Atomoen eredura

Timeline created by xMikel777x
 • -450 BCE

  Decriton eredu atomikoa

  Decriton eredu atomikoa
  Atomoak betiko, zatiezin, homogeneo, suntsiezin, eta ikusezinak dira.
  Atomoak bereizten dira forman|eran|sasoian eta tamainan soilik, baina ez barneko ezaugarriengatik.
  Materiaren ezaugarriak|jabetzak atomoen taldekatzearen arabera aldatzen dira.
 • Dalton Postulatuak

  Dalton Postulatuak
  Materia dago atomoak, zatiezinak diren eta hondatu ezin direnak, deitutako partikula oso txikiek eratuta.
  Elementu bereko atomoak haien artean berdinak dira, masa bera eta ezaugarri berdinak dituzte. Elementu desberdineko atomoek masa desberdina dute. Elementuetako masa unitatea bezala hartutako hidrogenokoekin konparatuz, pisu atomiko erlatiboko kontzeptua proposatu zuen.
  Atomoak zatiketarik gabe daude, nahiz eta erreakzio kimikoetan konbinatu.
 • Atomo kubikua

  Atomo kubikua
  Cúbico1 atomoko modeloa izan zen, atomoko elektroiak kokatuta kubo bateko zortzi erpinetan zeudenean, lehen modelo atomikoetako. Gilbert N. Lewis-ek, 1916an «The Atom» artikuluan «the-a Molecule and-a» (Atomoa eta molekula) argitaratu zuenak, teoria hau garatu zuen 1902an; balentziaren fenomenoaz konturatzeko balio izan zuen. Abegg-en erregelan|hilekoan oinarritzen da. Irving Langmuir-ek garatu zuen geroago 1919an, zortzikote kubikoko atomoa bezala.
 • Thomsom modelo atomikoa

  Thomsom modelo atomikoa
  Thomson-eko modelo atomikoa teoria da Thomson, electrón1-a 1897an estalgabetu zuenak, 1904an urte gutxi protoiaren aurkikundea eta neutroia baino lehen proposatutako egitura atomikoaren gainean. Modeloarengan, atomoa karga negatiboko elektroiek atomo positiboan osatuta dago, honetan txertatuta bezala mahaspasak budin bateko. Erkaketa honengatik, izan zen suposizioak pasas izena eman zuela elektroiak uniformeki atomoaren barnean, karga positiboko hodei batean etenda, banatzen zuten 3 Postulaba.
 • Rutheford eredu atomikoa

  Rutheford eredu atomikoa
  Rutherford1-etako modelo atomikoa modelo atomikoa da edo egituraren gaineko teoriak Rutherford
  Rutherford iritsi zen atomoko masa kontzentratzen zela alfa partikulen pausoa galarazten zuten karga positiboko eskualde txikian konklusiora. Iradoki zuen zeinengan atomoak nukleo bat zeukan modelo berria edo zeinetara masa eta karga positiboa erakartzen dituen, eta zona estra nuklearrean karga negatiboko elektroiek aurkitzen duten zentroa.
 • Bohrren eredu atomikoa

  Bohrren eredu atomikoa
  Bohrren eredua, Rutherfordenaren antzera, planetarioa da, hau da, erdian positiboki kargaturiko nukleo bat dauka eta elektroiek, beraien karga negatiboarekin, nukleo honi biraka dabiltza. Grabitazio indarraren ordez, energia elektrostatikoak tokian mantentzen ditu. Plancken energiaren izaera kuantikoan oinarrituta, Bohrrek elektroien orbitak diskretuak direla proposatu zuen, hau da, elektroien orbitak energia zehatz batzuk bakarrik izan ditzakete.
 • Sommerfeld-en modelo atomikoa

  Sommerfeld-en modelo atomikoa
  Sommerfeld-en modelo atomikoa da Arnold Sommerfeld funtsean Bohr-en (1913ren) modelo atomikoaren orokortze erlatibista den itxura|fisikari alemaniarrak (1868-1951k) egindako modelo atomikoa.
 • Schrödinger-ren eredu atomikoa

  Schrödinger-ren eredu atomikoa
  Schrödinger-eko (1926tako) modelo atomikoa modelo kuantiko ez erlatibista da. Modelo honetan elektroiak jatorrian begiesten ziren zeinen zabaltasuna bizkor erradio atomikoa gainditzerakoan gainbehera zetorren materiako uhin geldikorra bezala.
 • Period:
  -450 BCE
  to

  Eredu atomikoa

  Eredu atomikoaren historia
  Modelo atomikoa da atomo bateko bere portaera eta ezaugarriak azaltzen saiatzen den egiturazko irudikapena.