131663 atom istock 490503504

A modern atomelmélet kialakulása

 • Dalton-féle atomelmélet

  Dalton-féle atomelmélet
  Demokritosz elméletét veszi elő, és mondja ki saját elméletét. Tőle származik a vegyület fogalma, amiben atomok egész számú többszörösét fedezi fel.
 • A színképvonalak megtalálása

  A színképvonalak megtalálása
  Angström svéd fizikus izzó hidrogénfelhőt vizsgálva 4 diszkrét hullámhosszon való sugárzást talál, ezek a színképvonalak. A vonalak hullámhosszai közötti összefüggésre Balmer, majd később Rydberg talál matematikai összefüggést. A vonalak okát még nem ismerik.
 • Thomson-kísérlet

  Thomson-kísérlet
  Thomson kondenzátorlemezek között vezeti át a katód-sugarat, és rájön töltése van. Ez jelenti az elektron felfedezését, viszont csak fajlagos töltését tudja megállapítani.
 • Thomson-atommodell

  Thomson-atommodell
  Méréseiből Thomson megalkotja atommodelljét, az utólag elkeresztelt mazsolás puding modellt.
 • Rutherford szóráskísérlete

  Rutherford szóráskísérlete
  A szóráskísérlet kimutatta, hogy a Thomson-féle atommodell nem működőképes, nem magyarázza a részecskék eltérülését.
 • Rutherford-féle atommodell

  Rutherford-féle atommodell
  Rutherford felállította az atommagot megjelenítő atomelméletet, ami magyarázza a szóráskísérletet is.
 • Millikan-kísérlet

  Millikan-kísérlet
  Az olajcsepp-kísérlet segítségével Millikan meg tudta határozni az elektron töltését, ezzel tömegét is (a fajlagos töltés felhasználásával).
  videó
 • Bohr-modell

  Bohr-modell
  Az eddigi összes atomi jelenséggel kapcsolatos problémára a Bohr adott választ. Psztulátumai csupán teoretikusak, később nyernek igazolást.
 • Compton-szórás

  Compton-szórás
  A kísérlet során Compton sokak korábbi munkáját felhasználva egyértelműsíti a foton(videó), mint részecske létezését. A kibocsátott energia foton formájában távozik az atomtól.
 • de Broglie-hullámhossz

  de Broglie-hullámhossz
  Sokáig rejtély volt, hogy az elektron hogyan tud keringeni pályáján energiaveszteség nélkül. A választ de Broglie adta meg, feltételezve azt, hogy az elektron (majd az egész anyag) hullámtermészetet is fel tud venni.
 • Schrödinger-Heisenberg féle modell

  Schrödinger-Heisenberg féle modell
  Az atomfizikában kimutatott határozatlansági tulajdonság a diszkrét elektronpályák fogalmát elektronfelhővé alakítja. Megszületik a kvantummechanikai atommodell.
 • Chadwick - A neutron felfedezése

  Chadwick - A neutron felfedezése
  Mivel az atomban az össztöltés 0 volt, viszont a proton és az elektron tömege nem egyenlítette ki egymást, újabb, semleges összetevőt sejtettek az atomban. Végül Chadwick fedezte fel a neutront, amely a protonokkal együl alkotja az atommagot.