Biologen

Thema 14 Biologen aan het werk Jop Reff

By Jopreff
 • Antonie van Leeuwenhoek geboren

  Antonie van Leeuwenhoek geboren
  Antoni van Leeuwenhoek is in Nederland geboren.
 • Robert Hooke geboren

  Robert Hooke geboren
  Robert Hooke is geboren op 18 juli 1635 in Isle of Wight, Engeland. Hij is vooral bekend geworden door zijn 'Wet van Hooke'. De wet van Hooke (1635-1703) = de uitrekking van een veer is recht evenredig met de kracht welke op de veer wordt uitgeoefend.
 • Uitvinding "Aalkijker"

  Uitvinding "Aalkijker"
  Zijn belangrijkste ontdekking is een zelfgemaakte microscoop waarmee hij vele ontdekkingen deed in de celbiologie en de microbiologie. Hij werd wereldberoemd omdat hij dingen zag en beschreef die nog niemand had kunnen zien. Wat van Leeuwenhoek onder zijn microscoop bekeek was:
  Plaque van zijn eigen tanden, zijn eigen spermacellen, eencellige organismen, haarvaten, bloedlichaampjes, luizen, kaas, spiervezels, het facetoog van een libel, een eendenhart en nog meer.
 • "Aalkijker" voorloper van lichtmicroscoop

  "Aalkijker" voorloper van lichtmicroscoop
  Onderdelen van een lichtmicroscoop:
  Een gebogen statief en een voet waaraan alle onderdelen zijn opgehangen. Verder een halogeenlampje of een led wat helder wit licht geeft. Een regelschroef om de sterkte van het licht te regelen. Een spiegel waardoor het lamplicht naat het object gestuurd wordt. Een velddiafragma om de grootte van het verlichte veld te regelen. Een stofdicht glas om de diafragma-opening af te sluiten.
 • Oprichting Royal Society.

  Oprichting Royal Society.
  De Royal Society is een Britse Academie voor wetenschappen opgericht op 28 nov 1660.
  De twaalf oprichters kwamen elke week samen om te discussiëren over de nieuwe wetenschappen en om experimenten uit te voeren.
 • Robert Hooke curator bij Royal Society

  Robert Hooke curator bij Royal Society
  In 1662 is hij curator voor experimenten van de Royal society geworden. Hij was verantwoordelijk voor de experimenten tijdens de wekelijkse samenkomsten. De Royal Society was toen nog maar pas opgericht.
 • Onderzoek Robert Hooke naar Felleem

  Onderzoek Robert Hooke naar Felleem
  Welk deel van de cel kon hij (in die tijd) al zien?
  Hooke kan in die tijd Felleem zien. Dit was Felleem van kurk.’
 • Onderzoek Rober Hooke naar cellen.

  Onderzoek Rober Hooke naar cellen.
  Een celmembraan zit in de binnenkant van een cel zit tegen de celwand aan. Het is het omhulsel van de cel. Via de celmembraam kunnen stoffen in de cel worden opgenomen en afgegeven aan de omgeving.
  De celkern zit in de cel. Het is de opslagplaats van erfelijke informatie van een organisme, in de vorm van DNA.
  De bladgroenkorrels (chloroplast). Hierin vindt fotosynthese plaats. In dit proces worden zonneenergie, water en koolstofdioxide vastgelegd in glucose en zuurstof.
 • Antonie van Leeuwenhoek lid van Royal Societty

  Antonie van Leeuwenhoek lid van Royal Societty
  Van Leeuwenhoek was een deelnemer van de Royal Society sinds 1680. Hij is door een andere wetenschapper Reinier de Graaf bekend gemaakt bij de Royal Society.
 • Robert Hooke overleden

  Robert Hooke overleden
  Robert Hooke is gestorven op 3 maart 1703 in Londen.
 • Carolus Linnaeus geboren

  Carolus Linnaeus geboren
  Carolus Linnaeus is geboren op 23 mei 1707 in Råshult, Zweden. Hij is de grondlegger van de biologische taxonomie. Dat is de wetenschap van het indelen
  van planten en dieren.
  Vanwege de enorme aanwas van bekende dier- en plantensoorten in de zeventiende en achttiende eeuw begonnen wetenschappers met het maken van hanteerbare indelingen van de natuur. Hadden ze dat niet gedaan, dan zou het overzicht verloren zijn gegaan. Hij was lid van de Royal Society.
 • Overlijden Antonie van Leeuwenhoek

  Overlijden Antonie van Leeuwenhoek
 • Carolus Linnaeus bedenkt taxonomie.

