636277035242086786 inflation

Az infláció Magyarországon RSP

 • Egy nemzet és egy pénznem halála

  Egy nemzet és egy pénznem halála
 • A magyar pengő

  A magyar pengő
  1927 január elsején bevezette a kormány a legújabb pénznemet, a magyar pengőt. Ehhez az kellett, hogy a magyar koronát addig folyamatosan megpróbálja stabilizálni, értékállóbbá tenni. Azt elkerülvén, hogy a legújabb pénznem megszületésekor is értéktelen legyen az átváltási arányt 1:12500-ban állapították meg. Egy kg arany értéke pedig 3800 pengő volt. Egy font sterling 27,7 pengő volt, egy amerikai dollár pedig 5,7 pengő.
 • Gazdasági világválság

  Gazdasági világválság
  Az 1929-es gazdasági világválság elérte Magyarországot a '30-as évek elején. A mezőgazdasági szektorunkat keményen megütötte. A pengő leértékelése és hitelek felvétele volt az első lépés a válságkezelésben. Miután gróf Károlyi Gyula került a miniszterelnöki székbe, olyan intézkedésekkel próbálták orvosolni a válságot, mint például az állami alkalmazottak fizetésének a csökkentése.
 • Győr-program

  Győr-program
  Darányi Kálmán miniszterelnöksége alatt Imrédy Béla dolgozta ki a Győr-programot, mely Magyarország újbóli felfegyverkezésének terve. A Győr-program és további háborús készülődések miatt nagyon rugalmas monetáris politikát vezetett be a Magyar Nemzeti Bank, mely újból a pengő devaluációját eredményezte. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1938_marcius_5_daranyi_kalman_meghirdeti_a_gyori_programot/
 • Period: to

  A második világháború és annak hatásai

  Miután Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, hivatalosan is részévé vált a második világháborúnak. A közvetlen háborús kiadások nagyban ártottak a pengő értékállóságának, a front Magyarországra való érése pedig beverte az utolsó szöget is a gazdaságunk koporsójába. Hatalmas pusztítást és sarcolást élt át az országunk. Majd miután a Vörös Hadsereg megpróbált a Hágai-egyezmények alapján saját pénznemet bevezetni fedezet nélkül, újból értékálló pénznem nélkül maradt az ország.
 • Period: to

  Az adópengő majd a forint

  A második világháború után a pengő a valaha mért legnagyobb értékű hiperinflációt szenvedte el. Ennek orvoslására bevezette a MNB az adópengőt, de mindhiába, az sem vezetett eredményre. 1945 végére már milliárdos nagyságrendű bilpengőt(!) nyomtattunk. Ennek az arany alapú forint bevezetése vetett véget. Forintra pengőről egy a négyszáz kvadrillió arányban lehetett váltani. Az adópengőből elég volt kétszáz milliónyi. https://mult-kor.hu/20121129_tortenelem_bankjegyszalagokon?print=1
 • Period: to

  Tervgazdaság, kollektivizálás, államosítás

  Miután megszületett a Magyar Népköztársaság a gazdasági berendezkedésünk is teljesen átalakult. Minden gazdasági tevékenység az állam felügyelete alá került. A parasztok földjeit és munkaeszközeit termelőszövetkezetekbe kényszerítették, a vállalatok pedig állami kézbe kerültek. Három- és ötéves terveken keresztül próbálták a gazdasági növekedést fenntartani, sztálini, szovjet mintára. A forint értékállósága nem igazán mozdult sehogy a tervgazdálkodás miatt.
 • Period: to

  Piacgazdasági átállás és a Kupa-program

  A rendszerváltozás után gazdasági átalakításokra volt szükség. A tervgazdaságról úgy kellett átállnia a piacgazdaságra az országnak, hogy senki sem tapasztalta még, hogy milyen is az. 1991-ben Antall és Kupa elindították a Kupa-programot, mely egy gazdasági megszorító csomag volt a piacgazdaság kialakításának segítése érdekében. Ez azt eredményezte, hogy a magyar GDP folyamatosan csökkent, csak 1993 3. negyedévében történt újra emelkedés. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-legujabb-kupa-program
 • Period: to

  Bokros-csomag

  A Horn-kormány alatt bevezetett megszorító csomag szintén fellendítette a gazdasági mutatókat. 1999-re elérte az ország azt a termelékenységet, melyet a rendszerváltás előtt mutatott. http://beszelo.c3.hu/00/06/14antal.htm
 • Period: to

  Napjainkban

  Magyarország viszonylag általános monetáris politikát folytat, jelenleg a 3%-os (+- 1) inflációs határ a cél, ez alapján próbálja igazgatni a működéseket a Magyar Nemzeti Bank. Az a tendencia látható, hogy folyamatosan gyengül a forint, ami nem feltétlen rossz az államnak, maximum az állampolgároknak. Esetleg az exportőrjeink örülnek annak, ha a forint gyenge. https://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politika-keretrendszere/az-inflacios-celkoveteses-rendszer