1630435388 01 main 1

Časovni trak zgodovine

By Ninano
 • Period: 250,000 BCE to 4000 BCE

  PRAZGODOVINA

  Obdobje od pojava človečnjakov do pojava in uveljavitve kmetijstva. Obsega 98 odstotkov vse zgodovine.
 • 3500 BCE

  NASTANEK PRVIH CIVILIZACIJ

  NASTANEK PRVIH CIVILIZACIJ
  Civilizacije:
  feničanska,egipčanska,judovska,indiska,mezopotamska,kitajska
  Mesta:
  • verska, gospodarska, upravna in kulturna središča za širše območje
  Državna uprava:
  • vladarjem v pomoč svetovalci, uradniki in vojska
  • svečeniki
  Poklici:
  • svečeniki
  • obrtniki
  • trgovci
  • uradniki
  • pisarji
  • vojaki
  Pisava:
  • razvile so se prve pisave
  • zapisovali so zakone, davčne obveznosti, količino zalog hrane, trgovske posle, verska in leposlovna besedila …
  + napredek tehnologije
 • Period: 3500 BCE to 476

  STARI VEK

  Od nastanka do vzpona prvih
  civilizacij, za katere je bilo značilno,
  da so imela mesta, bila so vodena iz
  središča, pojavili so se različni poklici, razvile so se pisave in začel se je razvoj tehnologije. Čas prvih civilizacij, kot so bile egipčanska, babilonska ter kasneje starogrška, rimska in druge.
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  PREDHOMERSKA DOBA (minojska in mikenska civilizacija)

  Minojska civilizacija velja za prvo civilizacijo na evropskih tleh na otoku Kreta.Gradili so velike, bogato okrašene in poslikane palače. Bili so politeisti, uoporabljali so zlogovno pisavo,zapisi so se ohranili na kamnih in glinenih tablicah. Bili so spretni mornarji in trgovci. Mikenska civilizacija na Peloponezu. Bili so vojaško ljudstvo, sredi 2. tisočletja pr. Kr. so zagospodarili nad Minojci. Od njih so prevzeli znanje o pomorstvu, kulturo in umetnost.
 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

  Grška temna doba, ki se imenuje tudi grški srednji vek ali Homerjeva doba ali geometrično obdobje, je obdobje grške zgodovine od konca mikenske palačne civilizacije do prvih znakov grških polisov.
 • 800 BCE

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV

  NASTANEK GRŠKIH POLISOV
  Polisi so samostojne mestne države. Šparta je bila vojaško organizirana država na Polotoku Peloponez. Družba: plemiči, svobodni državljani brez volilne pravice, sužnji. Imeli so Špartansko vzgojo kar je vzgajanje mladih dečkov v vojake. Atene na polotoku Atika. Družba: plemiče, svobodne državljane z volilno pravico in sužnji. Črepinjska sodba je ko so prebivalci na črepinje napisali ime politika ki so ga nato pregnali. Volilno pravico so imeli vsi svobodni državljani ne pa ženjske, tujci,sužnji.
 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  ARHAIČNA GRČIJA

  Trajalo je od začetka 8. stoletja do začetka 5. stoletja pr. n. št., mejnika sta prve olimpijske igre leta 776 pr. n. št. in drugi perzijski vdor v Grčijo leta 480 pred našim štetjem.
 • 753 BCE

  USTANOVITEV RIMA

  USTANOVITEV RIMA
  Na Apeninskem polotoku je ljudstvo Latinov v 8. stoletju pr.Kr. ustanovilo Rim, vodili so ga kralji. (Legenda o volkulji)
  https://www.youtube.com/watch?v=nIPeIuzo95g
 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  RIMSKA REPUBLIKA

  Leta 509 so izgnali Kralja, vsi svobodni moški prebivalci Rima so lahko volili svoje voditelje. Zato se imenuje republika. Delili so se na Plebejce in Patricije. Plebejci so imeli svojega predstavnika v senatu, ljudski tribun. V tej republiki so delovale tri oblasti: Izvršilna oblast, zakonodajna oblast, sodna oblast.
 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  KLASIČNA GRČIJA

  Je obdobje od grške zmage nad Perzijci do smrti Aleksandra Velikega. Porast atenske moči je vodil v neizogiben konflikt s Šparto in Korintom. Spori so z izbruhom Peloponeških vojn leta 431—404 pr. n. št. prerasli v spopad, v katerem so bile poražene Atene.
  Šparta po Peloponeških vojnah ni uspela dolgo ohraniti svoje prevlade nad Grčijo. Ponovno je velik vpliv v Grčiji pridobila Perzija.
  https://www.youtube.com/watch?v=M9hr8e5FLFI
 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

  Grško-perzijske vojne (tudi perzijske vojne) so potekale med grškimi polisi in Perzijo. Bilo je več večjih spopadov: spopad na Maratonskem polju, Termopilah, pri Salamini...Glavni vzrok za grško-perzijske vojne so bila perzijska osvajalna prizadevanja in ker grški polisi niso plačevali davkov.
 • 356 BCE

  ALEKSANDER VELIKI

  ALEKSANDER VELIKI
  Aleksander Veliki, makedonski kralj in vojskovodja, je najbolj poznan kot eden najboljših antičnih vojskovodij in eden najbolj zaslužnih za razvoj grške kulture. Vodil je vojaški pohod proti Perziji in jo premagal. Njegova vojska je osvojila ozemlje vse do Inda. Po smrti so si poveljniki razdelili imperij in nastalo je več manjših držav.
  https://www.youtube.com/watch?v=Lgm7P6TWVaY
 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  HELENISTIČNA GRČIJA

