History

Biologen aan het werk

 • Antoni van Leeuwenhoek (deel 1)

  Antoni van Leeuwenhoek (deel 1)
  1. Welke onderdelen heeft een lichtmicroscoop?
  De lenzen, de preparaat tafel (de preparaatklemmen en besturingsknopjes), het licht, een hulplens en bijstelknoppen voor de scherpheid en grootte.
  1. Wat bekeek hij onder zijn microscoop?
  Zijn tandplak (bacteriën), cellen van dieren en planten, levende spermacellen van dieren en alg uit een meertje.
 • Antoni van Leeuwenhoek (deel 2)

  Antoni van Leeuwenhoek (deel 2)
  Kleine biologie: Hij is geboren in Delft en leefde van 1662 tot 1723. Hij vond niet de lichtmicroscoop uit, maar hij heeft hem wel verbeterd. Hij heeft gezorgd dat je hem 400x kon vergroten. Rechts van de tekst zie je een portret van hem en de lichtmicroscoop. Maar deze ontdekking werd pas echt bekend rond 1674 door de Royal Society. In 1723 overleed hij.
 • Robert Hooke (deel 1)

  Robert Hooke (deel 1)
  1. Welk deel van de cel, kon hij (in die tijd) al zien? Het kurkweefsel.
  2. Geef van de volgende onderdelen ook aan waar het in de cel zit en welke functie het heeft. De celmembraan: is een biologische structuur die de binnenkant van de cel, scheidt van de buitenkant. Ze zorgen voor de transport en de signalering. De celkern: is de binnenkant van een cel waar DNA opgeslagen wordt. Bladgroenkorrels: dit zijn organellen in planten. Dit is belangrijk voor fotosymthese in een plant.
 • Robert Hooke (deel 2)

  Robert Hooke (deel 2)
  Kleine biologie: Robert Hooke is geboren in Engeland in 1635. Hij heeft het verband tussen de kracht op een lichaam en de vervorming op een lichaam uitgevonden. Hij heeft eigenlijk ook de hele uitvinding van de cel uitgevonden, maar dat was pas nadat hij met de microscoop naar het kurkweefsel keek. Hij overleed in 1703.
 • Charles Darwin (deel 1)

  Charles Darwin (deel 1)
  1. Welke bekende theorie heeft hij onderzocht en opgeschreven? On the Origin of Species’ waarin hij de evolutie op aarde beschrijft. Volgens hem is alles wat leeft, ontstaan door de evolutie. Alles wat leeft heeft zich ontwikkeld uit een ander organisme.
  2. Welke argumenten geeft hij voor deze theorie? Het is net zoals de ogen van mensen, de ene heeft blauwe ogen, de ander bruine. Organismes kunnen in der loop van de jaren veranderen, evolueren dus.
 • Charles Darwin (deel 2)

  Charles Darwin (deel 2)
  1. Welk organisme op de Galapagos-eilanden heeft een grote rol gespeeld bij zijn onderzoek? Hoe dan? De vinken. Hij onderzocht ze, dat ging makkelijk omdat ze van elkaar gescheiden leefde. Op die manier kwam hij erachter dat de vinken die vooral nootjes aten, andere snavels hadden dan die alleen maar bessen aten. Omdat de soorten apart van elkaar leefden, konden ze evolueren.
 • Charles Darwin (deel 3)

  Charles Darwin (deel 3)
  Kleine biologie: Charles Darwin is geboren in Engeland in 1809. Hij heeft een belangrijke theorie bedacht, over de evolutie van de aarde. De ´on the origin of species´ theorie. Hij ontving in 1842 door het onderzoek naar rankpootkreeftjes, een Royal medal van de Royal Society. In 1864 ontving hij de Copley Medal van de Royal Society. Kort nadat hij zijn theorie bekend maakte, werd hij offcieel lid van de Royal Society. In 1882 overleed hij.
 • Gregor Mendel (deel 1)

  Gregor Mendel (deel 1)
  1. Wat heeft Mendel precies ontdekt? Hoe erfelijkheid in elkaar zit.
  2. Met welk organisme deed Mendel vooral onderzoek? Met planten.
 • Gregor Mendel (deel 2)

  Gregor Mendel (deel 2)
  Kleine biologie: Gregor Mendel is geboren in Tsjechië in 1822. Hij ontdekte allemaal dingen over erfelijkheid en waarom iets erfelijk was. Hij had dé oplossing gevonden voor de erfelijkheid. Hij werd ook lid van de Royal Society. Mendel overleed in 1884.
 • Watson en Crick (deel 1)

  Watson en Crick (deel 1)
  1. Welk model hebben deze wetenschappers bedacht?
  De structuur van de DNA.
  1. Waar bevindt dit onderdeel in de cel?
  In de chromosomen.
  1. Wais de functie van dit onderdeel?
  Met de chromosomen worden de genen doorgegeven.
 • Watson en Crick (deel 2)

  Watson en Crick (deel 2)
  Kleine biologie: Watson is geboren in de VS in 1928. Crick is ook geboren in de VS in 1916. Ze hebben samen met Wilkins de structuur van de DNA uitgevonden. Alleen Watson won een prijs van de Royal Society, de Copley Medal. Dat is de oudste wetenschapsprijs ter wereld. Ze maakten wel deel uit van de Royal Society. In 2004 overleed Crick, Watson is nog steeds in leven.
 • Evaluatie + beroepenoriëntatie.

  Evaluatie + beroepenoriëntatie.
  Ik vond dit best wel een lastige opdracht. Omdat je vaak dingen niet kon vinden en dan was je echt heel veel tijd kwijt voordat je het had gevonden. Ik ben er in totaal zo'n 5 uur mee bezig geweest.
  Qua beroep zal ik het nooit gaan doen, veel te ingewikkeld. Maar ik denk wel dat ik het in de vierde hou, maar dat weet ik nog niet zeker.
 • Extra

  Extra
  Maar hoe gaven ze de informatie dan aan elkaar door? In die tijd, werd alles doorgegeven doormiddel van schrijven. Dat werd altijd al gedaan, kijk maar naar de Middeleeuwen, daar schreven ze het op muren. Alleen in de tijd van de WR schreven ze het al gewoon in boeken. Maar ook vertelden ze elkaar dingen. Of werd het gewoon doorgegeven.