Psychology1

A pszichológia története

By bnjudit
 • 384

  Arisztotelész

  Arisztotelész
  Azt mondta ki, hogy az emberi viselkedést bizonyos törvények és szabályok irányítják. Az egyik egyetemes törvény szerinte az volt, hogy az embereket az öröm keresése és a fájdalom elkerülése motiválja.
 • 460

  Platón

  Platón
  Platón alkotta meg a „ismerd meg önmagad” kifejezést. Ez a kifejezés még ma is mottó a pszichológia világában
 • 460

  Hippokratész

  Hippokratész
  Az emberek azt gondolták, hogy a zavartság és a bizarr viselkedés természetfeletti erőktől ered. Hippokratész azt mondta, hogy ezek a problémák az agy rendellenességeiből adódnak.
 • 1000

  Középkor

  Középkor
  Az európaiak azt hitték, hogy a problémák (izgatottság, zavarodottság stb.) a démonok megszállottságának jelei.
 • Descartes

  Descartes
  Reflexelmélet őse. A reflex-fogalom megalkotása, melyet 100 évvel később tanulmányoztak és mondtak ki hivatalosan.
 • John Locke

  John Locke
  Érvelt először amellett, hogy az újszülött ember elméje nem tartalmaz tudást, hanem üres lap – az ismert latin kifejezéssel: tabula rasa.
  Három folyamatot emelt ki:
  észlelés
  asszosziáció
  absztrakció
 • Period: to

  A kísérleti pszichológia - a korai francia pszichológia

  Wilhelm Wundt nevéhez fűződik a pszichológia, mint tudományág megjelenése, mely az önmegfigyelésen alapul. Ezt későbbi iskolák támadták, mert sem az állatok, sem a gyerekek, sőt a pszichés betegségben szenvedő felnőttek sem képesek önmegfigyelésre, amely pszichológiájának alapja.
 • Wundt

  Wundt
  Kísérleti pszichológiai kutatásokat végzett. Metronóm-példa, ütései egyformák, mégis egyénenként változó, sajátos ritmust kap (tiktak, taktik)
 • Gall

  Gall
  Szinte külön története van az élettani gondolkodás fejlődésén belül az agyi lokalizáció kérdésének, annak a problémának, köthetőek-e a különböző magasabb rendű pszichés működések az agykéreg meghatározott területeihez.
  Mára megcáfolt elmélete: Az egyes agyterületek méretei megállapíthatóak a koponya dudorainak méretéből, így a dudorok méretének elemzésével megállapíthatóak az adott ember lelki tulajdonságai.
 • Ebbinghaus

  Ebbinghaus
  A laboratóriumi emlékezetkutatás úttörőjeként elsőként tárta fel szisztematikusan a későbbi felejtési görbének nevezett jelenséget. Kiderült, hogy a tanulástól eltérően, amelynél lineáris összefüggés van a tanulással eltöltött idő és az elsajátított anyag mennyisége között, a felejtés üteme nem lineáris, hanem kezdetben gyorsabb, majd lelassul, nagyjából logaritmusos összefüggésben.
  Speciális tanulási kísérlete: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
 • Pavlov

  Pavlov
  Pavlov abból a megfigyelésből indult ki, hogy a kísérleti kutya időnként a táplálék jelenléte nélkül is elválaszt gyomornedveket. Régebb azzal magyarázták,hogy a táplálékra gondol. Pavlov a mögöttes mechanizmusokat kutatva jutott el a feltételes reflexek felfedezéséhez. A klasszikus kondicionálás, illetve a feltételes reflex jelenségének felfedezéséért 1904-ben orvostudományi Nobel-díjban részesült.
 • Adler

  Adler
  Adler az egó (énmag) felsőbbrendűségi törekvései és környezetének interakcióját (kölcsönhatását) tekinti viselkedésünk mozgatórugójának. Azt vallotta, hogy az embert elsősorban társadalmi szükségletek motiválják. Nem csupán azt állítja, hogy az embert a társadalmi hatások szocializálják, hanem azt is, hogy maga a szociális érdeklődés - veleszületett tulajdonság. Az individuálpszichológia vezette be a kisebbrendűségi komplexus fogalmát is.
 • Period: to

  Gestalt pszichológia - alaklélektan

  Egy téri forma, például a háromszög attól függetlenül, hogy kicsi vagy nagy, zöld vagy piros, továbbra is háromszög marad. Egy idői forma, például egy dallam esetében, mely lejátszható különböző hangszereken vagy hangfekvésben, lényegi minőségét nem veszíti el.
  Figura-háttér elméletet, miszerint ha az inger két vagy több elkülöníthető területet tartalmaz, akkor az egyik részét általában figurának (előtérnek) a többit háttérnek látjuk.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Gestaltpszichológia
 • Watson