  Helenistično obdobje se je začelo z vojnami diadohov, oboroženimi boji med nekdanjimi generali Aleksandra Velikega, da bi razkosali imperij v Evropi, Aziji in Severni Afriki. Vojne so trajale do 275 pr. n. št.
 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  PUNSKE VOJNE

  V prvi Punski vojni, so se Punci in Rimljani, spopadli za oblast nad Sicilijo. Rimljani niso poznali ladij a na njihovo srečo je pri njih nasedla kartažanska ladja. Po tem modelu ladje, so naredili svoje ladje in to jim je omogočalo, da so preko mostov poslali pehoto v napad na sovražne ladje, zato so Rimljani lahko porazili Punce. https://www.youtube.com/watch?v=lFNlF4zJo-Q
 • Period: 146 BCE to 324

  RIMSKA GRČIJA

  Rimska doba grške zgodovine se je začela s porazom v bitki pri Korintu leta 146 pred našim štetjem. Dokončna rimska okupacija grškega sveta se je vzpostavila po bitki pri Akciju, v kateri je Avgust porazil Kleopatro VII., grško kraljico Egipta in rimskega generala Marka Antonija ter nato osvojil Aleksandrijo.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  GAJ JULIJ CEZAR

  Gaj Julij Cezar, rimski politik, zgodovinar, govornik in vojskovodja. Prihajal je iz ugledne družine. Odigral je pomembno vlogo pri preureditvi oslabljene Rimske republike v Rimsko cesarstvo. Po uničenju je postal diktator, edini voditelj države, kar je pomenilo propad republike. Zaradi številnih reform je imel podporo vojakov in revnih množic. Bil je umorjen.
  https://www.youtube.com/watch?v=Cc0H1wFvmSk
 • Period: 63 BCE to 14 BCE

  GAJ OKTAVIJAN AVGUST

  rimski politik in prvi rimski cesar. Potem ko so Cezarja umorili, je Oktavijan podedoval tri četrtine njegovega premoženja in tako postal eden od najbogatejših Rimljanov in eden vodilnih politikov svojega časa. Ustanovil je svojo zasebno vojsko in se naslednje leto zapletel v krajši spopad z Markom Antonijem, še enim Cezarjevim naslednikom. Še istega leta sta sklenila premirje, nakar so Oktavijan, Mark in Emilij Lepid ustanovili drugi triumvirat ter sklenili maščevati Cezarjevo smrt.
 • Period: 27 BCE to 476

  RIMSKO CESARSTVO

  Rimsko cesarstvo je bilo obdobje starega Rima, ki je sledilo Rimski republiki. Kot država je obsegalo veliko ozemlje okoli Sredozemskega morja v Evropi, severni Afriki in zahodni Aziji. V cesarstvu so vladali cesarji. Zaradi velikega ozemlja in dolgega obstoja Rimskega cesarstva so rimske upravne prakse in kultura močno in trajno vplivale na razvoj jezika, religije, umetnosti, arhitekture, filozofije, prava in oblik vladanja ne samo na ozemlju, ki ga je obsegalo, temveč tudi daleč preko meja.
 • 1 CE

  ZAČETEK KRŠČANSTVA

  ZAČETEK KRŠČANSTVA
  Zapisi o Jezusu iz Judeje in njegovem življenju govorijo o tem, da je potoval po Judeji, pridigal o novem verskem nauku, ki je izšel iz judovske vere. Verniki, ki so mu sledili in živeli po njegovem nauku, so se imenovali kristjani. Potovali so po Rimskem cesartvu in širili krščansko vero. https://www.youtube.com/watch?v=bVSPiQTs3EM
 • 324

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL

  RIMSKI IMPERIJ SE RAZDELI NA Z IN V DEL
  Konec 4.stoletja se je Rimsko cesarstvo dokončno razdelilo na dva dela:
  Vzhodnorimsko cesarstvo in Zahodnorimsko cesarstvo
 • Period: 324 to 1453

  BIZANTINSKO CESARSTVO

  Je na Vzhodnorimskem cesarstvu v Konstantinoplu po propadu Rimskega imperija ohranjalo in gojilo dediščino grško rimske krščanske kulture.
 • 380

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu

  KRŠČANSTVO postane državna vera v Rimskem cesarstvu
  Preganjanje Kristjanov v rimskem cesarstvu je bil proces, ki se je dogajal več kot dve stoletji. Krščanstvo je v tem obdobju prešlo iz sprva preganjane in dokaj obskurne sekte judaizma v eno izmed uradnih in priznanih religij cesarstva, po 381 n. št. pa je postalo tudi edina uradna in dovoljena religija.
 • 476

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA

  PROPAD ZAHODNEGA DELA RIMSKEGA CESARSTVA
  Propad zahodnega dela rimskega cesarstva so povzročila preseljevanja germanskih plemen in Hunov leta 476.
 • Period: 476 to 1492

  SREDNJI VEK

  Začelo se je s preseljevanjem
  ljudstev in propadom rimske drzave.
  Nastale so nove drzave, prebivalstvo
  se je prezivijajo predvsem s kmetijstvom. V gradovih so živeli vitezi. Čas vzpona krščanstva,
  razvoja mest in obrti.
 • Period: 527 to 565

  CESAR JUSTINIJAN I.

