Físic i Matemàtic, va descobrir la Teoria de la relativitat i efecte fotoelèctric.
  Va morir el 1955
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Va ser un físic i va descobrir l'Element bohr
  Va morir el 1922
 • Alice ball

  Alice ball
  Va ser científica i va descobrir el Tractament de la lepra
 • Marietta Blau

  Marietta Blau
  Va ser física i va crear les Partícules nuclears.
  Va morir el 1956
 • Irène Joliot Curie

  Irène Joliot Curie
  Va ser física i matemàtica i va descobrir la radioactivitat.
  Va morir el 1956
 • Maria Goeppert-Mayer

  Maria Goeppert-Mayer
  Va ser física i matemàtica i va descobrir els Models de capes nuclears.
  Va morir el 1972.
 • Hedy Lamarr

  Hedy Lamarr
  Va ser Enginyera i va millorar el sistema de ràdio.
  Va morir el 2000
 • Thomas Alva Edison

  Thomas Alva Edison
  Va ser Enginyera Aeronàutica i va millorar l'aeronàutica dels estats units.
  Va morir el 2020
 • Dorothy Crowfoot Hodgkin

  Dorothy Crowfoot Hodgkin
  Va ser Química i va descobrir l’estructura de la penicil·lina.
  Va morir el 1989
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Va ser Física i Química i va millorar el míssil teledirigit.
  Va morir el 1985
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Va ser informàtica i va crear el Software de l'apol·lo.
  Va morir el 1985
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  Va estudiar Ciències naturals i va descobrir la radiació de Hawquins.
  Va morir el 2018
 • Mae Jemison

  Mae Jemison
  Va estudiar Medicina i química
  Encara segueix viva
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Va estudiar física i va crear làsers més potents.
  Encara segueix viva.