  Watson
  A pszichológiának képesnek kell lennie egy ingerre bekövetkező válaszreakciót megjósolnia az organizmikus tényezők ismeretében: az éhes állat gyorsabban eszik, mint a jóllakott. A klasszikus kondicionálás felhasználható a fóbia létrehozására, melyet a kis Albert kísérletben mutatott be:
  https://hu.larafornm.com/little-albert-63
 • Ferenczi Sándor

  Ferenczi Sándor
  Megalapította a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületet. A pszichoanalízis első egyetemi tanárává vált a világon. Sigmund Freud is örömmel üdvözölte ezt a sikert, de ellentmond Freud-nak: szerinte ugyanis a páciensek által felidézett gyermekkori, felnőttek általi szexuális bántalmazás rendelkezik valóságalappal és ilyen esetekben ez tekinthető a pszichés megbetegedések traumatikus okának és nem a fantázia kivetülései.
 • Period: to

  Behaviorizmus

  A behaviorizmus (viselkedéselvűség) a wundti pszichológia önelemző (introspektív) jellegének ellenpontozásaként jött létre.
  Pavlov elmélete megváltoztatta az emberi viselkedéskutatást is és az amerikai J. B. Watson és B. F. Skinner erre alapozva fejlesztette ki a pszichológia behaviorista irányzatát.
  https://sites.google.com/site/behaviorizmus27/home
 • Bruner

  Bruner
  Amerikai pszichológus a felfedezéses tanulás elméletével vált ismertté, amelynek a lényege, hogy a tanulókat kell a figyelem középpontjába helyezni (tanulóközpontú oktatás), nem pedig az ismeretközvetítést, a tanulási folyamatot.A küszöb alatti észlelés vizsgálata a percepciókutatás új szemléletének (New Look) a
  gyökerét képezte. Ez a 40-es évek második felében jelentkező irányzat kísérletet tett arra, hogy az észlelés kérdését a motiváció, az érzelmek és a személyiség kérdéseivel összekapcsolja
 • Jung

  Jung
  Saját rendszert épít fel, aminek legfontosabb eleme a kollektív tudattalan, melyben az emberiség közös történetéből származó ősképek, archetípusok találhatók.
  http://www.antalfaimarta.hu/olvashato_irodalom/jung.pdf
 • Skinner

  Skinner
  Tanuláselmélete a megerősítés-elmélet, miszerint a motivált viselkedést is következményei határozzák meg.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
  http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/operns_kondicionls.html
  https://www.youtube.com/watch?v=PQtDTdDr8vs
  Úttörő munkát végzett a kísérleti pszichológia és a behaviorizmus területén. Operáns kondicionálás. Radikális behaviorizmus.
 • Period: to

  Neobehaviorizmus

  A behaviorizmus módszerei ellen lázad, melyek az értékek semlegessége révén elfogultak a társadalmi status quo megőrzése, nem pedig a társadalmi változás irányában. Neo-behaviorizmus arra törekszik, hogy elemezze és megértse a jelenségeket, amelyeket nem lehet mérni, mint például a stressz, a szeretet, a bizalom, az empátia és a személyiség.
 • Margaret Mahler

  Margaret Mahler
  Tárgykapcsolat elmélete: Mahler szerint az újszülött gyermek képtelen különbséget tenni az én és a másik között. Életük korai szakaszában a csecsemő pszichológiai fúziót alkot az anyával. Ezt a szimbiotikus kapcsolatot Mahler anya-gyerek duáluniónak nevezte el. Az elmélet szerint a személyiség fejlődése nem más, mint a fúzió felbomlásának folyamata.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Schönberger_Margit
 • Melanie Klein

  Melanie Klein
  Saját elméleti iskolát alakított ki a gyermek pszichoanalízisről.
  Munkájának legfontosabb fázisai:
  A gyermekelemzés alapja
  A depressziós helyzet fogalmának meghatározása
  A schizo-paranoid helyzet fogalmának meghatározása
  Szerinte az Oidipus-komplexum és a szuperegóság korai életkorban jelentkezik.
  https://hu.thpanorama.com/articles/curiosidades/melanie-klein-biografa-teora-aportes-y-obra.html
 • Anna Freud