  Justinijan je bil nedvomno sposoben vladar in si je prislužil naziv »Veliki«. Imel se je kakor vsi drugi bizantinski cesarji, za naslednika rimskih cesarjev, zato je hotel zavladati nad vsemi deželami, ki so bile nekoč del Rimskega cesarstva. Dolgotrajne in izčrpavajoče vojne so imele tudi negativne posledice. Bizantinske državne blagajne niso izpraznile samo številne vojne, pač pa tudi ogromni davki. Krizo so še poglabljala verska nasprotja.
 • 622

  ZAČETEK ISLAMA

  ZAČETEK ISLAMA
  V 6. stoletju je arabski trgovec Mohamed po Arabskem polotoku začel oznanjati novo vero v enega boga Alaha, imenovano islam.
 • Period: 623 to 828

  KARANTANIJA

  Karantanija je bila slovanska plemenska vojvodina v Vzhodnih Alpah. Nastala je v 7. stoletju in je kljub izgubi zunanje samostojnosti leta 743 ter vsaj delni izgubi notranje samostojnosti v letih 820–828 kot plemenska vojvodina ostala pomembna do konca 9. stoletja.
  https://www.youtube.com/watch?v=0zUaXkfF7kk
 • Period: 711 to 1492

  REKONKVISTA

  Rekonkvista je bila skoraj osem stoletij trajajoči proces osvajanja muslimanskega in mavrskega ozemlja na Iberskem polotoku.
 • 800

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA

  KRONANJE KARLA VELIKEGA ZA RIMSKEGA CESARJA
  Znanj kralj Karel Veliki, ki je bil takrat najpomembnejši kralj v zahodni Evropi, je papeža zaščitil pred nasprotniki. Zato ga je papež v zahvalo okronal za rimskega cesarja.
 • 1054

  VELIKA SHIZMA

  VELIKA SHIZMA
  označuje razkol, ki je razdelil krščanski svet na rimskokatoliški in pravoslavni del.
 • Period: 1095 to 1272

  KRIŽARSKE VOJNE

  so bili vojaški podvigi Latinske rimokatoliške cerkve od sredine srednjega veka vse do konca poznega srednjega veka. Vzrok za začetek križarskih vojn je bil, da so muslimani začeli ogrožati romanja kristjanov v svete kraje v Palestini.
  https://www.youtube.com/watch?v=w0_dyez19Xw
 • Period: 1300 to

  HUMANIZEM IN RENESANSA

  Humanisti so svoje ideje črpali iz del antičnih, grških in rimskih piscev. V svojih upodobitvah so umetniki slavili človeško telo, upodabljali so biblijske osebe in zgodbe, antični slog...
 • Period: 1322 to 1435

  CELJSKI GROFJE

  predstavljajo najbolj znano in najpomembnejšo plemiško in vladarsko rodbino, ki je imela svojo matično posest na območju današnje Slovenije. V Savinjski dolini so imeli v posesti poleg Žovneka še gradove Šenek, Liebenstein in Ojstrico.
 • 1348

  EPIDEMIJA KUGE

  EPIDEMIJA KUGE
  ali črna smrt je pomorila skoraj polovico prebivalcev takratne Evrope. To je bila največja naravna katastrofa, ki je kdaj koli prizadela človeštvo. Bolezen so v Evropo prinesli pomorščaki. Hitro se je razširila iz Italije in drugih sredozemskih obalnih mest.
 • Period: 1408 to

  TURŠKI VPADI

  Prvi turški vpadi v Slovenijo so bili roparski pohodi. Turki so požigali vasi, pobijali ljudi, mlade fante so ugrabili ter jih vzgojili v janičarje, ostale ljudi, ki so bili dovolj močni, so odpeljali v suženjstvo, kradli so živino ter pridelke, denar ter se s plenom vrnili v takratno Osmansko carstvo. Napadi so bili hitri in nepričakovani. Največ jih je bilo na Kranjskem.
 • 1450

  IZUM TISKARSKEGA STROJA

  IZUM TISKARSKEGA STROJA
  Prvi tiskarski stroj je izumil Johann Gutenberg. Prvič je tisk začel na daljnem vzhodu.
 • 1453

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA

  TURŠKO ZAVZETJE KONSTANTINOPLA
  1.maja leta 1453 je sultan Mehmed II. Fatih zavzel Carigrad, s čimer je nehalo obstajati Bizantinsko cesarstvo. Za številne zgodovinarje zavzetje Konstantinopla pomeni tudi konec srednjega veka. Deset let po zavzetju Carigrada so Osmani zavzeli še Bosno.
 • Period: 1478 to

  KMEČKI UPORI

  Pojavili so se zato, ker so fevdalci zahtevali vedno višje dajatve. Povezali so se v kmečke veze in organizirali kmečke upore. Napadli in ropali so gradove, samostane in župnišča.
  Najpomembnejši slovenski kmečki upori:
  Koroški kmečki upor (1478)
  Slovenski kmečki upor (1515)
  Hrvaško-slovenski kmečki upor
  Drugi slovenski kmečki upor (1635),
  Tolminski kmečki upor (1713) https://www.youtube.com/watch?v=odOoCb8hJ5o
 • 1492

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE

  KOLUMBOVO ODKRITJE AMERIKE
  Kolumb je leta 1492 prečkal Atlantski ocean in 12. oktobra dosegel Ameriko pod zastavo kastiljske Španije. Kolumbova odprava je bila začetek obsežnejših stikov med Evropejci in ameriškimi staroselci ter evropske kolonizacije Novega sveta.
 • Period: 1492 to

  NOVI VEK

  Obdobje velikih geografskih odkritij,
  razvoja znanosti in krščanstva
  razmišljanja, velikih političnih
  sprememb, Številnih izumov in uveljavitve strojne proizvodnje.
 • 1517

  REFORMACIJA

  REFORMACIJA
  Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve. Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami o prepovedi odpustkov. Lutrove podpornike imenujemo protestanti.
  Posledice:
  Spremeni se verska podoba Evrope, poveča se izobraževanje šol, širila se je pismenost in uporaba ljudskih jezikov.
 • 1550

