Usa flag map

Amerikas historia

 • Period: Jan 1, 1450 to

  Amerikas historia

  De absolut första invånarna i Amerika kom för omkring 25000 år sedan från Asien över Berings sund långt upp i norr och spred sig sedan mot söder och öster.
 • Aug 3, 1492

  Columbus upptäcker Amerika

  Columbus upptäcker Amerika
  Christoffer Columbus seglar den 3 augusti 1492 mot Amerika med skeppet Santa Maria.
  Den 12 oktober 1492 kliver Columbus iland på Bahamas och döper ön till San Salvador (helig frälsare). Till en början med så tror Columbus att han har kommit till Indien och därför kallar han urinvånarna för indianer.
 • Jan 1, 1524

  New York

  New York
  New York har varit bebott i över 11000 år av Indianer.Upptäcktes år 1524 av Giovanni Da Verrazzana.Holländarna bosatte sig som första européer i New York city år 1600.
  1625 köpte Holländarna upp Manhattan av indianerna och skapade kolonin New Amsterdam.1664 tog engelsmännen över kolonin och döpte den till New York efter den engelska staden York.
  1673 återtar holländarna området.
  År 1674 signeras fred mellan engelsmännen och holländarna
  Den 4 juli 1776 blir New York självständigt.
 • Franska och engelska kolonier

  Franska och engelska kolonier
  Fransmännen i norr ( nuvarande kanada) trängde fram till de stora sjöarna och därifrån söderut längs floden Mississippi. De stötte samman med engelsmän och ett krig om makten över Nordamerika började. Trots att en del indianstammar stödde fransmännen segrade de engelska trupperna och Frankrike måste i freden 1763 avstå från sina kolonier. Alla kolonier skickade representanter till en kongress i Philadelphia. Kongressen beslutade 1776 att frigöra kolonierna i Nordamerika från Storbritannien.
 • Minnesota

  Minnesota
  De första européer man med säkerhet känner till i området var franska pälsjägare och missionärer, som kom dit under 1600-talet. Att de döpte området till Minnesota antyder att det då dominerades av en siouxtalande urbefolkning. Från 1753 styrdes Minnesotas östra del, öster om Mississippifloden, av britterna och införlivades 1783 med USA. När man 1803 köpte Louisianaterritoriet införlivades även västra Minnesota. 3 mars 1849 blev Minnesota ett territorium och 11 maj 1858 en delstat.
 • Indiankrig 1622 - 1918

  Indiankrig 1622 - 1918
  Det var Indian krig år 1622 till 1918.
  Folket dödade alla Indianer så fort som de såg en Indian, detta höll på i flera år.
  Indianerna drevs undan i stora krig då dem var tvungna att sätta sig i reservat.
  Sedan kom George Armstrong Custer med sina 225 soldater i de 7:e kavalleriet och dödades av sitting bulls koalition, Indiankrigare. Alla Indianer omringade Custer och hans soldater och dödade dem.Det var de legendariska slaget vid little big horn. Indianerna dog också i Europiska sjukdomar.
 • Chicago

  Chicago
  På 1700-talet började alltfler invandrade européer att bosätta sig i området och efter en överenskommelse med traktens indianer 1795, det så kallade Grenville Treaty, blev territoriet en del av USA. Man började i samma veva att bygga ett försvarsverk som fick namnet Fort Dearborn. 1818 upphöjdes territoriets status och Illinois blev en delstat i Amerikas Förenta Stater, USA. Chicago grundades som stad den 12 augusti 1833 med det imponerande invånarantalet på 350 personer.
 • George Washington

  George Washington
  Född 22 februari år 1732
  Död 14 december 1799
  USA:s förste president 1789–97
  Han deltog i kriget mot Frankrike 1755–63
  utsågs i juli 1775 till befälhavare för koloniernas styrkor i kriget mot Storbritannien.
  Washington var ordförande vid det konvent som utarbetade USA:s författning, och 1789 valdes han enhälligt till president.
  George är en av de fyra avbildade ansiktena på Mount Rushmore.
  Han gifte sig med Martha Dandridge Custis 1757.
 • Los Angeles

  Los Angeles
  1769 intog spanska upptäckare området och bebyggelse uppkom 1781. 1848 – 49 var guldrushen och staden blomstrade rejält när tågförbindelsen med Santa Fé och San Francisco blev klar och när olja upptäcktes på 1890-talet.
 • Frihetskriget - ORSAKER

  Frihetskriget - ORSAKER
  Orsaker till amerikanska frihetskriget:
  Britterna höjde skatten i kolonierna
  De fick dåligt betalt för att sälja sina råvaror så som Tobak och Bomull.
  Amerika ville vara frihetens land det funkade inte när britterna bestämde över dem.
  Upproret började i Boston när några Amerikaner förklädda till indianer klättrade ombord och kastade lasten med te överbord och så var kriget igång.
 • Frihetskriget - KONSEKVENSER

  Frihetskriget - KONSEKVENSER
  Konsekvenser om frihetskriget
  Engelska kolonier blev delstater i amerika
  Amerikanska medborgare fick ökad frihet och rättigheter
  Amerikanska revolutionen kom att föranleda franska revolutionen
  Staten United states of america bildades.
  Usa blev en republik med begränsad rösträtt
 • Washington DC

  Washington DC
  Huvudstaden Washington D.C har blivit placerad där den ligger nu på grund av en kompromiss på det politiska planet.
  I slutet av 1700-talet bestämde man sig för att upprätta en ny federal huvudstad åt de förenta staterna. Man ville att staden skulle ligga längre söder ut och platsen som valdes var mellan Maryland och Virgina, där Washington ligger idag.
  Platsen valdes av George Washington som då var USAs förste president. Huvudstaden blev officiell 1 december år 1800..
 • Abraham Lincoln

  Abraham Lincoln
  Född: 12 feb 1809
  Död: 15 april 1865 Abraham Lincon jobbade som advokat och inom politik och var USA:s president år 1861-1865.
  Han ledde nordsidan under det Amerikanska inbördeskriget och mördades vid ett teaterbesök i huvudstaden. Lincon var Amerikas första republikanska president. Lincon är känd för emancipationsproklamationen, 1863 vilket frigjorde slavarna i södern. Tillslut så blev till och med slaveri olagligt.
 • Sitting Bull

  Sitting Bull
  Född: 1831
  Död: 5 december 1890 Sitting Bull var en indianhövding som mest är känd för slaget vid the little big horn, 25 juni 1876.
 • George Armstrong Custer

  George Armstrong Custer
  General Custer var en amerikansk kavalleriofficer som krigade väldigt mycket mot Indianer. Kvalleriofficer betyder att det var en arme som krigade sittandes på hästar och Custer var officer för armeen. Han dog i det legendariska slaget vid Little bighorn, han dog mot indianerna och det var en av få gånger som dom förlorade mot indianer.
 • Inbördeskriget 1861 - 1865

  Inbördeskriget 1861 - 1865
  Konsekvenser av inbördeskriget: 530 000 döda, I slagen eller i sjukdomar.
  Sydstaterna hade lidit väldigt under kriget och kom att behöva mycket ekonomisk hjälp.
  Dessutom blivit av med ryggraden i sin ekonomi, slaveriet.
  Södern kommer att förbli fattig under minst 60 år.
  USA har visat sig vara ett land som inte accepterar att någon försöker bryta sig loss, förespråkarna för en starkare centralmakt har vunnit. Å andra sidan måste det tillåtas att finnas väldigt stora skillnader mellan staterna