  Anna Freud
  Pszichoanalízist készített gyermekek számára (Objektív szorongás). Sok erőfeszítést szentelt az emberi elme összetevőinek tanulmányozására, bár ebben a témában végzett munkája többnyire az egóval és azzal a módszerrel volt kapcsolatos, ahogyan az id és a szuperego közötti konfliktusokat kezeli. Így alakította ki elméleteit a védelmi mechanizmusokról.
  https://hu.warbletoncouncil.org/anna-freud-3099
  http://www.pecspszi.uni.hu/keret.cgi?/ii_eves_anyagok/afreud_elharitomech1.htm
 • Lewin

  Lewin
  Úgy gondolta, hogy sem a környezet (rendszer) (veleszületett tendenciák), sem a gondozás (ahogy a tapasztalatok formálják az egyén életét) nem képes egyedül magyarázni az egyén viselkedését vagy a személyiségét, de mindkettő hatással van egymásra az egyén formálásában. Ezt a gondolatot egy függvényben határozta meg, amit Lewin viselkedés egyenletének is hívunk B=ƒ(P,E).
  Lewin féle vezetési stílusok: https://www.youtube.com/watch?v=satfAW5Ksoc
 • Bálint Alice

  Bálint Alice
  Ferenczi Sándor követője volt. Szerinte a gyermeki fejlődés legkorábbi szakaszában az anya-gyermek kapcsolat nem ösztönön alapul, ahogy Freud véli, hanem archaikus szereteten, mely feltétel nélküli, és mindkét fél számára egyformán fontos.A budapesti pszichoanalitikusok továbbá kiemelik a környezeti tényezők, így a nevelés szerepét is.
 • Szondi Lipót

  Szondi Lipót
  A sorsanalitikus ösztönrendszer nevű elmélet kidolgozója. Az 1930-as évektől kezdett behatóan foglalkozni a mélylélektannal és az örökléstannal, s ezeknek a tudományoknak a kísérleti módszereként jött létre a Szondi-teszt:
  https://illuzio.cafeblog.hu/2017/01/18/valassz-a-szondi-teszt-arcai-kozul-es-ismerd-meg-rejtett-oldalaidat/
 • Period: to

  Humanisztikus pszichológia

  Sokat merít az európai gyökerű fenomenológiából. Az önmegvalósításra, a személyiség optimális fejlődésére helyezi a hangsúlyt. Világképe optimistább, mint a pszichoanalízis elfojtott szexualitásra épülő elmélete, vagy a behaviorizmus mechanikus inger-válasz koncepciója. A humanisztikus pszichológia szerint az emberben van valami, ami az állati, biológiai létezésen túlmutat és megfelelő körülmények között kifejlődve az emberi természet alapvetően jó.
 • Rogers

  Rogers
  Szimmetrikus viszonyt hirdetett a kliens és a terapeuta között, alá-fölé rendeltség helyett.
  Egy személyközpontú segítő kerüli a diagnosztizálást, címkézést, pácienseket kliensnek nevezi, ezzel is törekszik a kapcsolat szimmetriájára. A terapeuta nem a saját elméleti tudástára szerint értelmezi a kliens hozott témáit, hanem belehelyezkedik a kliens belső világába, abból indul ki, és a mentén halad.
  https://kissangelika.hu/carl-rogers-es-a-szemelykozpontu-szemlelet/
 • Chomsky

  Chomsky
  Kísérletei rámutattak arra, hogy a behaviorizmus által leírt klasszikus kondicionálás nem elégséges magyarázat a nyelvelsajátítás folyamatának megmagyarázására. Chomsky nyelvelmélete szerint a gyermek nem utánzással tanulja meg a nyelvet, hanem megtanulja a nyelv szintaktikai struktúráinak veleszületett ismeretét összekapcsolni a benne foglalt korlátozott szavakkal (univerzális grammatika UG).
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
 • Period: to

  Kognitivizmus

  Az első kognitív elméletek arról, hogy tanulás közben mi zajlik az emberek fejében. Az értelem belső működésének vizsgálata és modellezése a korábbiaknál hatékonyabbá vált.
 • Piaget

  Piaget
  Svájci pszichológus főleg a gyermek képességeinek fejlődését vizsgálta. Gyermekekkel végzett kísérletei alapján rájött, hogy az értelmi fejlődés alapvetően négy szakaszból áll, melyeknek a sorrendje meghatározott, és ugyan egyik szakaszt sem lehet átugrani, a hosszuk egyénileg eltérő lehet.
  https://hu.reoveme.com/jean-piaget-eletrajz-1896-1980/
 • Period: to

  Konstruktivizmus

  A 70-es és 80-as években kialakult ismeretelméleti irányzat. A fő hangsúly a tudás kialakulására helyeződik. A konstruktivizmus a tanulást nem a tudás átvitelének, hanem a tudás konstruálásának, azaz egy aktív folyamatnak tartja.