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI

  PRVI SLOVENSKI TISKANI KNJIGI
  Primož Trubar je leta 1550 izdal prvi slovenski tiskani knjigi Katekizem, v katerem je zapisal verske nauke, in Abecednik, priročnik za učenje branja in pisanja.
  https://www.youtube.com/watch?v=G0NAjkB3fkI
 • 1555

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR
  septembra leta 1555 so predstavniki Šmalkaldenske zveze in Svetega rimskega cesarstva podpisali Augsburški verski mir. Z tem so vsaj za nekaj časa končali boje med protestanti in katoliki ter priznali novo vero – luteranstvo. Glavno pravilo verskega miru je bilo: "čigar dežela, tega vera"
 • PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO

  PRVA SLOVENSKA SLOVNICA IN PREVOD SVETEGA PISMA V SLOVENŠČINO
  Adam Bohorič je leta 1584 napisal prvo slovensko slovnico v latinskem jeziku Zimske urice. Jurij Dalmatin pa je prvi v slovenščino prevedel Sveto pismo.
 • Period: to

  LUDVIK XIV. IN ABSOLUTIZEM

  Absolutizem je bil najbolj viden v vojaških zadevah.
  Ludvik XIV., imenovan tudi Sončni kralj, je vladal kot kralj Francije in kralj Navare od 14. maja 1643 do svoje smrti. Bil je najdlje vladajoči monarh suverene države v evropski zgodovini.
 • Period: to

  RAZSVETLJENSTVO

  Razsvetljenstvo je bilo izrazito evropsko družbeno, filozofsko in umetniško gibanje, ki ga grobo uvrščamo v 18. stoletje. Obdobje poimenujejo tudi čas razuma. Vrhunec doseže v Franciji.
  Razsvetljenski misleci so se zavzemali za:
  svobodo izražanja,
  kritiko religije,
  poudarjali so pomen razuma in znanosti,
  zavzemali so se za progresivno družbo,
  poudarjali so vrednost človeškega življenja.
 • Period: to

  MARIJA TEREZIJA

  Marija Terezija in njen sin Jožef II., sta uvedla številne reforme:
  uvedeno obvezno izobraževanje uradnikov,
  popis vseh kmečkih in plemiških posesti,
  uvedba obdavčitve posesti glede na dohodke,
  splošna vojaška obveznost,
  hišne številke...
  https://www.youtube.com/watch?v=zNZgZ2c9Gmg
 • Period: to

  PRVA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Zaradi obkroženosti z morjem, ugodne razvitosti trgovanja se je industrializacija v Združenem kraljestvu začela že v 18. stoletju in 19. stoletju pa je v ostalih delih Evrope pa se je zaradi številnih vojn, fevdalizma in slabih prometnih povezav začela kasneje. Posledice industrijske revolucije je bilo vedno večje število novih kolonij, več kapitala in mirnejše politično življenje.
 • Period: to

  NAPOLEON BONAPARTE

  francoski vojaški in politični vodja, general in cesar je bil karizmatični vodja Francije od leta 1799, 18. maja 1804 pa se je oklical za prvega cesarja Francije. Njegova vladavina je trajala do 6. aprila 1814. Zavzel in vladal je večini Zahodne in Srednje Evrope. Veljal je za enega tako imenovanih razsvetljenih monarhov.
  https://www.youtube.com/watch?v=MXcR1SdhINw
 • NASTANEK ZDA

  NASTANEK ZDA
  18.stoletja se je spor kolonistov z Veliko Britanijo razvil v vojno za neodvisnost kolonij. Med vojno so se predstavniki 13 kolonij zbrali na zborovanju in sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti. Leta 1789 je nova država dobila ustavo, v kateri so bila zapisana razsvetljenska načela.
  oblasti: zaikonodajno, zvršilno in sodno, federativna ureditev Združene države Amerike.
 • Period: to

  FRANCOSKA REVOLUCIJA

  Francoska revolucija je bilo obdobje radikalnih družbenih in političnih sprememb v Franciji med letoma 1789 in 1799 in je pomenila preobrat v francoski in širše evropski zgodovini. Najpomembnejše posledice revolucije so bile zaton moči starih monarhij in Cerkva ter uveljavitev demokracije in nacionalizma.
 • Period: to

  ILIRSKE PROVINCE

  Ilirske province je Napoleon ustanovil 14. oktobra 1809, ko je bila Avstrija po porazu v bitki pri Wagramu s schönbrunnskim mirom prisiljena prepustiti Franciji.
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  je čas, ki označuje obdobje od 1815 do 1848. Takrat je prišel na oblast bolehni cesar Ferdinand I., ki pa ni bil zmožen vladanja. Dejansko je cesarstvo upravljala državna konferenca s knezom Metternichom na čelu. Držal se je načel, ki jih je sklenila Evropa na Dunajskem kongresu. Zavedal se je, da so spremembe nujne, kot na primer odprava fevdalizma, večanje vlog meščanstva pa tudi sprostitev narodnih gibanj. Teh se je najbolj bal, zato je uvedel cenzuro, prepoved združevanja, policijski nadzor.
 • KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI

  KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI
  Ljubljana je gostila kongres Svete alianse od januarja do maja 1821. Na tem kongresu so sodelovali avstrijski cesar, ruski car, neapeljski kralj in vrsta drugih pomembnih diplomatov.
 • Period: to

  FRANC JOŽEF I.

