A főbb tanuláselméletek kialakulása

 • Ivan Petrovics Pavlov (1846–1936)

  Ivan Petrovics Pavlov (1846–1936)
  „a tanulás feltételes reflexek hosszú sora”
 • Period: to

  a reformpedagógia első korszaka

 • Edward Lee Thorndike (1874–1949)

  Edward Lee Thorndike (1874–1949)
  Animal Intelligence
 • reformpedagógiai irányzatok megjelenése

  reformpedagógiai irányzatok megjelenése
  Ellen Key: „A gyermek évszázada”
 • Period: to

  behaviorizmus kialakulása

  xix. sz. vége – xx. sz. eleje
  az amerikai pszichológia meghatározó irányzata
  antimentalista (a belső működést nem lehet bizonyítani)
  viselkedéskutatás
  célja: a viselkedést irányító törvények megértése
  fókuszban: az inger-válasz közvetlen kapcsolata
  állatkísérletekre alapozott tág tanulásfogalom
  tanulás tapasztalatszerzés eredménye (induktív)
 • Maria Montessori (1870–1952)

  Maria Montessori (1870–1952)
  „segíts, hogy magam csinálhassam”
  a cselekvés pedagógiájának jeles képviselője
 • John Broadus Watson (1878–1958)

  John Broadus Watson (1878–1958)
  Psychology As The Behaviorist Views It –
  a behaviorista pszichológiai irányzat kezdete
 • Period: to

  a reformpedagógia második szakasza

  az epocha képviselői; a Waldorf pedagógia, Freinet pedagógiája, a Dalton-terv, a Winnetka Plan és a Jena-terv
 • Rudolf Steiner megalapítja a Waldorf-iskolát

  Rudolf Steiner megalapítja a Waldorf-iskolát
 • Burrhus F. Skinner galambokkal végzett kísérletei (Skinner-box)

  Burrhus F. Skinner galambokkal végzett kísérletei (Skinner-box)
 • Edward Chase Tolman

  Purposive Behavior in Animals and Men
 • Kurt Lewin (1890–1947) mezőelmélete

  alaklélektan, az 1910-es években Németo-ban létrejövő pszichológiai irányzat egyik képviselője
  „a tanulás pedagógiai mezőben zajlik, célja egy probléma leküzdése, ill. az ennek nyomán megmaradó tapasztalás, ami későbbi helyzetekben felhasználható”
 • Jean Piaget kognitív fejlődés elmélete

 • Period: to

  a reformpedagógia harmadik szakasza

  Nyugat Európában és az Egyesült Államokban továbbra is jelen vannak a reformpedagógiák, de általánosan egyik oktatási rendszerben sem terjednek el
 • a programozott oktatás gondolata

  B. F. Skinner:
  „A tanulás tudománya és a tanítás művészete”
 • Period: to

  harmadik ipari forradalom

 • „A study of thinking” megjelenése

  „A study of thinking” megjelenése
  Jerome Bruner és szerzőtársai
 • Chomsky

  kognítív fordulat
 • Period: to

  „kognitív forradalom”

  a kognitivizmus fokozatosan felváltja a behaviorizmust
 • David Paul Ausubel (1918–2008) konstruktivista megközelítése

  David Paul Ausubel (1918–2008) konstruktivista megközelítése
  a diák már rendelkezik korábbi tapasztalatai, tanulmányai révén ismeretekkel, ún. kognitív struktúrával, ami meghatározza a tanulásra való képességét, felkészültségét
 • Albert Bandura szociális tanuláselmélete

 • Didaktika című könyv megjelenése

  Didaktika című könyv megjelenése
 • Skinner kifejti elképzeléseit a programozott oktatásról

  Skinner kifejti elképzeléseit a programozott oktatásról
  „A tanítás technológiája"
  lineáris program, operáns kondicionálásra támaszkodva
 • Period: to

  rendszerszemlélet

  rendszerelméleti, kibernetikai megközelítést alkalmaznak a tanítás-tanulás folyamatára
 • Period: to

  a konstruktivizmus kialakulása

 • Kiss Árpád a programozott oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja

  Kiss Árpád a programozott oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálja
  a Tanulás programozása című munkájában
 • Period: to

  net-generáció

  1977-1997 között születettek
 • Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) megalapítása

 • Pólya György

  híres matematikai problémamegoldó heurisztikája kognitivista alapgondolatokon nyugszik.
 • Báthory Zoltán: Tanulók, ​iskolák – különbségek

 • az oktatási folyamat didaktikai feladatok láncolata

 • a magyarországi konstruktív pedagógia meghatározó képviselőjének könyve

  a magyarországi konstruktív pedagógia meghatározó képviselőjének könyve
  Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben?
 • George Siemens elsőként tette közzé a konnektivizmus mint tanuláselmélet fogalmát

  George Siemens elsőként tette közzé a konnektivizmus mint tanuláselmélet fogalmát
  „Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára"
  http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm
 • arról cikkeznek, hogy a ma ismert világot totálisan elsöpri a negyedik ipari forradalom