  Carolus Linnaeus bedenkt taxonomie.
  Wat heeft hij bedacht voor de indeling van de natuur (taxonomie)?
  Hij introduceerde bewust een kunstmatige indeling ipv een natuurlijke. Vooral zijn classificatie van het plantenrijk was nieuw. Daarvoor ontwierp hij een seksueel systeem. Op welke manier komen we zijn naam tegen bij die taxonomie?
  Door zijn ideeén was hij de grondlegger van de huidige taxonomie.
 • Carolus Linnaeus overleden

  Carolus Linnaeus overleden
  Carolus Linnaeus is overleden op 10 januari 1778 in Uppsala, Zweden.
 • Charles Darwin geboren

  Charles Darwin geboren
  Charles Darwin is geboren op 12 februari 1809 in Shrewsbury, Verenigd Koninkrijk. Hij is wereldberoemd geworden met zijn Evolutietheorie. Pas na zijn dood is Darwin lid geworden van de Royal Society.
 • Gregor Mendel geboren

  Gregor Mendel geboren
  Gregor Johann Mendel is geboren op 22 juli 1822 in Heizendorf, Tsjechië. Mendel heeft onderzoek gedaan naar het organisme, de erwtenplant. Hij bestudeerde de erflijkheid van kenmerken.
  Zijn belangrijkste ontdekking was wat latere wetenschappers “dominante”en “onderdrukte” allelen noemden.
  Zijn grote verdienste was dat hij wiskunde ging toepassen bij zijn waarnemingen. Hij was geen lid van de Royal Society.
 • Louis Pasteur geboren

  Louis Pasteur geboren
  Louis Pasteur is geboren op 27 december 1822 in Dole, Frankrijk.
  Hij is vooral bekend geworden door het naar hem genoemde Pasteuriseren en zijn ontdekking van de vaccinaties tegen hondsdolheid.
  Zijn “ziektekiemtheorie” of “microbetheorie” is één van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis.
  Hij was lid van de Royal Society.
 • Onderzoek op Galapagos-eilanden Darwin

  Onderzoek op Galapagos-eilanden Darwin
  In 1835 kwam Darwin met de Beagle aan op de galapagoseilanden. Hij bestuurde daar verschillende diersoorten. Hij ving een aantal vinken die hij meenam naar huis om ze daar te vergelijken met vinken die hij op het Zuid Amerikaanse vasteland had gevangen. Hij bekeek de verschillen en de overeenkomsten en besloot dat de overeenkomsten waarschijnlijk zijn geërfd van een aartspopulatie en dat de verschillen en de overeenkomsten en besloot dat de overeenkomsten waarschijnlijk zijn geërfd van een
 • Onderzoek Louis Pasteur naar micro-organismen

  Onderzoek Louis Pasteur naar micro-organismen
  Wat had zijn onderzoek te maken met micro-organismen?
  Pasteur ontwikkelde de theorie dat de oorzaak van veel ziekten een minuscuul levend wezen was, een “micro-organisme”.
  Wat bedoelen we met generatio spontanea?
  Volgens deze theorie kunnen organismen vrij plotseling ontstaan uit levenloze of dode materie.
 • Vervolg onderzoek Louis Pasteur pasteuriseren en steriliseren

  Vervolg onderzoek Louis Pasteur pasteuriseren en steriliseren
  Het verschil tussen pasteuriseren en steriliseren:
  Pasteurisatie is een gecontroleerd verwarmingsproces dat gebruikt wordt om alle gevaarlijke ziekteverwekkers te doden die aanwezig kunnen zijn in melk, fruitgebasserde dranken, sommige vleesproducten en andere voedingsmiddelen.
  Steriliseren is het verwijderen van levende micro-organismen en kan worden bereikt door stoom, droge warmet, filtratie, bestraling of door chemische methoden.
 • Vervolg pasteuriseren en steriliseren

  Vervolg pasteuriseren en steriliseren
  Pasteuriseren is het verhitten van een product op 62,8 C, een half uur lang. Of het verhitten op 72,8 C, maar dan 15 sec lang. Hierbij worden de bacteriën gedood.
  Steriliseren is het heel kort en heel heet verhitten van voedsel. Meestal 1 of 2 seconden op een temperatuur die meestal tussen de 90 C en 120 C ligt.
  Gesteriliseerd voedsel kun je veel langer bewaren dan gepasteuriseerd voedsel.
  Gesteriliseerd voedsel hoef je vaak niet in de koelkast te bewaren, gepasteuriseerd voedsel wel.
 • Onderzoek Mendel naar overerving

  Onderzoek Mendel naar overerving
  Hij heeft ontdekt dat de overerving van kenmerken loopt via bepaalde regels.
  De eerste proeven die Mendel deed vonden plaats in 1856. Al snel merkte hij op dat de erwten verscheidene kenmerken vertoonden: sommige onrijpe erwten waren geel, andere groen; sommige waren groot, andere klein; de bloemen bevonden zich in trossen bovenin of langs de stam; de bonen
  waren glad of gerimpeld.
 • Experimenten Gregor Mendel

  Experimenten Gregor Mendel
  In de kloostertuin deed hij allerlei kruisingsexperimenten tussen verschillende variëteiten van erwten. Hij wilde vaststellen of er door hybridisatie nieuwe soorten zouden ontstaan. Hij onderzocht dus hoe de transmissie van kenmerken naar de volgende generaties tot stand
  kwam. (= erfelijkheid van kenmerken). Om de overerving te beschrijven, introduceerde hij de termen ‘dominant’ en ‘recessief’. Hij introduceerde het begrip gen als eenheid van erfelijkheid.
  Hij deed vooral onderzoek met erwten.
 • Ontdekking Evolutietheorie Darwin