  Franc Jožef I., avstrijski cesar, ogrski kralj je prestol prevzel po revoluciji leta 1848, ko je nasledil strica, je ukinil ustavni režim in bil je prisiljen obnoviti ustavno vlado in država se je pričela razvijati v sodobno parlamentarno monarhijo.
 • POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA

  POMLAD NARODOV IN ZEDINJENA SLOVENIJA
  Celovški duhovnik Matija Majar Ziljski, slovenski študentje in izobraženci na Dunaju ter študentje v Gradcu so sestavili peticije. Duhovniki in študentje, ponekod tudi kmetje, so po slovenskih deželah zbirali podpise v njihovo podporo. Peticije so postale prvi slovenski politični program z imenom Zedinjena Slovenija.
 • Period: to

  BACHOV ABSOLUTIZEM

  Alexander von Bach je bil glavni predstavnik avstrijskega absolutizma in centralizma. Stabiliziral je monarhijo in prepričeval kakršnekoli nacionalistične ali separatistične težnje v državi.
 • Period: to

  DRUGA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

  Začelo je prihajati do koncentracije in centralizacije v trgovini, zavarovalništvu, industriji in bančništvu. V obdobju po drugi revoluciji se je zelo spremenil tudi pomen bank. Angleška banka je prva začela izdajati denar, pariška pa je prva začela uporabljati delniške papirje, denar vlagateljev pa je vlagala v nove, hitro rastoče panoge. prvi avtomobil, novi veri energije so postali plin, elektrika in nafta
 • NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE

  NASTANEK KRALJEVINE ITALIJE
  Združitev Italije je bil politični in družbeni proces, v katerem so se združile številne majhne države na Apeninskem polotoku v enotno državo Italijo. Začetek risorgimenta dunajski kongres leta 1815 in za konec priključitev Rima Kraljevini Italiji leta 1870.
 • Period: to

  AMERIŠKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  je bila državljanska vojna v ZDA med južnim in severnimi zveznimi državami zaradi pravic posameznih držav ter vprašanja suženjstva. Leta 1860 je bil za ameriškega predsednika izvoljen Abraham Lincoln oster nasprotnik suženjstva.
 • NASTANEK AVSTRO-OGRSKE

  NASTANEK AVSTRO-OGRSKE
  Avstro-Ogrska je bila dualistična država, ki je nastala po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 in je obstajala do razpada leta 1918. Sestavljali sta jo dve enakopravni polovici: Ogrska in Avstrija. Avstrijski cesar je bil hkrati ogrski kralj. Obe državni polovici sta imeli svoja parlamenta in vladi, le skupne zadeve so urejala skupna ministrstva za finance, vojsko in zunanje zadeve.
  https://www.youtube.com/watch?v=vHLWQnaAQfs
 • NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA

  NASTANEK NEMŠKEGA CESARSTVA
  Bilo je imperij v Evropi in čezmorskih deželah, ki mu je vladala Prusija. Drugo nemško cesarstvo je sledilo Nemški zvezi in kratkotrajni Severnonemški zvezi, ustvaril pa ga je Bismarck po francosko-pruski vojni. Združil je petindvajset nemških držav, ki jim je zavladal pruski kralj. Kralj je z nastankom cesarstva postal cesar Viljem I.
 • Period: to

  RUDOLF MAISTER

  rojen 29.3.1874, 1. novembra 1918 je v Melju pred mestnim poveljnikom podpolkovnikom Antonom Holikom in zbranimi častniki odločno izjavil: »Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.« Še tisti dan je bilo mesto Maribor pod Maistrovo vojaško oblastjo. Smrt 26. julij 1934.
  https://www.youtube.com/watch?v=j-B_EI0ctiI
 • ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA

  ATENTAT NA AVSTRO-OGRSKEGA PREOSTOLONASLEDNIKA
  Atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo v Sarajevu potem, ko ju je srbski študent Gavrilo Princip pri streljanju smrtno ranil. Princip je bil eden od skupine šestih atentatorjev, ki jo je vodil Danilo Ilić, bosanski Srb in član tajne družbe Črna roka. Politični cilj atentata je bil odstraniti južnoslovanske pokrajine od Avstro-Ogrske, da bi jih lahko združili v Jugoslavijo. https://www.youtube.com/watch?v=sQoruQPLbQo
 • Period: to

  PRVA SVETOVNA VOJNA

  5 velikih sil: Velika Britanija, Francija, Nemčija, Rusija in Avstro-Ogrska. Vzroki: Tekmovanje za kolonije, oborožilna tekma, vojaška krepitev Nemčije, Križna žarišča na Balkanu. Avstro-Ogrska je atentat izkoristila za pritisk na Srbijo. Spor se je končal z napovedjo vojne.
  Dve sili: Centralne sile in antantne sile.
  Fronte: zahodna, vzhodna, balkanska, italijansko-avstro-ogrska fronta
 • Period: to

  SOŠKA FRONTA

  Del italijansko-avstro-ogrske fronte je potekal po slovenskem ozemlju ki se imenuje soška fronta. Zaradi hribovitega terena je bilo bojevanje bojevanje tu zelo zahtevno. Tam je bilo več bitk ampak najuspešnejša je bila bitka imenovana čudež pri Kobaridu.
  Orožje:
  strelno-tanki
  kemično-bojni plin
  podmornice
  letala
  komunikacija-radijska komunikacija
  https://www.youtube.com/watch?v=LMWzUCPKXpc
 • RUSKA REVOLUCIJA

  RUSKA REVOLUCIJA
  Vzroki: avtokratska oblast carja, družbena neenakost, poslabšanje razmer v državi zaradi vojne.
  Cesar je odstopil in vzpostavljena je bila republika, ki jo je vodila začasna vlada. Nad sovjeti so oblast prevzeli boljševiki pod vodstvom Lenina z sloganom "Mir, kruh in zemlja."
 • DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV

  DRŽAVA SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV
  v državi SHS so imeli Slovenci svojo državno zakonodajo in izvršilno oblast. V šolah in uradih je bil uveljavljen slovenski uradni jezik.
  Država je imela mnogo težav: ni dobila mednarodne podpore drugih držav, niso bile še določene zahodne in severne meje, socialni problemi, v državi je vladala zmeda.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZiiIhCUjSw8
 • Period: to

