Usa History

 • May 22, 1492

  Columbus ide

  Columbus ide
  Columbus ide var att segla till Indien för att köpa och sälja varor där det fanns siden och värdefulla kryddor. Det var iden men han kom istället till karibien.
 • Period: May 25, 1492 to

  USAs Historia

 • Jul 30, 1492

  Columbus anlände till Karibien

  Columbus anlände till Karibien
  Columbus var säker på att det fanns en västlig väg till Indien men istället för att komma till Indien så kom han till västindien/karibien.
 • May 24, 1524

  New York

  New York
  Området runt New York har varit bebott i över 11000 år. Detta var tidigare ett indianland. Brodway på Manhattan var tidigare en gammal vandringsled.
  År 1524 kom den italienska upptäcksresaren Giovanni Da Verrazzana och upptäckte New York bukten.
 • Indian krig 1622-1918

  Indian krig 1622-1918
  Det var Indian krig från 1622 till 1918.
  Folket dödade alla Indianer så fort som dem såg en Indian, detta höll på i flera år.
  Indianerna drevs undan i stora krig då dem var tvungna att sätta sig i egna reservat.
  Sedan kom George Armstrong Custer med sina 225 soldater i de 7:e kavalleriet och dödades av sitting bulls koalition, Indiankrigare. Alla Indianer omringade Custer och hans soldater och dödade dem. Det var de legendariska slaget vid little big horn.
  De dog också i Europiska sjukdomar.
 • General Custer

  General Custer
  General Custer var en amerikansk kavalleriofficer som krigade väldigt mycket mot Indianer. Kvalleriofficer betyder att det var en arme som krigade sittandes på hästar och Custer var officer för armeen. Han dog i det legendariska slaget vid Little bighorn, han dog mot indianerna och det var en av få gånger som dom förlorade mot indianer.
 • Krig mellan engelsmännen och fransmännen

  Krig mellan engelsmännen och fransmännen
  Fransmännen i Kanada vandrade fram till de stora sjöarna och senare gick dom längs missisippifloden och stötte på engelsmän och det blev ett krig om makten i nordamerika. Men engelsmännen segrade och fick lite kolonier i USA.
  << Här är Missisippifloden på bild.
 • Boston tea party

  Boston tea party
  Boston tea party År 1773 vräktes laster av te i havet från tre Engelska skepp i Bostons hamn. Händelsen har kallats the Boston tea party och ledde till hård konflikt.
 • Storbrittanien erkänner Usa självständigt (Frihetskriget)

  Konsekvenser om frihetskriget
  Engelska kolonier blev delstater i amerika
  Amerikanska medborgare fick ökad frihet och rättigheter
  Amerikanska revolutionen kom att föranleda franska revolutionen
  Var att staten United states of america skapades
  Usa var en republik med begränsad rösträtt
 • George Washington

  George Washington
  Washington var general under frihetskriget och efter freden är 1783 så blev han USAs första president. George var godsägare, militär och statsman och under åren 1787 till 1797 så var han USAs president. Han gav namnet till staden washington som idag är usas huvudstad.
 • Abraham Lincoln

  Abraham Lincoln
  Han ville ha bort slaveriet och han lyckades med det men skillnaderna var mycket små. Dom krigade för att dom i söder ville ha kvar slavar men dom i norr tyckte det inte var bra med slavar.
  Han var president mellan 1861-1865
 • Amerikanska inbördeskriget 1861-1865

  Amerikanska inbördeskriget var krig som utkämpades i Amerika. När Abraham Lincoln valdes som president blev svaret på det krig. Dem 11 slavstaterna i söder bröt ut. Kriget utkämpades i huvudsak som ett krig som frigörelse från unionen, men godkände fortsatt slaveri i de unionstater som hade slaveri. De övriga 25 delstaterna stödde den federala regeringen. Efter 4 års krig, mestadels inom det södra delstaterna, förbjöds slaveriet inom nationerna.
 • Alexander Graham Bell

  Alexander Graham Bell
  Han föddes 3 mars 1847 och dog 2 augusti 1922 . Bell var professor i Boston i talorganens fysiologi. Han var under hela sitt liv intresserad av att hjälpa hörselskadade och döva människor. Tillsammans med fadern arbetade för talmetodens och den av honom utvecklade fonetiska skriftens utveckling.