  Ontdekking Evolutietheorie Darwin
  Darwin verkondigde in 1859 de revolutionaire gedachte dat de mens, samen met alle andere levensvormen, een product is van evolutinaile ontwikkeling en bracht dat in die tijd, waarin men steevast geloofde in de scheppingstheorie, een ware schokgolf teweeg.
  Dat mens en dier een gemeenschappelijke voorouder deelden.
 • Argumentatie Evolutietheorie Darwin

  Argumentatie Evolutietheorie Darwin
  Welke argumenten geeft hij voor deze theorie?
  Soorten variërn en passen zich aan. Er is variatie binnen de diersoorten.
  Evolutie is een langzaam en geleidelijk proces, waarbij vele opeenvolgende kleine veranderingen uiteindelijk grote veranderingen tot gevolg hebben.
 • Charles Darwin overleden

  Charles Darwin overleden
  Charles Darwin is overleden 19 april 1882 Downe, Engeland.
 • Gregor Mendel overleden

  Gregor Mendel overleden
  Vijftien jaar na zijn dood beseften wetenschappers dat Mendel het antwoord had onthuld van één van de grootste mysteries van het leven, de erfelijkheid.
 • Louis Pasteur overleden

  Louis Pasteur overleden
  Louis Pasteur is overleden op 28 september 1895 in Saint-Cloud, Frankrijk.
 • Nico Tinbergen geboren

  Nico Tinbergen geboren
  Nico Tinbergen is geboren in Den Haag op 15 april 1907. Hij is vooral bekend geworden doordat hij werd gezien als één van de grondleggers van de Ethologie.
  Nico Tinbergen was lid van de Royal Society
 • Francis Crick geboren

  Francis Crick geboren
  Francis Crick is geboren op 8 juni 1916 in Northampton, Engeland
 • Onderzoek DNA Watson en Circk

  Onderzoek DNA Watson en Circk
  Wat is de functie van DNA?
  De ontwikkeling van een organisme of een plantencel begint met één cel. Daarin zit het DNA, de erfelijke informatie van een organisme. Het DNA in deze cel bevat alle informatie om een volwassen individu te doen ontstaan, met alle behorende eigenschappen zoals soort, geslacht en karakter. Met deze informatie bestuurt de kern alle levensprocessen.
 • James Watson geboren

  James Watson geboren
  James Watson is op 6 april 1928 geboren in Chicago, Amerika.
 • Onderzoek Watson en Circk

  Onderzoek Watson en Circk
  Welk model hebben deze wetenschappers bedacht?
  Ontrafeling van de structuur van DNA. Dat is het molecuul waarop de erfelijke eigenschappen van levende wezens vastliggen. Waar bevindt zich dit onderdeel in de cel?
  DNA zit als opgerolde draadjes in de celkern. Deze draadjes heten chromosomen.
 • 1. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen

  1. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen
  Het onderzoek wat hij deed met zilvermeeuwen:
  Tinbergen heeft een wereldberoemd onderzoek gedaan waarbij hij naar kuikens van zilvermeeuwen keek. Als een zilvermeeuw wordt geboren, is het eerste wat ze doen op de snavel van hun moeder pikken . Hierdoor wordt de moeder gestimuleerd om voedsel uit te braken. Het gekke is hiervan is dat de kuikens het nooit hebben geleerd en dus niet kunnen weten dat ze dan voedsel krijgen. Dit is instinctief of aangeboren gedrag.
 • 2. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen

  2. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen
  Tinbergen vroeg zich af waarom ze dit doen want iets moet er voor zorgen dat het kuiken dat doet.
  Hij heeft een onderzoek gedaan met meeuwenhoofden van karton. Op de snavel van een zilvermeeuw zit namelijk een rode stip aan de onderkant en dat is misschien de reden waarom kuikens dat doen. Op die kartonnen koppen heeft hij een stip gezet. Deze hadden verschillende kleuren stippen, eentje het geen stip en zelfs bij eentje heeft hij een rode stip op zijn voorhoofd gezet.
 • 3. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen

  3. Onderzoek zilvermeeuwen Tinbergen
  Deze modellen hield hij bij pasgeboren kuikens. De kuikens pikten naar de modellen maar bij de ene met de rode stip op de snavel (zoals bij het origineel) werd het vaakst door de kuikens 'gepikt'.
  Met dit onderzoek is bevestigt dat die rode stip het 'pikken' stimuleert. Tinbergen noemde deze prikkel een 'sleutelprikkel'
 • Nobelprijs voor Watson en Crick

  Nobelprijs voor Watson en Crick
  Crick en hij zijn wereldberoemd geworden door hun ontdekking van de structuur van DNA. Ze kregen hier de nobelprijs voor in 1962. Ze waren lid van de Royal Society.
 • Nico Tinbergen overleden

  Nico Tinbergen overleden
  Nico Tinbergen is overleden op 21 december 1988 in Oxford, Engeland.