  KRALJEVINA SHS IN JUGOSLAVIJA

  Zaradi mnogih težav v državi se je tega dne s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino SHS. Slovenci so se delili na 3 tabore:
  katoliški - zavzemal se je za boljši položaj kmeta, cerkev, proti komunizmu.
  liberalni - zavzemal se je za centralizem, unitarizem, gospodarski liberalizem, omejeno vlogo cerkve v družbi.
  delavski - se je zavzemal za avtonomijo Slovencev, boljši položaj delavcev, delavske pravice, omejeno vlogo cerkve v družbi, socialistično revolucijo.
 • Period: to

  PARIŠKA MIROVNA KONFERENCA

  Pri versajski palači pri Parizu. Namen je bil skleniti mirovno pogodbo s poraženimi državami. Udeležili so se jih 32 držav, centralne sile in Rusija niso bile povabljene. Mirovne pogodbe:
  - z Nemčijo
  -z Avstrijo
  -z Madžarsko
  -z Bolgarijo
  -z Turčijo
  Tam je bila tudi ustanovljena organizacija Društvo narodov. https://www.youtube.com/watch?v=TS_9cZoOmLM
 • Period: to

  ZLATA DVAJSETA LETA

  Je izjemna ameriška gospodarska rast, življenjski raven se je izboljšal (telefon, radio, avtomobili,... so bili bolj dostopni),
  potrošništvo (ljudje so zapravljali na veliko), vlagali v delnice.
 • TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU

  TRIANONSKA POGODBA – MEJA V PREKMURJU
  Trianonska mirovna pogodba je bila sklenjena po koncu I. svetovne vojne med antantnimi silami in njihovimi zaveznicami na eni strani in Madžarsko. Z mirovno pogodbo so največ ozemlja po razpadli Avstro-Ogrski pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Trianonska mirovna pogodba je bila podpisana v palači Grand Trianon, v Versaju, v Franciji. Eno od glavnih določil pogodbe je omejilo število vojakov na 35.000.
 • KOROŠKI PLEBISCIT

  KOROŠKI PLEBISCIT
  Koroško so razdelili na dve plebiscitni coni. Najprej je bil izveden na coni A (južni del Celovške kotline), ker so se te cone odločile za Avstrijo, plebiscit v coni B (severni del Celovške kotline) ni bil izveden. Vaščani vasi Libeliče, ki so po plebiscitu pripadli Avstriji, so se rezultatu uprli in leta 1922 dosegli priključitev h Kraljevini SHS. https://www.youtube.com/watch?v=HtO_aNRDWRQ
 • Period: to

  STALINIZEM V SOVJETSKI ZVEZI

  po smrti Lenina je na oblast prišel Josif Visarijonovič-Stalin.
  Pod njegovim nadzorom je bilo vse javno življenje in zasebno. Prisluškovali so ljudem, ni bilo svobode tiska in izražanja. Vera je bila preganjana, rušili so tudi cerkve in samostane. Tisti ki so se upirali so bili prisiljeni delati v delovnih taboriščih. V sodnih procesih so bili mnogi obsojeni tudi na smrt.
  https://www.youtube.com/watch?v=cOI8wKFCEIA
 • Period: to

  FAŠIZEM V ITALIJI

  Vzroki nestabilnosti v Italiji: ni dobila vsega ozemlja, visoka brezposelnost, politična in gospodarska kriza, stavke, nemir.
  Voditelj fašističnega gibanja je bil Benita Mussolini.
  Vse je bilo pod njegovim nadzorom, on se je odločal o vsem kar je bilo v državi,...
 • VELIKA GOSPODARSKA KRIZA

  VELIKA GOSPODARSKA KRIZA
  Cene delnic so padle in ljudje so v paniki hoteli prodati delnice a nihče jih ni kupoval. Vzroki: prezadolženost prebivalstva, prevelika količina proizvodnih izdelkov, prenasičenost trga in huda suša.
 • Period: to

  NACIZEM V NEMČIJI

  Zaradi povojnih izgub, brezposelnosti, gospodarskih kriz, poskusi državnega udara,...
  V taki nestabilnosti je vodstvo prevzel Adolf Hitler.
  Značilnosti države: vse politične stranke so bile prepovedane razen nacistične, nadzor nad gospodarstvom, ljudmi, nad vsem, ni bilo svobodnega kulturnega izražanje,....
  https://www.youtube.com/watch?v=LzQ2c-egxB0
 • Period: to

  ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA

  Španija je organizirala upor proti demokratično izvoljeni vladi, ki je prerasla v vojno. Italija in Nemčija sta podprli Španijo, Sovjetska zveza pa je poslala vojaške svetovalce vladnim silam(republikancem). Na strani republikancev se je bojevala tudi skupina mednarodnih prostovoljcev (tudi iz Slovenije). Zmagala je Španija.
 • Period: to

  DRUGA SVETOVNA VOJNA

  vzroki za začetek vojne so bili agresivna zunanja politika fašističnih držav, oboroževalna tekma, neuspešnost društva narodov, popuščali Hitlerju,...
  Države so se povezale v dva tabora: sile osi, protifašistično zvezo.
  Med to vojno so Nemci uničevali, ubijali Jude, tudi druge pripadnike narodov, to je imenovano kot holokavst. https://www.youtube.com/watch?v=ex2vGe73J7s
 • NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO

  NAPAD NA KRALJEVINO JUGOSLAVIJO
  nemška vojska je brez vojne napovedi napadla Kraljevino Jugoslavijo. Bombniki so najprej poleteli nad vojaška letališča, nato pa se preusmerili na Beograd, kjer je bilo v napadih ubitih več tisoč ljudi. Kmalu so se invaziji na Jugoslavijo priključile še ostale članice sil osi. Država je bila v nekaj dneh zasedena, kraljeva vlada pa je zbežala v London.
 • Period: to

