Antiguitat primerenca

Timeline created by facebooker_2916192218657771
  • 11

    Antiguitat primerenca

    Marca el Naixement de la Civilització al pròxim orient l aparició dels primers pobles Ciutats estats i imperis. acaba l any 33000 a. c amb l aparició de l escriptura.