Bilakaera historikoa

 • 401

  V.mendea -Antzinatasun klasikoa

  -Urritasunak zituzten pertsonak bizitzerik merezi ez.
  -Diagnosi diferentziala: Urritasun ezberdinen arrazoia ezarri eta elkarren arteko bereizketa.
 • Jan 1, 1100

  V-XV. mendia- Erdi Aroa

  -Anormaltasunaren kontzeptua eratu.
  -Botere zibil eta erlijiosoen jazarpena.
  -Urritasunak zituzten pertsonen diskriminazioa.
 • Mar 15, 1400

  XV-XVI Errenazimendua

  -Ikuspegi aldaketa: Tratu gizatiarragoa
  -Urritasunak zituzten gizakiak pertsona kontsideratu, baina, hala ere marjinatutako giza taldeak izaten jarraitu
 • Mar 15, 1401

  XV. Inuzenteak

  Gaixo psikiko eta adimen urrikoak zaintzera bideratutako lehen Erakundeak
 • XVIII. mendea. Gormutua

  -Daktilologia (zeinuen alfabetoa).
  -Gormutuentzako lehen eskola publikoa.
 • XIX. mendea- Itsuak

  -Braille sistema sortu: Erliebetako puntuetan oinarritutako irakurketa eta idazteko sistema.
 • XIX. mendea- Adimen urrikoak

  -Ordura arte idioten edo atzeratuen hezkuntza eskubidea zalantzan egon arren, adimen atzeratuko haurren hezkuntzan interesa sortu.
  -Irakaskuntza behaketan, marrazkian eta hizkuntzako ariketetan oinarritu.
  -Sentimen irakaskuntza eta irakaskuntza motriza.
 • XIX. mendea- Hezkuntza Bereziaren kontzeptua sortu eta kontzientzia piztu

  -Helburua: Nortasuna eratzea eta gizartea integratzea.
 • XIX. mendea- Elkarlan mediko- psikopedagogikoa:

  -Urritasunak dituzten pertsonentzat tratamendu mediko- pedagogikoak sortu.
  -Seguin pedagogoaren ekarpenei esker, adimen urrikoen bizi baldintzak hobetu.
  -Adimen urritasuna ez da medikuntzaren arazoa, pedagogikoa baizik.
 • XX. mendea- Adimen mota guztientzako erakunde espezializatuak eta arreta medikua

  -Gormutuak eskola arruntera joaten hasi.
 • XX.mendea- Pedagogia terapeutikoa.

  -Urrituak alde guztietatik ikertzea helburu duen pedagogia.Era honetan, horiek berreskuratu eta gizarteratu ahal izateko sistema orokorraren bidez.
  -Hezkuntza bereziak egoera esperimentala gainditu eta hezkuntzarako plangintzaren bidez haur guztien beharrak identifikatzen eta erantzuten ahalegindu. Plangintza hori diagnosi goiztiarretik abiatzen da, era honetan, premiak ahalik eta azkarren identifikatuz eta horien araberako erantzun pertsonalizatu bat sustatuz. Betiere, helburutzat sozializazio
 • XX. Ikusmen urritasuna eta gainontzeko urritasunak banandu.

 • XX.mendea- Adimen kontzientziaren barruan maila ezberdinak bereizi.

 • XIX. mendea

  Mendearen hasiera jarrera baikor bat egon zen non medikuntza arlotik erantzun posible bat zegoela uste zen, baina erantzun horiek ez zirenez eraginkorrak izan jarrera hori ezkorra bilakatu zen. Mendearen erdialdean, jarrera ezkor hori babeslea eta humanitarioa bihurtu zen, bizi irauteko oinarrizko laguntzak emanez.
 • XX.mendea

  Beste jarrera bat piztu zen, atzeratuak gaizkile eta eskaletzat hartuz, gizartetik babesten eta gordetzen zituzten, ondorioz ghettoak sortu ziren. Berdintasunaren aldeko jarrerak sortu ziren medikuntzako tratamenduak eraginik ez zutela konturatzerakoan.
 • XIX. mendean

  Gaixo mentalak eta atzeratuak desberdintzen hasi. Uste zen medikuntza arlotik erantzuna posible bat zegoela, beraz jarrera baikorra. Erantzunak eraginkorrak ez zirenez jarrera ezkorrera bilakatu. Honen ondorioz, egoitzak sortu.
 • 1907

  jarrera babeslea eta humanitarioa. Bizi irauteko beharrezko zuten oinarrizko laguntza ematea (jana).
 • XX. mendea

  Aurreiritziak sortu; gaizkile eta eskalea. -Bi alderdi: atzeratuak gizartearengatik babestu eta gizartea atzeratuetatik gorde. Bi alderdi horien ondorioak antzerakoak: ghettoak.
  -Medikuntzako tratamenduak eraginik ez eta orduan errealitatea ikusteko beste begira bat, non neurri berriak (berdintasunaren alde) sortu ziren.
 • 1921

  Eskola-integraziorako programa, zentro berezietan eskolaratuak izan diren ikasleak hezkuntza-dinamika arruntean sartzen saiatzek hezkuntza-proiektua da; era berean, eskolan atzerapenak eta ikaskuntza-arazoak dituzten ikasleek beren bilakaera pertsonalerako beharrezkoak dituzten laguntza eta arreta ikasteko arruntetan jso ditzaten proposatzen du.
 • 1935 - Adimen kontzientziaren barruan maila ezberdinak bereizi.