  JUGOSLAVIJA

  Leta 1945 so ob pomoči zaveznikov na zahodni fronti in Sovjetov na vzhodni »osvobodili Jugoslavijo«, uvedli komunistično diktaturo, sicer izvedli volitve, vendar so z goljufijo na volitvah zmagali, in prevzeli popoln nadzor nad državo. Tako je nastala Demokratična federativna Jugoslavija, se istega leta preimenovala v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in nato leta 1963 dokončno v socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). https://www.youtube.com/watch?v=1MGkkQu4sPY
 • Period: to

  MODERNA DOBA

  Obdobje svetovnih vojn, ogroženosti in zatem vzpona demokracije, varovanja človekovih pravic, mednarodnega povezovanja, tudi
  razvoja tehnologij in uveljavitve avtomatizirane proizvodnje.
 • NASTANEK OZN

  NASTANEK OZN
  Organizacija združenih narodov so podpisale ZDA, Velika Britanija, Sovjetska zveza in 48drugih držav. Naloge OZN:
  varovati mednarodni mir, razvijati prijateljske odnose, sodelovanje, reševati ekonomske, socialne, kulturne, probleme, spodbujati človekove pravice,.... https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8
 • Period: to

  HLADNA VOJNA

  Ob vzpostavitvi komunističnih držav v vzhodni in srednji Evropi je voditelje na zahodu prevzel strah pred širjenjem komunizma. Sledila so desetletja napetosti med obema velesilama in blokoma, ni bilo ne miru in ne vojne. Ta čas imenujemo hladna vojna. Nenehno sta tekmovali med seboj, si grozili, ustanavljali zavezništva, ...
 • Period: to

  KOREJSKA VOJNA

  Ob koncu druge svetovne vojne je bila Koreja razdeljena na dva del. Severni del je bil pod nadzorom Sovjetske zveze vzpostavljen socialistični sistem, v Južni Koreji pa pod nadzorom ZDA demokratični sistem. Tega leta so severnokorejske čete napadle Južno Korejo in začela se je Korejska vojna. Meja je bila spet enako postavljena.
 • EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO

  EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO
  je bila mednarodna organizacija, katere cilj je bilo poenotenje določenih držav celinske Evrope po drugi svetovni vojni. Formalno je bila ustanovljena leta 1951 s Pariško Pogodbo, podpisnice pa so bile Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija. ESPJ je bila prva mednarodna organizacija, ki temelji na načelih nadnacionalizma in je postopno vodila k oblikovanju in ustanovitvi Evropske Unije.
 • LONDONSKI MEMORANDUM

  LONDONSKI MEMORANDUM
  Po dolgih pogajanjih so Jugoslavija, Italija, ZDA in Velika Britanija podpisale londonski memorandum, ki je ozemlje STO razdelil po meji, ki je danes najjužnejši del meje med Italijo in Slovenijo. Mejo so dokončno potrdili leta 1975.
 • GIBANJE NEUVRŠČENIH

  GIBANJE NEUVRŠČENIH
  je gibanje, v katerega je včlanjeno več kot sto predvsem nekoč koloniziranih držav. Nastalo je po razpadu kolonialnega sistema, ko so si novonastale države prizadevale vzpostaviti suverene države in to prav v času, ko je bila hladna vojna na vrhuncu. Po nekaterih ocenah je gibanje odigralo pomembno vlogo pri dekolonizaciji, prav tako pa naj bi pripomoglo k zagotavljanju svetovnega miru.
 • EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST

  EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST
  Evropska gospodarska skupnost, ko je stopila v veljavo Rimska pogodba, podpisana 25. marca 1957. Evropska skupnost je takrat efektivno postala prvi izmed treh stebrov Evropske unije, imenovan steber skupnosti.
 • KUBANSKA KRIZA

  KUBANSKA KRIZA
  Kubanska kriza se je začela ko je Sovjetska zveza začela graditi baze za nastanitev jedrskih raket na Kubi. Ameriške čete so se pripravljale na napad na Kubo, ljudje po svetu pa na tretjo svetovno vojno. Po pogajanjih z ZDA je Sovjetska zveza umaknila rakete s Kube.
 • Period: to

  VIETNAMSKA VOJNA

  Vietnam je bil razdeljen na dva dela severni in južni. Leta 1963 se je začel upor komunistov, ZDA je pomagala južnovietnamskim četam in se s tem zapletla v vietnamsko vojno. Leta 1973 so se Američani umaknili zaradi neuspeha, leta 1976 pa se je Vietnam združil v eno komunistično državo Demokratično republiko Vietnam.
 • AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI

  AMERIŠKI PRISTANEK NA LUNI
  Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni. Armstrong, Aldrin in Collins so odpotovali v vesolje. Na luni sta pristala samo Armstrong, in Aldrin. Armstrong je prvi zlezel po lestvi in skočil na Lunina tla. Nato je izgovoril slavni stavek:
  »To je majhen korak za človeka, toda velik za človeštvo.« https://www.blog.uporabnastran.si/2022/08/10/super-polna-luna-avgust-2022-superluna-avgust-prinasa-zadnjo-superluno-super-polno-luno-v-letu-2022/
 • JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU

  JEDRSKA NESREČA V ČERNOBILU
  To je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Zaradi odsotnosti zaščitne reaktorske zgradbe so se radioaktivni delci razširili preko zahodne Sovjetske zveze, vzhodne Evrope, Skandinavije, Velike Britanije in vzhodnega dela ZDA. Velika območja Ukrajine, Belorusije in Rusije so bila kontaminirana, kar je povzročilo evakuacijo in preselitev približno 300.000 ljudi. https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/video/history-chernobyl-nuclear-disaster_V001-0020
 • PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE

