Kolcsey ferenc

Kölcsey Ferenc élete és művei

By Virix17
 • Születése

  Születése
  Kölcsey Ferenc Sződemeteren született, Közép-Szolnok megyében. Ez a hely ma Románia területén található.
 • Period: to

  Gyermekkora

  Középbirtokos családban, személyes problémákkal küszködve nőtt fel. Gyakran volt beteg (feketehimlő, tüdőbetegség) és a fizikuma is gyenge volt. Már fiatalon elvesztette szüleit és egy testvérét is.
 • Period: to

  Tanulmányok

  A Debreceni Református Kollégium diákjaként jogi végzettséget szerzett. Ennek az időszaknak a végén már levelezett Kazinczy Ferenccel, illetve Szemere Pállal, Vitkovics Mihállyal és Horváth Istvánnal is.
 • Joggyakorlat Pesten

  Ezen útja során találkozott először Berzsenyi Dániellel, aki szintén nem tudott beilleszkedni az ottani társaságba.
 • Period: to

  Hazatérés

  Hazatérése után két évet töltött Álmosdon.
 • Elfojtodás

  vers
 • Rákos nymphájához

  vers
  [Link text](goglobe.hu/blog/csszl41/2013/10/13/rakos-mezeje/)
  Sajnos ezt a linket nem engedi az alkalmazás rákattinthatóvá tenni.
 • Csekére költözik

  Csekére költözik
  Testvérével együtt költöztek Csekére, ahol nyugodt körülmények között éltek. Ekkor folyt bele a nyelvújítási vitába és publikálta első kritikáit is.
 • Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések

  recenzió
 • Felelet a Mondolatra

  Felelet a Mondolatra
  írás
 • Berzsenyi Dániel verseiről szóló recenzió

  Berzsenyi Dániel verseiről szóló recenzió
  A Tudományos Gyűjteményben jelent meg.
  Link text
 • Period: to

  Szemléletváltozás

  Elkezdte bírálni a Kazinczy által képviselt "világpolgár" szemléletet és ez a barátságuk megromlásához vezetett.
 • Csolnakon

  vers (népies műdal)
  Link text
 • Vanitatum vanitas

  vers
  Link text Ezen a linken a Vanitatum vanitas Markó-Valentyik Anna színésznő előadásában hallható.
 • Hymnus

  Hymnus
  himnusz (óda)
  Link text Ezen a linken Kölcsey Ferenc Hymnusának a megzenésített változata hallható, tehát Magyarország nemzeti himnusza.
 • Nemzeti hagyományok

  Nemzeti hagyományok
  tanulmány
 • Mohács

  Mohács
  tanulmány
  Link text Ezen a linken a Mohács című tanulmány egy részlete hallható.
 • Pesti látogatás

  Pesti látogatás
  Megígérték neki, hogy kiadják műveit és elindítják az Élet és Literatúra című folyóiratot is.
 • Aljegyzői állás

  Szatmár megye aljegyzője lett, ezzel nőtt a szerepe a közéletben.
 • Zrínyi dala (Zrínyi éneke)

  vers
  Link text
 • Huszt

  Huszt
  epigramma
  Link text Ezen a linken a Huszt című mű Kézdy György előadásában hallható.
 • A magyar nyelv ügyében, A vallás ügyében, A szólásszabadság ügyében, Az örökös megváltás tárgyában

  beszédek
 • Főjegyzői állás

  Szatmár megye főjegyzőjeként tevékenykedett tovább. Gyakran képviselte a perbe fogott ellenzékieket, így például Kossuth Lajost és Wesselényi Miklóst is.
 • Period: to

  Követ

  Az 1832-ben kezdődő országgyűlésén ő volt a vármegye követe, illetve a liberális ellenzék vezérszónoka. Erről a címről azonban még az országgyűlés vége (1836) előtt lemondott.
 • Emléklapra

  epigramma
  Link text
 • Búcsú az országos rendektől

  szónoklat
 • Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

  Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
  intelmek
  (Ugyan már 1834-ben megírta ezt a művet, csak 1837-ben hozta nyilvánosságra.)
  Link text Ezen a linken a Parainesis elemzése található.
 • Zrínyi második éneke

  vers
 • Elhalálozása

  48 éves korában egy gyulladás következtében hunyt el.