 • 1938. urtean: Itsuentzako ONCE erakundea.

 • 1950. Larritasun handiko kasuetan eskola berezietara joan eta gainontzeko kasuetan eskola arruntera joateko aukera. Betiere, material metodo eta programa bereziekin.

 • 1950

 • 1950.printzipio iraultzailea bat eman zen

  o Helburua: marjinazio kaltegarria zuzentzea
  o "Ez da normaltasuna lortu nahi, normalizazioa baizik"
  - Atzeratuak eta bere urritasunak onartzea eta bizi baldintza normalak eskaintzea.
  - Egokitutako hezkuntza eta lanbide heziketa eskaintzea.
  o Printzipio gizaki oron eskubide eta betebeharrak berdinak bermatzea
  - Etxebizitza izateko eskubidea
  - Sexu harremanak izateko eskubidea
  - Hezkuntzarako eta lan heziketarako eskubidea
 • 1972

  1972an Nazio Batuak aldarrikapen bat egin zuen: "Adimen urriko pertsonen eskubidea oroko nahiz berezien deklarazioa". Azken hori, aurrera pauso itzela izan zen.
 • 1970.

  Hezkuntza eta finantzaketaren lege orokorrean hezkuntza bereziari buruzko lehenengo kapitulua. Baina bertan ez zen integrazioaren filosofia isladatu.
 • 1972. Nazio Batuak aldarrikapen bat egin zuen: "Adimen urriko pertsonen eskubidea oroko nahiz berezien deklarazioa".

  o Normalizazioaren printzipio oinarria
  o Aurrerapauso itzela
 • 1975. Estatu batuak

  Hezkuntzak haur baten premia bereziak asetzea, guztientzat lorpen helburu berdinak lortzea eta bizi den mundua hobeto ezagutzeko independentzia lortzea.
 • 1978

  Elkarte batzuen izena berridatzi zen terminologia zaiduz.
 • 1978. Ingalaterra.

  Mary Warnock. Txosten teknikoak burutu ziren. Honen arabera, haur guztiek dute eskubidea bere herriko eskolara joateko.
 • 1978. Espainian

  Hezkuntza bereziko institutu berezia sortu zen (bideratu, koordinatu eta planifikatu hezkuntza mota hori desagertzeko). Honetaz gain institutu honen lehen jarduera, hezkuntza bereziko plan nazionala sortzean izan zen eta normalizazioaren filosofia berria sortzea.
 • 1978

  Gizarte zerbitzuen institutu nazionala minusbaliotasuna zuten pertsonak sendatzeko eta gizartean eta lanean integratzeko prestazioak eman zituen.
 • 1985

  Kontzeptu eta esateko modu berri horiak egiteko modu berriak.
 • 1985. Espainian

  Hezkuntza Bereziaren Ordenamendurako Erret dekretua sortu zen eta honetatik hezkuntza bereziko kontzeptu zabalagoa garatzen da, murrizpen gutxiagorekin eta aniztasun gehiagorekin. Honetaz gain, pertsona bakoitzarekiko tratamendu pertsonalizatua egiten zen bakoitzaren ebaluazioaren jarraipena egiteko. Gainera, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleek ikastegi arruntetan eskolaratuko dira aldiren moduan.
  · 1985 Barrueco. Hezkuntza-premia iraunkorrak dituzten ikasleen hezkuntza espezifikorak
 • 1985-1988

  Argi geratzen da eskola-integrazioa ez dela helburu, bidea baizik, eta denbora tarte honetan hainbat ministerio-aginduren ondoren programa esperimentalak hasi ziren.
 • 1988

  Hiru integrazio maila bereizi zituzten; fisiko, soziala eta funtzionala.
 • 1990

  -LOGSE onartu zen eta honek integrazioaren filosofiari erabateko babesa emango dio, nahiz eta VI kapituluan baino ez hitz egin esplizituki hezkuntza bereziari buruz.
  -Eskola integrazioaren arrakasta lortzeko hainbat baldintza proposatu.
 • 1992-1993

  Integrazio programa finkatu zen, curriculumaren egokitzapena gertatu zen.