  PRVE VEČSTRANKARSKE VOLITVE
  Na cvetno nedeljo, 8. aprila 1990, so slovenski volivci prvič po dolgih desetletjih znova lahko sodelovali na demokratičnih in svobodnih volitvah.
 • DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

  DEKLARACIJA O SUVERENOSTI DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
  Skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije, je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji zborov dne 2. julija 1990 sprejela in razglasila »Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije«.
 • PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI

  PLEBISCIT O OSAMOSVOJITVI
  na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«
  1.289.369 udeležencev oz. 95 % se jih je odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo, kar predstavlja 88,5 % vseh takratnih volilnih upravičencev.
 • Period: to

  DENACIONALIZACIJA IN PRIVATIZACIJA

  Pristojnosti delavskih svetov so se takrat prenesle na skupščino podjetja, upravni odbor in na direktorja. Odpravljena je bila tudi ločitev med pravico do lastnine in pravico do upravljanja lastnine.
  Denacionalizacija, pri kateri je, vlado vodilo glavno načelo, in sicer, da se storjene krivice v času enopartijskega sistema in povojnega odvzemanja lastnine »popravijo v največji možni meri«.
 • RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI

  RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI
  Tega dne je bila namreč slovesno razglašena samostojna in neodvisna Republika Slovenija kot nova država na evropskem in svetovnem zemljevidu. Dan razglasitve neodvisnosti Slovenije je bil torej dan zmagoslavja, dan polnopravnega vstopa nacije v zgodovino, dejanje velike, a utemeljene ljudske samozavesti, hkrati pa negotovosti, tveganja in odgovornosti, ki jih je to dejanje prineslo.
 • Period: to

  VOJNA ZA SLOVENIJO

  Naslednje juro po samostojnosti so slovensko ozemlje napadle enote JLA, s čimer se je začela vojna za Slovenijo, ki je bilo bolj za obrambo državnosti Republike Slovenije. policija in vojaki so zavarovali pomembne objekte in ovirali prodiranje. Po dveh dneh so slovenske enote prešle v protinapad in po vsej Sloveniji začele napadati zasedene mejne prehode, vojašnice in druge objekte JLA. https://www.youtube.com/watch?v=PyySAqhwpLI
 • SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE

  SPREJETJE SLOVENSKE USTAVE
  Pripravljanje nove slovenske ustave je vodila parlamentarna Komisija za ustavna vprašanja, ključna osebnost, ki je usmerjala to delovanje, je bil njen predsednik dr. France Bučar.
 • EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKA UNIJA
  je politično-ekonomska zveza, sestavljena iz 27 držav, ki se v glavnem nahajajo v Evropi. Po drugi svetovni vojni so se v Evropi začeli procesi povezovanja med zahodnoevropskimi državami kot odgovor na skrajni nacionalizem, ki je opustošil kontinent. Leta 1952 je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ), ki je kasneje postala del tristebrne strukture Evropske unije.
 • VKLJUČITEV V NATO

  VKLJUČITEV V NATO
  Članstvo v Natu je okrepilo našo varnost in prispevalo k našemu dolgoročnemu razvoju. Slovenijo je umestilo v politični in varnostni okvir najrazvitejših zahodnih držav ter utrdilo njeno mednarodno prepoznavnost kot demokratične, miroljubne in v povezovanje usmerjene države.
 • PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI

  PRIKLJUČITEV EVROPSKI UNIJI
  Težnja Slovenije k vključitvi v Evropsko unijo je izhajala iz tesnega političnega, gospodarskega in kulturnega sodelovanja z Evropsko unijo ter iz slovenske kulturne in civilizacijske umeščenosti v evropski prostor. Pomembni razlogi, ki so narekovali strateški cilj Slovenije, da se vključi v Evropsko unijo, so bili tudi varnostni. Slovenija je bila prepričana, da vprašanja nacionalne varnosti in obrambe lahko učinkoviteje rešuje v okviru Evropske unije in zveze NATO.
 • VSTOP V EUROOBMOČJE

  VSTOP V EUROOBMOČJE
  Slovenija je evro uvedla kot prva izmed desetih držav, ki so se EU pridružile 1. maja 2004. S 1. januarjem 2007 je tako evro v Sloveniji postal zakonito plačilno sredstvo, in sicer po nepreklicno določenem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT. Od 15. januarja 2007 je v Sloveniji mogoče plačevati samo z evrskimi bankovci in kovanci.
 • Period: to

  GOSPODARSKA KRIZA

  Finančna kriza je na Evropskih tleh izbruhnila proti koncu leta 2008, prve napovedi o recesiji v ZDA so se pojavile že leto poprej. V Sloveniji se je kriza začela kazati septembra 2008, ko so številna podjetja dobila napovedi o zmanjšanju naročil. Med poglavitne vzroke krize prištevam: nastanek in pok nepremičninskega balona v ZDA, prekomerno potrošnjo v ZDA, premajhno regulacijo finančnega sektorja in človeški pohlep.
 • EPIDEMIJA COVID 19

  EPIDEMIJA COVID 19
  Bolezen se je pojavila konec leta 2019 in se zelo hitro razširila po vsem svetu. V prvih dveh letih pandemije Covid-19 je bilo po vsem svetu prijavljenih več kot 450 milijonov primerov, več kot 100 milijonov samo v Evropi.Znaki bolezni se lahko razlikujejo, bolezen lahko poteka tudi brez znakov, najpogostejši pa so:
  slabo počutje, utrujenost, vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave.
  Proti se lahko tudi cepiš.