კოლუმბის მოგზაურობა

 • Aug 3, 1492

  პირველი მოგზაურობა

  პირველი მოგზაურობა (3 აგვისტო 1492 — 15 მარტი 1493)
 • Sep 25, 1493

  მეორე მოგზაურობა

  მეორე მოგზაურობა (25 სექტემბერი 1493 — 11 ივნისი 1496)
 • Nov 25, 1500

  მესამე მოგზაურობა

  მესამე მოგზაურობა (30 მაისი 1498 — 25 ნოემბერი 1500)
 • May 9, 1502

  მეოთხე მოგზაურობა

  მეოთხე მოგზაურობა (9 მაისი 1502 — ნოემბერი 1504)